Czy konsolidacja OFE zagraża interesom klientów?

Czy konsolidacja OFE zagraża interesom klientów?

Dodano:   /  Zmieniono: 



CEZARY MECH prezes Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi

Nowy system emerytalny po roku istnienia odniósł zdecydowany sukces - ok. 10 mln ubezpieczonych przystąpiło do II filaru, czyli funduszy emerytalnych. Obecnie naszymi składkami zarządza 21 towarzystw. Niepokój może jednak budzić fakt, że ok. 70 proc. rynku funduszy emerytalnych należy do pięciu podmiotów. W efekcie wskaźnik koncentracji o kilkanaście procent przekroczył bezpieczny pułap. Mimo tendencji malejącej, utrzymujący się poziom koncentracji może zagrażać temu, co dla klientów funduszy jest bardzo istotne - konkurencji. Ze względu na brak możliwości wycofania składek z funduszu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potrzebne jest stworzenie takich warunków, by fundusze emerytalne osiągały jak największe zyski. Jeśli będą one przynosiły duże zyski, to w przyszłości ubezpieczeni będą otrzymywali większe świadczenia emerytalne. Pozwala na to konkurencja, która wymusza i gwarantuje lepsze zarządzanie składkami. Pozycja konsumentów na tym szczególnym rynku, jakim są fundusze emerytalne, musi być bardzo mocna.


MAREK JANDZIŃSKI prezes PTE DOM SA

Z naszego punktu widzenia konsolidacja funduszy jest konieczna, by mogły one przetrwać na rynku. Nasz biznesplan od początku zakładał przyciągnięcie ponad
500 tys. klientów, gdyż przy takiej liczbie członków fundusz może działać efektywnie, zarabiać i konkurować na rynku. Taką bądź większą liczbę członków udało się uzyskać jedynie w kilku z 21 funduszy. Dlatego dążymy do połączenia z innymi funduszami i nie sądzę, aby ktoś mógł proces konsolidacji rynku powstrzymać. Decydują o tym względy ekonomiczne - PTE mają być większe, sprawniejsze i lepiej zabezpieczać interesy klientów. Wbrew obawom UNFE, liczba podmiotów na rynku nie przesądza o konkurencji na nim. W interesie klientów leży, by ich fundusz działał sprawnie i pomnażał ich pieniądze, a lepiej zrobią to fundusze większe. Pomysły innych ograniczeń - wykonywania praw z akcji czy zakaz inwestowania za granicą - też odbiją się niekorzystnie na członkach OFE. Za granicą inwestuje się część aktywów w celu dywersyfikacji portfela i zmniejszenia ryzyka.
Więcej możesz przeczytać w 10/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0