GIEŁDA

GIEŁDA

Dodano:   /  Zmieniono: 
1834,82 zł
wyniosło w 1999 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (GUS). Oznacza to wzrost o 10,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Największe były podwyżki płac w transporcie i łączności (14,3 proc.), najmniej zyskali górnicy (6,8 proc.).


Od tradycyjnie "zielonych" Skandynawów dzieli nas jeszcze sporo, ale fundusze napływające z zagranicy z przeznaczeniem na ochronę środowiska, modernizację prawa w tym zakresie i wzrost ekologicznej świadomości Polaków sprawiły, iż postęp w tej dziedzinie jest znaczny. Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło przetarg na wyłonienie doradcy, który pomoże utworzyć holding Polski Cukier.

IDC podaje, że z Internetu korzysta 4,1 proc. Polaków (raport nie uwzględnia korzystających wyłącznie w pracy). W tym roku liczba użytkowników ma się zwiększyć do 5,4 proc., a w 2003 r. będzie ich już 10,8 proc. (ponad 4 mln).

Liczba wydanych w Polsce międzynarodowych kart płatniczych Visa Electron przekroczyła 3,1 mln. Jest to najpopularniejsza na świecie karta tego systemu. W naszym kraju karty Visa honoruje 72,7 tys. punktów.

Gazeta giełdowa "Parkiet" za najlepszy fundusz obligacji w 1999 r. uznała Fundusz
Obligacji Pioneera. Wzrost wartości jego jednostki uczestnictwa wyniósł w minionym roku 11,1 proc.

Minister skarbu sprzedał koncernowi Vattenfall 55 proc. akcji Elektrociepłowni Warszawskich SA. Szwedzi zapłacili za nie 235 mln USD i zobowiązali się do zainwestowania w spółkę dalszych 600 mln USD.

Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Pocztowa zakazała Erze GSM oferowania połączeń międzynarodowych przez Internet. Zdaniem ministra łączności, Era naruszyła prawo, ponieważ do 2002 r. tylko TP SA może świadczyć takie usługi.

Komisja Europejska przyjęła regulamin funduszu SAPARD, stworzonego w celu pomocy polskiej wsi. Polska będzie otrzymywać z niego 168,7 mln euro rocznie aż do czasu przystąpienia do Unii Europejskiej.

W rankingu Światowej Organizacji Turystyki Polskę sklasyfikowano na 9. miejscu. Nasz kraj w 1999 r. odwiedziło 17,9 mln turystów (spadek o 4,5 proc.). Najwięcej turystów w zeszłym roku przyciągnęła Francja (71,4 mln).

Ubiegłoroczny deficyt budżetowy - według szacunków Ministerstwa Finansów - był o ok. 200 mln zł niższy od zakładanego. Stało się tak głównie za sprawą wpływów z prywatyzacji (173,9 proc. planowanych). Dochody były mniejsze o 3,5 mld zł, ale wydano także mniej (o ponad 3,6 mld zł).
Więcej możesz przeczytać w 7/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0