Strażnik pokoju

Strażnik pokoju

Dodano:   /  Zmieniono: 
Dla OBWE najważniejsze jest szybkie reagowanie na pojawiające się kryzysy
- Od początku 2000 r. Austria sprawuje przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. OBWE bardzo się zmieniła od czasu, gdy w 1975 r. powołano ją do życia jako Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Stała się aktywną organizacją obecną w regionach dotkniętych konfliktami. Jej współpracownicy działają dziś w 19 misjach w południowo-wschodniej Europie, w państwach byłego ZSRR i w regionie nadbałtyckim. Na te przedsięwzięcia przeznaczono 86 proc. całego budżetu organizacji.

Bezpieczeństwo i stabilizacja na naszym kontynencie są zagrożone. Nacjonalizm, łamanie podstawowych praw demokratycznych, nie rozwiązane kwestie mniejszości, wykraczający poza granice terror i przestępczość oraz bieda są przyczyną krwawych konfliktów, choćby takich, do jakich doszło na terenie byłej Jugosławii czy w północnej części Kaukazu. Ważnym wyzwaniem w czasie austriackiego przewodnictwa będą misje OBWE na Bałkanach. W Kosowie wspólnie z ONZ staramy się odbudowywać administrację, sądownictwo, a także wolne media. Dużym wyzwaniem będzie przygotowanie wyborów lokalnych, które mają się odbyć jesienią 2000 r. OBWE weźmie również udział w organizacji zaplanowanych na kwiecień wyborów lokalnych oraz jesiennych wyborów parlamentarnych w Bośni i Hercegowinie.
Ważną rolę OBWE powinna odegrać na Kaukazie i w Azji Środkowej. Jest jedyną międzynarodową organizacją, która była obecna w Czeczenii jeszcze przed wybuchem ostatnich walk. Austria będzie dążyć do wznowienia dialogu między stronami konfliktu i doprowadzenia do politycznego rozwiązania. Równie ważnym zadaniem podczas naszego przewodnictwa będzie wspieranie procesu pokojowego w Górnym Karabachu, ormiańskiej enklawie w Azerbejdżanie. Jeśli dojdzie do zawarcia układu pokojowego, OBWE pomoże w jego wdrażaniu.
Dla organizacji bezpieczeństwa najważniejsze jest szybkie reagowanie na pojawiające się kryzysy. Dlatego też w listopadzie 1999 r. na szczycie w Stambule państwa członkowskie zdecydowały, że OBWE powinna działać szybciej i bardziej profesjonalnie. Wdrożenie tak zwanej koncepcji react będzie ważnym zadaniem podczas austriackiego przewodnictwa. Cywilni eksperci państw OBWE, świetnie wyszkoleni w takich dziedzinach, jak działania policyjne, budowa struktur demokratycznych i monitorowanie wyborów, powinni być gotowi do wkroczenia do akcji tak szybko, jak to możliwe. Aby w ciągu tego roku obszernie informować opinię publiczną o naszej działalności, austriackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych założyło specjalną stronę internetową: www.osze.at. Mamy nadzieję na liczne odwiedziny.
Więcej możesz przeczytać w 7/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0