EuroCity

EuroCity

Dodano:   /  Zmieniono: 
III Konferencja Polska Globalna
Czy europejski ekspres z Warszawy do Brukseli ma szansę dojechać do stacji przeznaczenia w roku 2003? Jedno jest pewne: niezależnie od tego, kiedy zakończą się nasze negocjacje akcesyjne z Unią Europejską, Polska już dziś stanowi integralną częścią europejskiej gospodarki. Firmy z krajów unii są największymi inwestorami w III RP, każde większe europejskie przedsiębiorstwo ujmuje Polskę w strategicznych planach rozwoju, a każde większe polskie przedsiębiorstwo zdaje sobie sprawę, że bez dostępu do europejskiego rynku i współpracy z zachodnimi partnerami albo zbankrutuje, albo straci szanse rozwojowe.
Zdaniem Jeana Caillota, prezesa Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej, stosunek większości krajów UE do Polski nie różni się od stosunku do Hiszpanii w chwili przyjmowania jej do wspólnoty europejskiej. Kłopot polega na tym, że od tamtego czasu wspólnota bardzo się zmieniła i raczej trudno powiedzieć, że na korzyść. Dlatego kryteria, jakim musi sprostać nowy członek UE, są surowsze, a negocjacje bardziej skomplikowane i czasochłonne.
Premier Jerzy Buzek, Fran˜ois Gaudenzi, szef unijnego zespołu ds. negocjacji z Polską, Dariusz Rosati z Rady Polityki Pieniężnej i Jarosław Bauc, minister finansów, a także inni uczestnicy organizowanej przez Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej i tygodnik "Wprost" konferencji "Unia Europejska 2003 - europejski ekspres z Warszawy do Brukseli" zapewne nie udzielą odpowiedzi na pytanie, kiedy znajdziemy się w UE. Spróbują przekonać natomiast, że w 2003 r. pasażerowie EuroCity Warsaw - Brussels z pewnością nie zawrócą z drogi: będą już zbyt blisko długo wyczekiwanego celu. (BL)
Więcej możesz przeczytać w 46/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0