Czas ciułacza

Czas ciułacza

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jeszcze kilkanaście lat temu najpopularniejszym sposobem lokowania kapitału było złoto, biżuteria i obce waluty przechowywane w bieliźniarkach. Polacy zrobili w tej dziedzinie olbrzymi postęp, przerzucając znaczną część oszczędności na giełdę. Ale nasz rynek finansowy wciąż jest płytki i przez to dość niestabilny.
Nie można w Polsce mówić o stałych trendach inwestycyjnych. Analitycy i doradcy bronią się też przed wygłaszaniem długoterminowych prognoz. - Zanim zadecydujemy się na jakąś formę inwestycji, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, do czego ma ona nam służyć, ile czasu i energii będzie można włożyć w zarządzanie własnym portfelem - radzi Marcin Sadlej, dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa CDM Pekao SA.

Obligacje dla leniwych prognoza krótkoterminowa 0 | prognoza długoterminowa +
60 proc. Polaków uważa, że obligacje skarbowe są zyskowną formą oszczędzania - wynika z badań przeprowadzonych w maju 2000 r. przez CBM Indicator. Najważniejsze jest ich bezpieczeństwo. Pełne gwarancje skarbu państwa i zysk powyżej poziomu inflacji to, zdaniem Ministerstwa Finansów, cechy przyciągające potencjalnych inwestorów. - Obligacje zostały stworzone z myślą o osobach lokujących pieniądze na dłuższy czas. Dla tych, którzy szybciej chcą osiągnąć zysk, na ogół przeznaczona jest oferta bankowa - mówi Arkadiusz Kamiński, dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. Jeśli nie ma czasu na zajmowanie się lokatami, najlepiej kupić obligacje. Zysk jest pewny, mimo że w krótkim terminie można zarobić więcej w inny sposób.

Giełda dla fachowców prognoza krótkoterminowa -- | prognoza długoterminowa +
Inwestowanie na giełdzie wymaga czasu i znacznego zaangażowania. Trzeba mieć także wiedzę o rynku i silne nerwy, by nie poddawać się panice. Nie opłaca się grać, jeśli nie można przeznaczyć na ten cel przynajmniej 50-100 tys. zł. Minęły czasy gwałtownych wahań kursów na warszawskim parkiecie, gdy z dnia na dzień powstawały i upadały fortuny. Koszty usług maklerskich i depozytu papierów wartościowych są w Polsce wysokie i mogą pochłonąć niemałą część zysków (sam depozyt może sięgać na przykład 40 proc. wartości posiadanych akcji). Jarosław Biernacki, prezes PBK Asset Management, radzi, aby w 2001 r. lokować pieniądze raczej w walory blue chips, czyli wielkich i stabilnych spółek, kształtujących wskaźnik WIG 20: PKN Orlen, TP SA, KGHM, Elektrim. - Zalecałbym jednocześnie ostrożność w stosunku do spółek nowej gospodarki. Przykład amerykańskiego NASDAQ pokazuje, że rynek nowoczesnych technologii stał się ryzykowny - przestrzega Biernacki. - Wciąż brak pomysłu na to, jak realnie wyceniać wartość portali internetowych i spółek teleinformatycznych, dlatego obrót ich papierami to czysta spekulacja. W giełdę warto natomiast zainwestować długoterminowo, zakładając dalszy wzrost polskiej gospodarki.

Fundusz dla zapracowanych prognoza krótkoterminowa + | prognoza długoterminowa ++
Mniej ryzykowną i nie wymagającą nadmiernego zaangażowania ofertą dla ciułaczy są fundusze inwestycyjne, których w Polsce działa kilkadziesiąt. Minimalne wpłaty w zależności od ich rodzaju wynoszą od 10 zł do 1000 zł. W zależności od stopnia ryzyka, jakie jesteśmy skłonni ponosić, i czasu, jaki możemy poświęcić na kontrolowanie inwestycji, pieniądze możemy powierzyć funduszom bezpiecznym (papiery skarbowe, obligacje, lokaty międzybankowe), zrównoważonym (50 proc. to bony i obligacje, a 50 proc. akcje) lub agresywnym (90 proc. środków lokowane w akcje). Najwięcej zyskują cierpliwi. - Jeśli na giełdzie jest bessa, warto zainwestować w fundusz akcji. Kiedy wartość jednostek w funduszu wzrośnie, korzystniej jest zamienić go na fundusz zrównoważony lub bezpieczny - radzi Marcin Sadlej. - Jeśli ktoś nie ma czasu na śledzenie giełdy, najlepiej wybrać fundusz zrównoważony i decydować się na zmianę w sytuacjach ekstremalnych, na przykład gdy gazety codzienne donoszą na pierwszych stronach o złej lub dobrej koniunkturze. Nowym pomysłem są fundusze stabilnego wzrostu, tzw. quasi-emerytalne, które inwestują 70-85 proc. pieniędzy w instrumenty bezpieczne, a resztę w akcje.

Lokata dla ciułaczy prognoza krótkoterminowa ++ | prognoza długoterminowa 0
Najprostszym sposobem gromadzenia nawet małych oszczędności jest lokata bankowa. Wymaga porównania stóp procentowych oferowanych przez różne banki i przynajmniej elementarnej oceny ich bezpieczeństwa. Bankowy fundusz gwarantuje tylko lokaty do 1000 euro. Najbardziej kusi obecnie lokata w mBanku, detalicznej gałęzi BRE (oprocentowanie 15-16 proc.). W dużym stopniu jest to jednak zabieg marketingowy, którego celem jest przyciągnięcie klientów do nowego podmiotu. Rachunek w mBanku nie jest także obudowany żadnymi dodatkowymi usługami. Lokaty bankowe charakteryzują się dużą płynnością. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcą zainwestować na pół roku albo na trzy miesiące.

Sztuka dla wytrwałych prognoza krótkoterminowa - | prognoza długoterminowa +
W sztukę warto inwestować, ale długoterminowo i trzeba się na tym przynajmniej trochę znać. Kiedy decydujemy się na zakup obrazu, powinniśmy brać pod uwagę nie tylko pochodzenie płótna, ale także jego stan, liczbę interwencji konserwatorskich i wartość artystyczną. Według przewidywań domu aukcyjnego Polswiss Art, w przyszłym roku korzystnie będzie się zainteresować płótnami malarzy z kręgu École de Paris. Zeszłej wiosny "Lutnistę" wywodzącego się z tej szkoły Eugeniusza Zaka sprzedano za 1,4 mln zł. Wysokie ceny uzyskują stale obrazy innych malarzy z tego kręgu - Zygmunta Menkesa, Moďse Kislinga, Władysława Ślewińskiego. Na pewno dużym powodzeniem będą się cieszyć obrazy twórców awangardy powojennej, czyli Tadeusza Kantora i Jerzego Nowosielskiego. Warto też kupować dzieła przedstawicieli szkoły monachijskiej - Józefa Brandta, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Władysława Czachórskiego.

Złoto dla rozrzutnych prognoza krótkoterminowa - | prognoza długoterminowa --
Metale szlachetne, które przez wieki były podstawowym środkiem tezauryzacji, straciły znaczenie. Stały się jedynie surowcem przemysłowym. Nawet w razie światowego krachu ich ceny będą się prawdopodobnie kształtować podobnie jak innych surowców. Prawie od dwudziestu lat spada zarówno wartość złota, jak i innych metali. W ostatnim roku znacznie podrożała jedynie platyna, która ma wiele zastosowań w przemyśle. Zofia Krajewska-Szukalska z domu aukcyjnego Agra Art nie poleca także inwestowania w biżuterię. Jej zdaniem, w Polsce nie ma jeszcze profesjonalnego rynku obrotu srebrem i złotem.

Ubezpieczenia dla naiwnych prognoza krótkoterminowa -- | prognoza długoterminowa - 
Popularność polis na życie to głównie efekt kampanii reklamowych, a nie zalet tego produktu. W pierwszych latach tracimy wszystko na opłaty i prowizje pobierane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Większość polis jest skonstruowana w ten sposób, że część składki przeznaczana jest na ochronę, a część dopisywana do rachunku inwestycyjnego. Wieloletnie symulacje przedstawiane przez agentów ubezpieczeniowych są dość iluzoryczne, w dodatku konstrukcja większości polis jest mało przejrzysta i trudno się zorientować, za co rzeczywiście płacimy i ile na tym zarabiamy. Jeśli ktoś potrzebuje ochrony dla siebie lub rodziny, najlepiej wykupić zwykłe ubezpieczenie na życie, a inwestować efektywniej.

Nieruchomości dla bogatych prognoza krótkoterminowa - | prognoza długoterminowa +
Inwestycje w nieruchomości wymagają dużych sum. Ceny działek na obszarach zurbanizowanych wciąż rosną. Rosną także, choć nie tak szybko jak kilka lat temu, ceny mieszkań i domów. Wciąż jednak ze względu na możliwość skorzystania z ulgi podatkowej więcej osób zainteresowanych jest pierwotnym rynkiem mieszkaniowym. Na wtórnym panuje stosunkowo duża nadpodaż. Oznacza to niską płynność, a co za tym idzie - iluzoryczność ewentualnych zysków. Wysoka wycena nieruchomości nie musi się przekładać na równie wysoką cenę sprzedaży, szczególnie jeśli chce się szybko zrealizować zysk. Długoterminowe inwestycje w nieruchomości są opłacalne, krótkoterminowe - dość ryzykowne.

Więcej możesz przeczytać w 1/2001 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0