Bobry kosztują nas 1,8 mln złotych rocznie

Bobry kosztują nas 1,8 mln złotych rocznie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Coraz więcej szkód powodują w Podlaskiem zwierzęta, które są pod ochroną - bobry, żubry i wilki. Rośnie zarówno skala szkód, jak i liczba wniosków o wypłatę odszkodowań i suma wypłat. W 2010 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wypłaciła ich na kwotę 2,3 mln zł. Dla porównania w 2009 roku wypłacono 1,7 mln zł - poinformowała rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Małgorzata Wnuk.
Ile pieniędzy będzie wypłaconych w 2011 roku nie wiadomo, bo nie ustalono jeszcze budżet na ten cel. - Szkód jest tak wiele, że pieniądze kończą się zwykle już w połowie roku. Wtedy Dyrekcja występuje o przyznanie środków z rezerwy budżetowej. Rok 2010 był wyjątkowy, bo udało nam się spłacić do końca roku wszystkie odszkodowania - podkreśliła Małgorzata Wnuk.

Najwięcej szkód powodują bobry, które zalewają pola i łąki, ale  też np. niszczą groble na terenie gospodarstw rybackich. W Podlaskiem zamieszkuje jedna trzecia krajowej populacji bobra. W Polsce jest około 45 tys. bobrów. Za szkody spowodowane przez te zwierzęta w 2010 roku wypłacono 1,8 mln zł - było ponad 1,2 tys. wniosków z powiatów białostockiego, monieckiego, sokólskiego i suwalskiego. W tym roku rolnicy złożyli już 84 wnioski.

By ograniczać szkody powodowane przez bobry, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska chce w tym roku pozyskać około 50 tys. zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w  Białymstoku na montaż w tamach budowanych przez bobry specjalnych rur, które nie dopuszczają do piętrzenia wody. - Niweluje to straty rolników wyrządzane podtopieniami, a jednocześnie wody jest na tyle dużo, by zatrzymać zwierzę przy tamie, zniechęcić je do osiedlania się w innej okolicy i  budowania nowych tam, tym samym powodowania kolejnych strat - wyjaśniła Wnuk. W 2010 roku wojewódzki fundusz przeznaczył na ten cel kilkanaście tysięcy złotych, zamontowano 15 takich rur. W tym roku ma być zamontowanych 50 rur.

Z tytułu szkód spowodowanych przez żubry wypłacono 50 rolnikom głównie z  gmin Narewka, Krynki i Białowieża około 350 tys. zł odszkodowań. Żubrów w Podlaskiem przybywa - oprócz stale powiększającego się stada w  Puszczy Białowieskiej rośnie ich populacja w  Puszczy Knyszyńskiej. Według ostatnich danych stado w Knyszyńskiej liczy 94 sztuki. Przed rokiem było tam o  11 sztuk mniej.

PAP, arb