Pieczenie Prodiego

Pieczenie Prodiego

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zawsze uważacie się za wyjątkowych. Być może wynika to z waszej historii. Z polskiej strony bardzo często słyszy się głosy, że Polacy są źle traktowani. Jest w tym coś z ducha dawnych prześladowań. Rozumiem, że przez wiele wieków cierpieliście, ale obecnie nie macie żadnych powodów do obaw.
. Wykazujemy wobec Polski naprawdę wiele dobrej woli" - stwierdził dwa tygodnie temu w wywiadzie dla "Wprost" Romano Prodi. Przewodniczący Komisji Europejskiej odebrał nagrodę Europrize 2000, przyznawaną za zasługi dla porozumienia między Polską a państwami UE przez Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej. Wcześniej laur ten otrzymali premier Jerzy Buzek i były szef polskiej dyplomacji Bronisław Geremek.
Romano Prodi jest Polsce przychylny, czemu często daje wyraz, a polityków rozumiejących polskie obawy nie jest w strukturach unii zbyt wielu. "Polacy będą mogli brać udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 r." - zadeklarował przewodniczący Komisji Europejskiej na początku marca w rozmowie z dziennikarzem belgijskiej gazety "La Derniere Heure". Prodiemu zależy, by upiec dwie pieczenie na jednym ogniu - doprowadzić do rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa środkowo-wschodniej Europy i dokonać tego jeszcze w czasie swojej kadencji, która kończy się za cztery lata. To Prodi był w czasie ubiegłorocznego szczytu nicejskiego, czyli spotkania przywódców państw piętnastki, jednym z propagatorów deklaracji wskazującej rok 2004 jako najbardziej realną datę przyjęcia nowych członków. Wprawdzie zapowiedział, że Polska musi przebudować strukturę rolnictwa i opracować plan rozwoju regionów, ale podkreślił, że zauważa w naszych działaniach znaczący postęp. - Jakość polskich przygotowań akcesyjnych i ich tempo robią wrażenie. Wierzcie mi, że całej Europie zależy na waszej obecności w jej przedstawicielstwach - mówił laureat w czasie wręczenia nagrody Europrize 2000 w Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Więcej możesz przeczytać w 11/2001 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0