Ludzie

Ludzie

Dodano:   /  Zmieniono: 
RUTH DREIFUSS HALINA SZYDEŁKO HELMUT ZILK
RUTH DREIFUSS
Niespełna trzydzieści lat po tym, jak Szwajcarki uzyskały prawa wyborcze, prezydentem tego kraju na 1999 r. została mająca opinię feministki Ruth Dreifuss, minister spraw wewnętrznych w rządzie federalnym, w przeszłości aktywna działaczka związków zawodowych.


Prezydent Dreifuss stanie na czele Rady Związkowej (rządu). W Szwajcarii funkcja prezydenta jest rotacyjna: co roku spośród siedmioosobowej rady wybiera go parlament. Komentatorzy zwracają uwagę, iż wybór Dreifuss, polityka pochodzenia żydowskiego, zbiegł się w czasie z negocjacjami między szwajcarskimi bankami a przedstawicielami środowisk żydowskich. Negocjacje dotyczą odszkodowań dla rodzin ofiar Holocaustu za bezprawne zatrzymanie należących do Żydów aktywów bankowych. Można się spodziewać, że pani prezydent będzie dążyć do przyspieszenia procesu integracji Szwajcarii z UE. Ruth Dreifuss urodziła się w 1940 r. Studiowała ekonomię na uniwersytecie w Genewie. Pracowała jako sekretarka hotelowa, później dziennikarka tygodnika Szwajcarskiej Unii Spółdzielców - "Coopération". W 1965 r. wstąpiła do Socjaldemokratycznej Partii Szwajcarii. Na przełomie lat 60. i 70. pracowała naukowo na uniwersytecie w Genewie. W 1981 r. została sekretarzem Federacji Szwajcarskich Związków Zawodowych. W latach 1989-1992 zasiadała w radzie miejskiej Berna. W 1993 r. objęła funkcję ministra spraw wewnętrznych federalnego rządu Szwajcarii.


HALINA SZYDEŁKO
"Powierzenie kierownictwa organizacji katolików świeckich Halinie Szydełce świadczy o tym, że Kościół nie boi się kobiet i docenia ich atuty" - podkreślił biskup Piotr Jarecki, krajowy asystent kościelny Akcji Katolickiej.


O wyborze Szydełki zadecydowali biskupi zgromadzeni na 297. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Podczas konferencji prasowej nowo wybrana prezes zapewniła, że Akcja Katolicka jest organizacją apolityczną i nie będzie startować w wyborach. Członkowie akcji mogą się zajmować polityką i być wybierani do parlamentu czy samorządów lokalnych, ale nie jako reprezentanci kierowanego przez nią stowarzyszenia. Akcja Katolicka działała w Polsce już w okresie międzywojennym. Po rozwiązaniu jej przez władze komunistyczne została reaktywowana przed trzema laty na życzenie papieża Jana Pawła II. Prezes Szydełko uważa, że zadaniem obecnych władz stowarzyszenia będzie koordynowanie - w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną - działań prowadzonych w diecezjach. Halina Szydełko ma 36 lat. Z wykształcenia jest prawnikiem. Studiowała w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie. W Akcji Katolickiej działa od 1995 r. Do marca 1998 r. pełniła funkcję sekretarza tymczasowego zarządu akcji w diecezji rzeszowskiej. W latach 1996-1998 prowadziła cotygodniowe audycje w katolickim radiu Via. Pracuje w kancelarii prawnej spółki komandytowej B. Stöcker i Partnerzy.


HELMUT ZILK
Vaclav Havel, prezydent Czech, przeprosił Helmuta Zilka, byłego burmistrza Wiednia, za błędy pracowników swojej kancelarii, w wyniku których bezpodstawnie oskarżono Austriaka o współpracę z czechosłowacką bezpieką. Z końcem października Zilk miał otrzymać najwyższe czeskie odznaczenie państwowe, lecz Havel wstrzymał uroczystość, gdy dowiedział się o rzekomo demaskatorskiej zawartości teczki Zilka, znajdującej się w archiwach czeskiego MSW.


Nieprawdziwość zarzutów wobec byłego burmistrza Wiednia potwierdziła powołana przez resort spraw wewnętrznych specjalna komisja. Afera posłużyła przeciwnikom lustracji do kwestionowania procesu ujawniania byłych współpracowników komunistycznych służb bezpieczeństwa. Oczyszczony z podejrzeń Zilk przebywał z wizytą w Czechach, gdzie - oprócz Havla - przyjęli go premier Milos? Zeman i Vaclav Klaus, marszałek izby niższej parlamentu. Helmut Zilk urodził się w 1927 r. W latach 40. był komunistą. Później został członkiem Austriackiej Partii Socjalistycznej. Pracował jako nauczyciel i dziennikarz. Przez wiele lat związany był z austriacką telewizją publiczną (ÖRT); m.in. pełnił funkcję dyrektora programowego stacji (1967-1974). W 1984 r. objął stanowisko burmistrza Wiednia. W 1993 r. został ranny w wyniku wybuchu ładunku bombowego ukrytego w liście. Burmistrzem stolicy Austrii był do 1994 r.
Więcej możesz przeczytać w 51/1998 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0