Czy rząd powinien wyznaczać cel inflacyjny?

Czy rząd powinien wyznaczać cel inflacyjny?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Czy rząd powinien wyznaczać cel inflacyjny?

GRZEGORZ WÓJTOWICZ
członek Rady Polityki Pieniężnej
Sprawę polityki pieniężnej wyraźnie reguluje art. 227 konstytucji, który nakłada obowiązek jej ustalania i realizowania na Narodowy Bank Polski.
Czy rząd powinien wyznaczać cel inflacyjny?

GRZEGORZ WÓJTOWICZ
członek Rady Polityki Pieniężnej

Sprawę polityki pieniężnej wyraźnie reguluje art. 227 konstytucji, który nakłada obowiązek jej ustalania i realizowania na Narodowy Bank Polski. W tym celu trzy lata temu została powołana Rada Polityki Pieniężnej. Propozycja SLD, zmierzająca do odebrania bankowi centralnemu części kompetencji, jest rezultatem niezadowolenia działaczy z twardej polityki monetarnej rady. Członkowie sojuszu nie potrafią zrozumieć, że zapewnienie stabilności naszej walucie wymaga wyrzeczeń. Wysokie stopy procentowe spowalniają wprawdzie wzrost gospodarczy, ale zarazem stabilizują całą gospodarkę. Pamiętajmy, że dwa lata temu mieliśmy względnie
niskie stopy, a tempo wzrostu PKB malało i groził nam kryzys walutowy. Powoływanie się na doświadczenia innych krajów jest mylące. Tam, gdzie inflacja nadal jest wysoka, politykę pieniężną zazwyczaj ustala i prowadzi bank centralny. Obecnie sytuacja jest jasna: RPP kreuje politykę monetarną, a rząd - fiskalną. Realizacja koncepcji SLD doprowadziłaby do rozmycia kompetencji i odpowiedzialności. Dlatego mam nadzieję, że opozycji nie uda się zmienić ustawy o NBP.
 
MIROSŁAW PIETREWICZ
poseł PSL, były minister skarbu
Propozycja SLD, według której to rząd miałby ustalać cele polityki pieniężnej, a RPP je realizować, zmierza we właściwym kierunku. Popieramy wszelkie zmiany mogące się przyczynić do większego realizmu w działaniach rady. Obecnie mamy do czynienia z nienormalną sytuacją, w której rada sama sobie wyznacza cel, nie zważając na tragiczne skutki swej upartej polityki - zahamowanie wzrostu gospodarczego, wzrost bezrobocia do poziomu najwyższego w Europie i pogorszenie sytuacji przedsiębiorstw. Dążenie do radykalnego obniżenia inflacji, gdy jest ona niska, przypomina uprawianie sztuki dla sztuki, a jednocześnie dusi gospodarkę, pozbawiając ją dopływu pieniędzy. Nieco wcześniej PSL zgłosiło podobną inicjatywę zmian w ustawie o NBP. Chcieliśmy, by RPP co roku przedstawiała założenia swojej polityki i sprawozdanie z jej wykonania Sejmowi, który oceniałby je w formie uchwały. Opinia publiczna zyskałaby jasność co do tego, kto jest odpowiedzialny za wyniki makroekonomiczne. Niestety, głosami AWS, UW i PO Sejm odrzucił nasz projekt.


Więcej możesz przeczytać w 16/2001 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0