Poczta

Poczta

Dodano:   /  Zmieniono: 
Chciałabym wyjaśnić zaprzyjaźnionemu ze mną Czesławowi Bieleckiemu, odnosząc się do jego tekstu "Odpowiedź autora" w rubryce "Poczta" (nr 10), że w wywiadzie, jakiego udzieliłam "Gazecie Wyborczej", to ja osobiście podjęłam decyzję niestawiania kropki nad "i" w przytoczonej przez mnie ostatniej rozmowie telefonicznej Czesława Miłosza ze Zbigniewem Herbertem, w której padło nazwisko Adama Michnika.
Czytajcie Herberta!
Chciałabym wyjaśnić zaprzyjaźnionemu ze mną Czesławowi Bieleckiemu, odnosząc się do jego tekstu "Odpowiedź autora" w rubryce "Poczta" (nr 10), że w wywiadzie, jakiego udzieliłam "Gazecie Wyborczej", to ja osobiście podjęłam decyzję niestawiania kropki nad "i" w przytoczonej przez mnie ostatniej rozmowie telefonicznej Czesława Miłosza ze Zbigniewem Herbertem, w której padło nazwisko Adama Michnika. Czesław Bielecki niedokładne przytoczenie tej rozmowy nazwał "służalczością" ze strony Jacka Żakowskiego, mojego rozmówcy. Myślę jednak, że Jacek Żakowski jest dziennikarzem niezależnym, co udowodnił w swoich licznych wywiadach i książkach.
Poczuwając się do roli rozjemcy, proszę Czesława Bieleckiego i Jacka Żakowskiego o podanie sobie ręki.

KATARZYNA HERBERT

Platforma IV RP
Byłem uczestnikiem pierwszego spotkania Platformy Obywatelskiej w hali "Oliwia" w Gdańsku. Na razie popieram działania panów Olechowskiego, Płażyńskiego i Tuska i mam do nich zaufanie. W zasadzie gotów jestem się utożsamiać z "założeniami programowymi Platformy Obywatelskiej" wymienionymi w artykule Bogusława Mazura ("Platforma IV RP", nr 10). Wręcz czekam na ich zrealizowanie. Mam jednak dwie istotne uwagi. Pierwsza dotyczy "zniesienia przepisów utrudniających rozwój przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich". Uważam, że to nie wystarczy. Obserwuję od lat sytuację drobnej przedsiębiorczości i zauważyłem, że normą stało się opóźnianie płatności, wyłudzanie dostaw, unikanie regulowania zobowiązań. Jest to bezkarne sięganie do cudzej kieszeni. Tymczasem państwo, pilnując swojego interesu, uzależniło terminy płatności podatków dochodowego i VAT od terminów wystawiania faktur bez względu na to, czy zostały opłacone. Moje poparcie dla Platformy Obywatelskiej bardzo by się umocniło, gdyby wprowadziła ona do swojego programu zaostrzenie sankcji za niedotrzymywanie zobowiązań w obrocie gospodarczym.
Druga uwaga dotyczy "zlikwidowania jawnego i ukrytego finansowania partii z pieniędzy podatników". Nie jestem zwolennikiem utrzymywania partii z budżetu uchwalanego przez Sejm i realizowanego przez ministra finansów. Byłbym natomiast zwolennikiem finansowania ich bezpośrednio przez obywateli. Pojawiła się koncepcja, by 2 proc. podatków mogli oni przeznaczać dla kościołów albo na inne społecznie użyteczne cele. Nic nie stoi na przeszkodzie, by małą cząstkę tych pieniędzy podatnicy osobiście i bezpośrednio przeznaczali na utrzymanie wybranych partii jako organizacji niezbędnych do funkcjonowania systemu demokracji parlamentarnej.

JAN FIGWER

Bolesna kuracja
Popieram propozycje zmian w życiu politycznym i sugestie dotyczące rozwiązania naszych problemów (bezrobocie, korupcja, bezkarność przestępców), przedstawione w artykule "Platforma IV RP" (nr 10). Bez szybkiej, być może bolesnej na początku kuracji niczego nie uda się nam osiągnąć. Niestety, potrzebna jest społeczna edukacja; wytłumaczenie, czemu ma to służyć i jakie skutki przynieść. Polacy przyzwyczajeni są do opieki państwa, lecz jeśli pragniemy być konkurencyjni, musimy się stać państwem liberalnym, czy tego chcemy, czy nie - w przeciwnym razie będziemy "kipieć" w Rzeczpospolitej Drugiej i Pół jeszcze wiele lat.

PIOTR K.
Starachowice
Więcej możesz przeczytać w 11/2001 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0