Peryskop

Peryskop

Dodano:   /  Zmieniono: 
  • Jan Olszewski zrezygnował ze startu w wyborach prezydenckich. Poparcie swoich zwolenników przekazał Marianowi Krzaklewskiemu. Powodem jest potrzeba zjednoczenia obozu niepodległościowo-patriotycznego i rachunek szans, z którego wynika, że jedynym kandydatem mogącym zagrozić Aleksandrowi Kwaśniewskiemu jest przewodniczący AWS.

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej żąda od wyższych uczelni zlikwidowania oddziałów zamiejscowych. Według MEN, nagminnie omijają one przepis o posiadaniu przynajmniej ośmiu samodzielnych pracowników naukowych. Filie deklarują co prawda wymaganą liczbę wykładowców, ale w rzeczywistości pracują oni w uczelni matce, a na zajęcia w oddziałach dojeżdżają kilka razy w tygodniu. W razie zignorowania polecenia MEN grozi prokuraturą.

  • Aleksander Kwaśniewski złożył na ręce I prezesa Sądu Najwyższego oświadczenie o swoim majątku. Prezydent ujawnił m.in., że na kontach bankowych zgromadził ok. 500 tys. zł, ma mieszkanie (83 m2), nie zabudowane działki (2,6 tys. m2 i 500 m2) oraz kilka akcji różnych spółek.

  • Polska i UE podpisały umowę o liberalizacji handlu rolnego. Ustalono, że obie strony zniosą cła importowe na warzywa, owoce, koninę, żywe zwierzęta i grzyby, a na pozostałe produkty ustanowione zostaną bezcłowe kontyngenty. Kraje unii zobowiązały się też, że nie będą stosować dotacji eksportowych. Polska jest ostatnim z państw kandydujących, które zliberalizowało handel rolny z UE.

  • Eksperci Banku Światowego ujawnili w ostatnim rapocie, że polskie firmy przeznaczają rocznie ok. 1,5 proc. swoich przychodów na łapówki. Badaniem objęto 3,6 tys. spółek z Europy Środkowo-Wschodniej.

  • Szef MSWiA Marek Biernacki zatwierdził nowy system wynagrodzeń policjantów. Dodatek służbowy dla najlepszych funkcjonariuszy wyniesie 15 proc. pensji. Państwo kusi też 90-złotowym dodatkiem dla rozpoczynających pracę w policji (będą otrzymywali ok. 800 zł netto).
Więcej możesz przeczytać w 41/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0