Barometr wprost

Barometr wprost

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ponad połowa Polaków uważa, że należy respektować wolę osób nieuleczalnie chorych, pragnących skrócić swoje cierpienia. Tylko co trzeci badany uznaje eutanazję za zabójstwo

Prawo do dobrej śmierci

Legalizacja eutanazji dokonana przez parlament holenderski wywołała wrzawę głównie poza granicami Holandii. W tym kraju medyczna pomoc w skracaniu cierpień ludziom nieuleczalnie chorym - na ich życzenie - stosowana jest już od kilku lat i większość społeczeństwa jej nie potępia. Decyzja parlamentu jedynie nadała jej ramy ustawowe, mające chronić przed ewentualnym błędem lub nadużyciem. W dyskusji na ten temat padają najcięższe argumenty, nawet kalumnie, przede wszystkim ze strony przeciwników eutanazji. Również w Polsce. Katolickie i prawicowe media zgodnie nazywają eutanazję - tak jak aborcję - zabójstwem, uznając ją za przejaw upadku moralnego i triumfu "ideologii śmierci". Nawiasem mówiąc, te same media sprzeciwiają się zapłodnieniom in vitro czy rozdzielaniu rodzeństw syjamskich, ale optują za karą śmierci. Legitymizacja takiej postawy przez Kościół sprawia, że zwolenników tej praktyki właściwie nie słychać. Nie znaczy to, że ich nie ma. Przeciwnie: ponad połowa osób pytanych przez Pentor uważa, że powinno się respektować wolę osób nieuleczalnie chorych, które chcą skrócić swe cierpienia. A zatem większość badanych de facto dopuszcza eutanazję. Tylko co trzeci uznaje ją za zabójstwo. Skrajnie odmienna definicja eutanazji - jako "aktu miłosierdzia" - ma nieco więcej, bo 39 proc. zwolenników. Zapewne jeszcze długo nie będzie w Polsce sprzyjającego klimatu, by podjąć merytoryczną, a więc wolną od ideologicznych emocji i towarzyszącej im demagogii, debatę nad eutanazją. Wyniki sondażu przekonują jednak, że jest o czym rozmawiać. Nie uciekniemy od tego, tak jak od innych wyzwań XXI wieku. Dobrze byłoby już dziś zacząć się do nich przygotowywać. Choćby otwarcie stawiając pytania.

Więcej możesz przeczytać w 50/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0