Nieletni żołnierze

Nieletni żołnierze

Dodano:   /  Zmieniono: 
Organizacja Narodów Zjednoczonych alarmuje - w krajach Trzeciego Świata w lokalnych armiach służą setki tysięcy dzieci.
Mimo konwencji międzynarodowych dzieci nadal są rekrutowane do wojska przez rządy Konga, Burundi, Liberii oraz bardzo licznie uczestniczą w ugrupowaniach rebeliantów w Kolumbii, na Filipinach, w Ugandzie i Sri Lance, Nepalu, Sudanie, stwierdza raport ONZ.

Według UNICEF (komórki ONZ do spraw dzieci i młodzieży) około 300 tys. dzieci służy jako żołnierze i nosi broń, większość z nich w Afryce i Azji.

sg, pap