Ludzie

Dodano:   /  Zmieniono: 
MARIANNE BIRTHLER
Na stanowisku pełnomocnika rządu Niemiec ds. akt służby bezpieczeństwa byłej NRD pastora Joachima Gaucka zastąpi Marianne Birthler, działaczka partii Sojusz 90/Zieloni.


Bundestag przeważającą większością głosów wybrał na to stanowisko byłą wschodnioniemiecką dysydentkę. Za Birthler opowiedziało się 419 deputowanych, 43 głosowało przeciwko, a 34 wstrzymało się od głosu. Przeważyła jej nieskazitelna postawa w czasach NRD oraz zdobyte już w zjednoczonych Niemczech doświadczenie polityczne. Bundestag uznał, że właśnie ona może być spadkobierczynią powszechnie szanowanego pastora, od którego nazwiska mówi się o "urzędzie Gaucka". Birthler będzie kierować archiwum, w którym teczki zajmują 178 km półek. Urząd udostępnia teczki osobom prześladowanym przez Stasi.
Marianne Birthler ma 52 lata. Z wykształcenia jest ewangelicką katechetką. W połowie lat 80. zakładała w Berlinie wschodnim organizację Solidarny Kościół. Była inicjatorką "telefonu kontaktowego" dla rozproszonych grupek opozycyjnych. Od 1988 r. działała w Inicjatywie na rzecz Pokoju i Praw Człowieka. Po zjednoczeniu Niemiec przez dwa lata pełniła funkcję ministra oświaty w Brandenburgii. Podała się do dymisji, bo nie chciała współpracować z oskarżonym o współpracę ze Stasi premierem Manfredem Stolpem. Na szefową urzędu zaproponował ją sam Joachim Gauck.

CZESŁAW PIĄTAS
"W NATO to nie byłoby możliwe" - tak brzmi ulubione powiedzenie nowego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, którym został gen. Czesław Piątas. Zastąpił on na tym stanowisku gen. Henryka Szumskiego.


Na to najważniejsze stanowisko w armii, które łączy się między innymi z reprezentowaniem polskich sił zbrojnych w Komitecie Wojskowym NATO, powołuje prezydent na wniosek premiera. Atutem gen. Piątasa było doświadczenie w pracy ze strukturami dowódczymi NATO oraz ukończenie studiów w Stanach Zjednoczonych. Równocześnie nominację na dowódcę Wojsk Lądowych otrzymał gen. Edward Pietrzyk, a na dowódcę Marynarki Wojennej ponownie admirał Ryszard Łukasik.
Czesław Piątas ma 54 lata. Karierę rozpoczął od Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu. Był dowódcą pułku, szefem sztabu 10. Dywizji Pancernej i dowódcą 4. Dywizji Zmechanizowanej. Ukończył słynną moskiewską "woroszyłówkę", ale w 1998 r. przebywał również na rocznym kursie wyższych oficerów na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. W 1997 r. znalazł się w specjalnym zespole negocjacyjnym do kontaktów z Brukselą. W okresie wchodzenia Polski do NATO był szefem Zarządu I Sztabu Generalnego, zajmującego się sprawami operacyjnostrategicznymi. Jest pierwszym szefem sztabu, który oprócz rosyjskiego zna język angielski.

JÓZEF WIADERNY
"Niczym biblijne plagi spadły na nasz kraj cztery reformy i wielkie restrukturyzacje, między innymi górnictwa, hutnictwa i kolei. Owocem jest bezrobocie, inflacja, załamanie się finansów państwa, rosnąca bieda i coraz większa dezorganizacja życia publicznego" - ogłosił na sobotnim nadzwyczajnym kongresie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych jego przewodniczący, Józef Wiaderny.


W atmosferze pikniku wyborczego związkowcy domagali się zwiększenia dotacji na Fundusz Pracy, wprowadzenia mechanizmów zachęcających do inwestycji na terenach zrujnowanych gospodarczo, programów dla pracowników byłych PGR-ów. Po deklaracji, że OPZZ żadnemu rządowi nie obiecuje bezwarunkowego wsparcia, związkowcy poparli kandydaturę Aleksandra Kwaśniewskiego. Toteż w drugiej części kongresu urzędujący prezydent wyłonił się z ciemności przy dźwiękach Beethovenowskiej "Ody do radości". Ukłony prezydenta uczestnicy kongresu odwzajemnili, przerywając jego wystąpienie owacjami.
Józef Wiaderny jest posłem na Sejm z listy SLD. Urodził się w 1943 r. Ukończył Technikum Mechaniczne w Krakowie. Karierę związkową rozpoczął w Hucie im. Lenina. W 1985 r. rozpoczął pracę w OPZZ w Warszawie. W latach 1994-1996 był wiceprzewodniczącym OPZZ, a od 1996 r. jest przewodniczącym porozumienia. W latach 1966-1990 był członkiem PZPR.
Więcej możesz przeczytać w 41/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.