Karty historii

Karty historii

Dodano:   /  Zmieniono: 
Poprawę klimatu politycznego trzeba wykorzystać do rozbudowy kontaktów gospodarczych- Pozytywnie oceniamy wyniki wizyty ministra spraw zagranicznych Igora Iwanowa w Warszawie. Rosja i Polska stoją u progu aktywizacji wzajemnych stosunków. Między naszymi krajami nie ma różnic, których nie dałoby się przezwyciężyć. Rysują się też nowe, długofalowe perspektywy współpracy na wielką skalę, o charakterze transeuropejskim.

Gotowi jesteśmy odwrócić kartę w stosunkach polsko-rosyjskich i budować je w duchu partnerstwa i dobrosąsiedzkiej współpracy, jak oświadczył minister Iwanow w Warszawie. Warto tu przypomnieć nową koncepcję polityki zagranicznej Rosji, którą latem tego roku zatwierdził prezydent Władimir Putin. Podkreślono w niej między innymi wagę stosunków międzyludzkich i gospodarczych z państwami Europy Środkowej i Wschodniej. Linię tę popiera rząd, parlament, główne partie i społeczeństwo.
Podczas pobytu szefa rosyjskiego MSZ w Polsce tutejsze media poruszały sprawę rzekomego związku wizyty ministra Iwanowa z negocjacjami na temat dostaw gazu. Stwierdzam, że zbieżność terminów była przypadkowa. Przygotowania do odwiedzin podjęto dość dawno, bez żadnych odniesień do tak zwanej rury. Uważamy, że nie ma ani podstaw, ani potrzeby upolityczniania kwestii dostaw surowców energetycznych z Rosji do państw europejskich. Projekty dotyczące przesyłania gazu powinny być rozpatrywane wyłącznie pod kątem gospodarczym.
W długiej historii naszych państw było wiele trudnych spraw. Było też jednak wiele takich, które zbliżały oba narody. Tegoroczne wspólne uroczystości otwarcia polskich cmentarzy wojskowych w Katyniu i Miednoje stały się impulsem ku temu, by - po uczczeniu pamięci Polaków i Rosjan, ofiar totalitarnych represji, i nie zapominając lekcji przeszłości - robić więcej w sprawie odkrywania prawdy historycznej oraz rozwijania stosunków między naszymi krajami i narodami w atmosferze spokoju i życzliwości.
Poprawę klimatu politycznego powinniśmy wykorzystać do aktywizacji współpracy w innych sferach, w tym rozbudowy wzajemnych kontaktów gospodarczych, z naciskiem na duże, znaczące projekty. Pokazałoby to, że wola polityczna przekłada się na praktykę. Przy okazji pragnę zaznaczyć, że nikt nie zamierza wbrew woli i postanowieniom strony polskiej decydować o realizacji żadnych projektów na terenie waszego kraju. Jeśli Polska nie zgodzi się na budowę nowego gazociągu, opracowywane są inne warianty, tak aby zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne Europy. Z punktu widzenia współpracy polsko-rosyjskiej szkoda byłoby jednak zmarnowanych możliwości i czasu.
Prezydent Aleksander Kwaśniewski zaprosił prezydenta Władimira Putina do odwiedzenia Polski. Propozycja została przyjęta i termin spotkania będzie uzgodniony. Oba resorty spraw zagranicznych zobowiązały się działać na rzecz wszechstronnego przygotowania wizyty.
Więcej możesz przeczytać w 50/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0