Ludzie

Ludzie

Dodano:   /  Zmieniono: 
ARKADIUSZ NOWAK
"Postawy Polaków wobec chorych na AIDS i HIV są zadowalające, jeśli nie dobre" - uważa ksiądz Arkadiusz Nowak, wyróżniony przez ONZ Poverty Award. Nagrodę odebrał z rąk Kofiego Annana, sekretarza generalnego ONZ.

Poverty Award przyznana została po raz czwarty przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. W tym roku otrzymały ją osoby, które przyczyniły się do poprawy sytuacji ludzi zakażonych HIV i chorych na AIDS. Oprócz ks. Nowaka wyróżniono jeszcze trzy osoby z Fidżi, Malawi i Nikaragui. "Polska cieszy się dużym uznaniem na świecie. Jesteśmy przodującym krajem w Europie, jeśli chodzi o prewencję HIV i opiekę nad zarażonymi" - uważa ks. Nowak. Podkreślił, że to zasługa wielu osób i zarówno rządowych, jak i pozarządowych instytucji. Laureat dziękował między innymi władzom zakonnym i kościelnym, że pozwalają mu pracować z chorymi, oraz szefowi Monaru-Markotu Markowi Kotańskiemu.
Arkadiusz Nowak należy do zgromadzenia zakonnego księży kamilianów. Od dziesięciu lat pomaga chorym na AIDS. W 1990 r. był współzałożycielem pierwszego domu, w którym znaleźli schronienie ludzie zakażeni wirusem HIV. W 1995 r. został doradcą ministra zdrowia ds. AIDS i narkomanii. Działał na rzecz utworzenia Krajowego Programu ds. AIDS. Przyczynił się też do powstania kilku ośrodków dla chorych. Cały czas opiekuje się zarażonymi osobami. Działa w Krajowym Centrum ds. AIDS.

JÓZEF OLEKSY
W latach 1970-1978 Józef Oleksy był tajnym i świadomym współpracownikiem wywiadu wojskowego PRL - orzekł Sąd Lustracyjny. "Prawda przegrała z bardzo specyficznie prowadzonym postępowaniem. W tym sądzie nie dociekano prawdy. Będę się odwoływał aż do końca" - podsumował orzeczenie Józef Oleksy.

Zdaniem sądu, były premier skłamał w oświadczeniu lustracyjnym, nie przyznając się do związków z wywiadem wojskowym. Jeśli orzeczenie się uprawomocni, Józef Oleksy przez dziesięć lat nie będzie mógł zajmować ważnych stanowisk państwowych. Sprawa nie jest przesądzona, gdyż już kilka razy sądy wyższej instancji uchylały orzeczenia Sądu Lustracyjnego i przekazywały akta do ponownego rozpatrzenia (tak było na przykład w sprawach Mariana Jurczyka i Jacka Hofmana).
Józef Oleksy urodził się w 1946 r. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. W 1968 r. wstąpił do PZPR, a w latach 1987-1989 był I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białej Podlaskiej. Od 1993 r. do 1995 r. był wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej SdRP. Od jedenastu lat jest posłem, a w latach 1993-1995 był marszałkiem Sejmu. Pełnił również funkcję premiera RP (od marca 1995 r. do stycznia 1996 r.). Ustąpił ze stanowiska po oskarżeniach o kontakty z wywiadem rosyjskim.

GÜNTER VERHEUGEN
"Polska jest wyraźnie w najlepszej grupie krajów kandydujących do Unii Europejskiej" - powiedział komisarz UE do spraw rozszerzenia Günter Verheugen podczas spotkania z polskimi parlamentarzystami w Warszawie.

Niemiecki polityk twierdzi, że ogłoszony 8 listopada raport unii na temat stanu przygotowań poszczególnych kandydatów, będzie dla Polski znacznie korzystniejszy, niż poprzednie. Verheugen uważa, że dzięki zdynamizowaniu prac Sejmu nie można już Polsce zarzucać opieszałości w dostosowywaniu naszego prawa do norm europejskich. Mimo to komisarz uchylił się od odpowiedzi na pytanie o datę rozszerzenia wspólnoty. Stwierdził jedynie, że nie wyobraża sobie, by nasz kraj nie został przyjęty do unii w pierwszej grupie, czyli między rokiem 2003 a 2005.
Günter Verheugen ma 56 lat. Na początku lat 60. związał się z liberalną FDP. W wieku 33 lat objął stanowisko sekretarza generalnego partii. Przez wiele lat pracował w dyplomacji niemieckiej. Był bliskim współpracownikiem Hansa-Dietricha Genschera. Gdy na początku lat 80. liberałowie zerwali koalicję z SPD i związali się z chadekami, Verheugen wystąpił z partii. Zgłosił akces do SPD, gdzie już w 1986 r. został szefem frakcji parlamentarnej, a w 1993 r. objął stanowisko sekretarza generalnego. W 1998 r. został wiceministrem spraw zagranicznych RFN, a rok później - komisarzem UE ds. rozszerzenia.
Więcej możesz przeczytać w 45/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0