Kibice u RPO

Kibice u RPO

Dodano:   /  Zmieniono: 
Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców (OZSK) zaprezentowali w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zastrzeżenia do projektu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych dotyczące przestrzegania praw i wolności obywatelskich - poinformował dyrektor zespołu prawa konstytucyjnego i międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Mirosław Wróblewski.

Wszystkie zastrzeżenia do projektu zostaną rozpatrzone przez Rzecznika, który w części podziela niektóre wątpliwości dotyczące m.in. orzekania przez kluby tzw. zakazów klubowych.

W przepisach obecnie obowiązującej ustawy tzw. zakaz stadionowy może orzec wyłącznie sąd. W projekcie organizator bez wyroku sądowego, lub innego organu uprawnionego do orzekania, może nałożyć karę zakazu stadionowego. Zdaniem przedstawicieli OZSK zapis ten narusza podstawowe prawa konstytucyjne.

"Wszystkie zastrzeżenia zostaną zbadane pod kątem ich zgodności z konstytucją. Następne spotkanie Rzecznika z kibicami odbędzie się 6 listopada, wtedy być może będziemy już mogli podjąć wiążące decyzje" - dodał Mirosław Wróblewski.

Kibice mają zastrzeżenia m.in. do zapisów w projekcie ustawy dotyczących grupowych przejazdów na mecze, zmniejszeniu liczby wymaganych ochroniarzy z licencjami na imprezie masowej, przy jednoczesnym znacznym zwiększeniu ich uprawnień z możliwością użycia gazów łzawiących i bezpośrednich środków przymusu, poważnego rozszerzenia zakresu danych osobowych, jakie trzeba będzie udostępnić przy zakupie biletu przez internet.

Mirosław Wróblewski przypomniał, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie posiada prawa inicjatywy ustawodawczej, nie może wnosić swoich poprawek do projektu ustawy. Może natomiast - w przypadku potwierdzenia zastrzeżeń - wnieść swoje opinie na wstępnym etapie prac legislacyjnych.

ab, pap

 0

Czytaj także