Wprost od czytelników

Wprost od czytelników

Dodano:   /  Zmieniono: 
Tucznik na łopatkach
Jeśli nasz kraj nie będzie mógł eksportować wieprzowiny oraz świń do krajów Unii Europejskiej, negatywne skutki odczują nie tylko rzeźnie ("Tucznik na łopatkach", nr 9), ale przede wszystkim producenci i hodowcy trzody chlewnej w Polsce. Wbrew temu, co głosi Przemysław Chabowski, prezes Polskiego Związku Producentów, Eksporterów i Importerów Mięsa, granice unii dla naszego mięsa i świń możemy otworzyć nie dekretami wydanymi przez polski rząd, ale działaniami realizującymi unijne dyrektywy. Do tych należy zaś przede wszystkim rejestracja wszystkich gospodarstw hodujących trzodę chlewną, trwała identyfikacja zwierząt, wprowadzenie zakazu lub nadzoru nad skarmianiem zlewek oraz udoskonalenie systemu gwarantującego szybkie i sprawne działanie służb weterynaryjnych, mające na celu zapobieganie chorobom zaraźliwym zwierząt oraz ich zwalczanie. Dotyczy to zwłaszcza pomoru świń. Wprawdzie nie stwierdzono go w Polsce od wielu lat, ale jeśli nie wypełnimy dyrektyw UE, jej bramy będą dla nas zamknięte ku zadowoleniu hodowców tych zwierząt zarówno z państw piętnastki, jak i aspirujących do członkostwa.

prof. dr hab. ZYGMUNT PEJSAK
kierownik Zakładu Chorób Świń
Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego w Puławach

Chora reforma
Polska reforma opieki zdrowotnej nie pasuje do opartych na prawach wolnego rynku jakościowych przemian w naszym kraju. Monopolistyczny dziwoląg - kasy chorych - nie są ukierunkowane ani na jakość, ani na poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Korupcjogenne, niegospodarne, bardziej pasowałyby do wcześniejszego krajobrazu i sąsiedztwa... komitetów wojewódzkich. Gdyby twórcy tej reformy zajęli się również funduszami emerytalnymi, zamiast obecnej oferty mielibyśmy sprawiedliwie po jednym regionalnym funduszu emerytalnym dla każdego województwa.

IWONA KUBIK-GUT
Bielsko-Biała
Więcej możesz przeczytać w 10/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0