Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 35, Olsztyn

Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 35, Olsztyn

W niedzielę 13 października odbędą się wybory powszechne do Sejmu i Senatu. Obywatele Polski wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów.

Część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca obszary powiatów: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasta na prawach powiatu: Olsztyn.. Liczba mandatów 10.

Lista numer 1

KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 PASŁAWSKA Urszula Stefania prawnik
2 FALKOWSKI Henryk Tadeusz nauczyciel historii
3 HEĆMAN Krzysztof Wiesław radca prawny
4 KRÓL Radosław wyższy urzędnik samorządowy
5 JASKULSKA Sylwia Monika wyższy urzędnik samorządowy
6 PIWOWARCZYK Marcin Marian dyrektor spółdzielni
7 KURZĄTKOWSKI Andrzej rolnik
8 LICZNERSKA Grażyna Zyta lekarz medycyny
9 STEGIENKO Mirosław Wojciech inżynier rolnictwa
10 URBANOWICZ Emilia pielęgniarka
11 EIDTNER Alicja technik ekonomista
12 SZAŁKO Agnieszka administratywista
13 ANDRZEJEWSKI Jarosław Arkadiusz nauczyciel
14 SIEROŃSKI Mateusz Andrzej wyższy urzędnik samorządowy
15 KROPIWNICKA Iwona pedagog
16 FRANCZUK Jarosław nauczyciel
17 JAMROGA Józef Maksymilian nauczyciel
18 HARAŃ Beata Ewa pedagog
19 KRAJEWSKI Jaromir Andrzej leśnik
20 ŚLĄSKA-ZYŚK Wioletta pedagog ekonomista

Lista numer 2

KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 MAKSYMOWICZ Wojciech Stefan lekarz
2 ARENT Iwona Ewa politolog
3 CHOJECKI Artur Henryk urzędnik państwowy
4 KOSSAKOWSKI Wojciech prawnik
5 MAŁECKI Jerzy Wojciech specjalista bankowości
6 GOSIEWSKI Jerzy Antoni inżynier leśnictwa
7 KOZŁOWSKI Patryk historyk
8 NOWACKI Robert Krzysztof rolnik
9 ŻUCHOWSKI Henryk wyższy urzędnik administracji rządowej
10 RUDNIK Dariusz Stanisław nauczyciel
11 BUKOWSKA Beata Anna nauczyciel matematyki
12 SZOSTAK Izabela Kamila prawnik
13 MARCHEL Karol Robert dyrektor szkoły
14 TOŁWIŃSKA Zdzisława Barbara pedagog
15 JUCHNIEWICZ Andrzej kierownik biura
16 MICHALSKA Jolanta Anna oligofrenopedagog
17 SUCHOCKA Agnieszka Jolanta specjalistka do spraw sprzedaży i marketingu
18 SZOSTKOWSKI Tomasz dyrektor wykonawczy
19 MIESZKOWSKA Ewa nauczyciel
20 WYPIJ Michał Piotr politolog

Lista numer 3

KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 KULASEK Marcin Robert dyrektor administracyjny
2 MATUSZEWSKA-BORUC Małgorzata Emilia wychowawca w placówkach oświatowych
3 GÓRSKI Hubert doradca biznesowy
4 MICHNIK Łukasz pracownik administracyjny
5 KOBYLIŃSKA Lucyna ekonomista
6 TARASIEWICZ Sława Iwona pedagog
7 PYSZNA Malwina Maria kierownik działu w hotelu
8 RUMIŃSKI Krzysztof nauczyciel
9 CHMIELEWSKA-SUJATA Monika politolog
10 PIENIAK Jarosław pracownik administracji samorządowej
11 RUTKOWSKI Bartłomiej logopeda
12 MALISZEWSKI Krzysztof inżynier budownictwa - budownictwo ogólne
13 GULCZYŃSKI Marcin analityk baz danych
14 LITMAN Ewa nauczyciel
15 JAKUBAS Daniel Stanisław specjalista ds. bhp
16 OLKOWSKA Małgorzata menedżer
17 NADOLNA Janina bibliotekarz
18 PIOTROWSKA Anna Elżbieta pedagog
19 DALKOWSKA Beata główny księgowy
20 GRUCELA Bartosz specjalista ds. stosunków międzynarodowych

Lista numer 4 

KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 LISIECKI Piotr Cezary przedsiębiorca
2 PITURA Tomasz specjalista ds. bhp
3 MICHALEWICZ Joanna dziennikarz
4 TYTZ Jerzy Stanisław lekarz dentysta
5 BORYSOWSKI Paweł Arkadiusz pedagog muzyczny
6 MICHALSKI Radosław Jan rolnik
7 ZIELIŃSKA Justyna nauczyciel
8 DĘBKOWSKI Cezary spedytor
9 MARKOWSKA Anna pielęgniarka
10 LICHACZ Martyna nauczyciel
11 ADAMSKA Danuta nauczyciel
12 GOŁĘBIEWSKA Paulina księgowa
13 WYSOCKI Kamil Michał przedsiębiorca

Lista numer 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 CICHOŃ Janusz Władysław poseł
2 WASILEWSKA Anna poseł
3 PAMPUCH Mirosław Józef radca prawny
4 PAPKE Paweł pedagog
5 WOJCIECHOWSKA Anna ekonomista
6 WROCHNA Artur Zenon politolog
7 CHMIELIŃSKI Igor inżynier budownictwa
8 KONOPKA Marek nauczyciel
9 CZOPIŃSKA Małgorzata nauczyciel
10 LIPNICKI Edmund leśnik
11 GÓRALSKA Elżbieta Maria emeryt
12 OFIERSKA Małgorzata Dorota ekonomista
13 MAKSYMOWICZ Ewa Katarzyna rencista
14 MIERUŃSKI Zbigniew Jan pedagog
15 KŁOCZKO Bartłomiej Artur pracownik samorządowy
16 CIBORSKI Tadeusz emeryt
17 RAMOTOWSKI Adam Stanisław adwokat
18 LEWKOWICZ Magdalena nauczyciel
19 WAŚ Beata Katarzyna dziennikarz
20 KUCHCIŃSKI Marcin Andrzej wicemarszałek województwa

Lista numer 9

KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI

Numer na liście Nazwisko i imiona Zawód
1 ABRAMSKI Paweł Stanisław prawnik
2 GANCEWSKA Iwona Elżbieta pedagog
3 ŁAZUKA Piotr ekonomista
4 WALCZAK Stanisław Jan emeryt
5 KUSIOR Maciej Franciszek rolnik
6 KRAJEWSKA Zuzanna Maria rzecznik prasowy
7 CYMERMAN-MACIEJOWSKA Marta urzędnik
8 SOBIERAJSKA Teresa Gracjana emeryt
9 ZAWADZKI Paweł Tomasz student
10 FIGIEL Andrzej Jan student
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza