Wektory

Wektory

Dodano:   /  Zmieniono: 
Czy bank centralny powinien wspierać politykę gospodarczą rządu?


MAREK SAWICKI wiceprezes PSL
We wszystkich krajach zachodnich jest to podstawowa powinność banku centralnego. Żeby Narodowy Bank Polski mógł jednak wspierać politykę ekonomiczną rządu, musi ona istnieć. Niestety, z analizy gospodarki w ostatnich trzech latach, przeprowadzonych przez ekspertów wielu instytutów naukowych, a także z analizy projektu budżetu na rok 2001 widać, że rząd Jerzego Buzka takiej polityki nie prowadzi. Nie dziwi więc, że NBP jej nie wspiera. Ogranicza się przede wszystkim do udzielania rad i dbania o niskie wskaźniki inflancji. Ale i to NBP nie wychodzi, bo - jak podaje GUS - w tym roku inflacja będzie prawie dwukrotnie wyższa od zakładanej. W ostatnich latach ukształtował się w naszym kraju raczej model konkurowania niż współpracy między gospodarczymi resortami rządu a NBP. Przyczyny tego zjawiska tkwią także w ustawie o banku centralnym. Dlatego proponujemy jej nowelizację. Jesteśmy pewni, że w niczym nie ograniczy ona samodzielności NBP, który razem z Radą Polityki Pieniężnej powinien wspierać politykę gospodarczą rządu.

JAN K. SOLARZ doradca prezesa NBP
Narodowy Bank Polski nie może być w żaden sposób podporządkowany władzy wykonawczej. Jest i powinien być instytucją niezależną. Jeżeli polityka gospodarcza rządu nie przyczynia się do umacniania pieniądza i stabilizacji cen, bank centralny musi korygować jej negatywne następstwa. Nie może być wtedy mowy o najmniejszej formie wsparcia takich działań rządu. Bank centralny ze swoją suwerenną polityką pieniężną stanowi więc przeciwwagę dla prób osłabienia zaufania istniejącego między rządzącymi i rządzonymi. Jego symbolem jest dobry pieniądz. Dominacja gabinetu nad NBP może w skrajnie niekorzystnych warunkach doprowadzić do psucia pieniądza krajowego. Najważniejsze dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki jest więc poszanowanie konstytucyjnego partnerstwa rządu i NBP - to warunek sukcesu budowania zaufania do złotego. Partnerstwa, czyli współdziałania, ale nie podległości. Współpraca między władzą monetarną a wykonawczą niewątpliwie jest potrzebna, ale wspieranie przez NBP każdej decyzji rządu w obecnych warunkach ekonomicznych Polski jest nie do przyjęcia.
Więcej możesz przeczytać w 50/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0