Giełda

Giełda

Dodano:   /  Zmieniono: 
2800 dolarów to różnica w PKB przypadającym na mieszkańca polskiej wsi i miasta - wynika z raportu agendy Narodów Zjednoczonych ds. rozwoju.
  • GUS podał, że stopa bezrobocia wzrosła w Polsce z 15,8 proc. w lutym do 15,9 proc. w marcu. W końcu marca w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 2,9 mln osób (o 367 tys. więcej niż rok temu). Prawa do zasiłku nie ma 80 proc. z nich.
  • Przetarg o wartości ponad 120 mln zł na dostawę 40 mln litrów paliwa dla Poczty Polskiej zostanie powtórzony. W grudniu wygrała go szczecińska spółka Duo SA. Uzasadniając swą decyzję, poczta powołała się na wykryte nieprawidłowości.
  • Z opublikowanego przez TP SA raportu rocznego spółki wynika, że w 2000 r. osiągnęła ona 14,7 mld zł przychodów i 2,8 mld zł zysku netto. Aż 17,3 proc. przychodów zapewnił abonament za usługi telekomunikacyjne. TP SA obsługiwała w końcu zeszłego roku 10,23 mln linii telefonicznych (na jednego pracownika przypadało ich 150).
  • Firma audytorska Arthur Andersen nie potwierdziła zarzutów mniejszościowych akcjonariuszy Stomilu Olsztyn względem Michelin, do którego należy 59 proc. akcji fabryki. Mali udziałowcy oskarżają francuski koncern o zawyżanie opłat licencyjnych i wyprowadzanie zysku ze spółki.
  • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Śląski Związek Gmin zaapelowały do rządu o zbudowanie drugiej nitki gazociągu jamalskiego wiodącej na Słowację jak najbliżej Krakowa i Katowic. Samorządowcy liczą na to, że inwestycja poprawi zaopatrzenie południa kraju w gaz, przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy.
  • Zygmunt Grajkowski, partner w Enterprise Investors, poinformował, że Polish Enterprise Fund IV może do 2003 r. zainwestować w polskie firmy 250 mln USD. Od 1990 r. fundusze zarządzane przez EI ulokowały w 80 projektach ponad 600 mln USD.
  • Amerykański koncern energetyczny PSEG Global za 335 mln USD wybuduje w Chorzowie elektrociepłownię opalaną węglem. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2003 r. Moc elektryczna nowego zakładu wyniesie 204 MW, a termiczna - 500 MW.
  • PKN Orlen do 2005 r. wyda 2,7 mld zł na rozwój sieci stacji benzynowych. Koncern chce sprzedać 208 nierentownych stacji, zmodernizować około 900 i zbudować 126 nowych. PKN dąży do utrzymania co najmniej 40 proc. udziału w rynku detalicznej sprzedaży paliw w Polsce.
EBOiR, którego celem jest wspieranie przemian i rozwoju gospodarczego w byłych państwach bloku socjalistycznego, obchodzi dziesięciolecie istnienia. Bank udzielił 26 krajom 11,387 mld euro kredytów. W ostatnich latach uczestniczył w realizacji wielu inwestycji w Europie Środkowej i Wschodniej.
Więcej możesz przeczytać w 18/2001 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0