Wprost od czytelników

Wprost od czytelników

Dodano:   /  Zmieniono: 
Głosujcie!
Ostatnie wiadomości z prezydenckiej kampanii wyborczej u jednych wywołały oburzenie z powodu ujawnionych faktów, a u innych niesmak spowodowany sposobem ich wykorzystania przez komitety wyborcze. W związku z tym wielu zniechęconych ludzi zamierza nie uczestniczyć w wyborach, a niektórzy wręcz zachęcają do takiego "obywatelskiego nieposłuszeństwa". Należy jednak dobrze się nad tym zastanowić, biorąc pod uwagę dość oczywiste fakty:
1. Nieuczestniczenie w wyborach, względnie oddanie nieważnego głosu jest równoważne zagłosowaniu na tego kandydata, który ma stały, zdyscyplinowany elektorat, i który jest pewny, że przejdzie już w pierwszej turze. Odbiera szanse innym, może bardziej odpowiednim.
2. Jeżeli znacząca część niezdecydowanych i zniechęconych wyborców jednak zagłosuje, wybierając np. przez losowanie (wyciągając dowolną karteczkę z nazwiskiem któregokolwiek z 13 kandydatów - oczywiście jeszcze lepiej spośród tych, których od biedy mogliby zaakceptować, choć nie całkiem im odpowiadają), to jest szansa na drugą turę.
3. Wyniki drugiej tury wyborów byłyby lepszym, bardziej demokratycznym przybliżeniem woli wyborców, uwzględniając także niezdecydowanych lub patrzących na wszystko z niesmakiem. Udział w wyborach jest bowiem nie tylko prawem, ale i obywatelską powinnością.

T. C.

Polski Giuliani?
Wypowiedzi nowego ministra sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego wywołują coraz więcej zastrzeżeń. Poważne obawy budzi fakt, że jest on - obok Janusza Korwin-Mikkego - zagorzałym zwolennikiem kary śmierci, słusznie znoszonej w nowoczesnych państwach i nie aprobowanej przez Unię Europejską. Niedawno przeczytałem, że zapowiada budowę nowych więzień. Czy nie byłoby lepiej dobrze wyposażyć policję? Na przykład zainstalować więcej kamer obserwacyjnych na Dworcu Centralnym w Warszawie, jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc w kraju, gdzie ostatnio po raz drugi mnie okradziono.

ANDRZEJ TREPKA
Rychłocice
Więcej możesz przeczytać w 41/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0