Wektory

Wektory

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jak pobudzić koniunkturę?
KATARZYNA ZAWALIŃSKA
Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Wydaje się, że podczas poprzedniej, październikowej zmiany stóp procentowych, stopę interwencyjną NBP można było obniżyć o dwa punkty, natomiast stopę redyskontową i lombardową o trzy lub nawet cztery punkty. Za bardziej radykalnymi zmianami przemawia sytuacja w gospodarce - wskutek nadal drogich kredytów, aprecjacji złotego oraz niekorzystnych zmian w sytuacji międzynarodowej rozwój przemysłu wyraźnie osłabł i produkcja w październiku 1998 r. była o 1,2 proc. niższa niż rok temu (czego nie notowaliśmy od kilku lat). Z kolei inflacja spadła już do poziomu jednocyfrowego, obserwuje się także wolniejsze tempo wzrostu wynagrodzeń. Rynek oczekiwał dalszych obniżek podstawowych stóp, które zresztą nastąpiły. Radzie Polityki Pieniężnej zarzucano zbyt restrykcyjną politykę - należy jednak raczej mówić o ostrożności. W Polsce nie ma recesji ani niebezpiecznego napływu kapitału krótkoterminowego. Zresztą w razie tego drugiego, rada rozszerzyła już pasmo wahań kursu złotego od parytetu NBP o plus minus 12,5 proc.


JACEK KSEŃ
prezes zarządu Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA

Stopy procentowe powinny spaść bardzo wyraźnie, o 5-7 punktów procentowych, by miało to wpływ na poprawę koniunktury w roku przyszłym. Myślę, że wzrost gospodarczy będzie znacznie niższy w przyszłym roku, niż przewiduje to rząd i NBP. Oprócz zmniejszenia się eksportu do Rosji i spadku prognozowanego wzrostu gospodarczego w krajach Wspólnoty Europejskiej właśnie niezwykle wysokie realne stopy procentowe będą tego przyczyną. Na efekty decyzji przyjdzie zresztą poczekać około roku, bo na tego typu zmiany gospodarka reaguje zwykle z dużym opóźnieniem. Wysoki wzrost w 1997 r. był efektem stosunkowo liberalnej polityki w dziedzinie stóp procentowych w 1996 r. (stopy interwencji NBP były niewiele wyższe niż stopa inflacji). Polityka bardzo drogiego pieniądza prowadzona przez NBP w 1997 r. i w pierwszym kwartale 1998 r. (10 proc. realnej stopy procentowej) zaczyna dopiero teraz wywoływać gwałtowne schładzanie koniunktury.
Więcej możesz przeczytać w 51/1998 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0