Kapituła

Kapituła

Dodano: 
Kapituła Nagrody Kisiela
Kapituła Nagrody Kisiela

W skład kapituły wchodzą:

Janusz Beksiak (1929–2014) – znakomity ekonomista, wychowanek szkoły wakarowskiej. W swoich pracach zwraca szczególną uwagę na tworzenie zespołów naukowych, których wspólna praca oznacza podejmowanie i rozwijanie pewnych problemów kolejno przez kilku badaczy. W latach 1989-1990 tworzył zespół pracujący nad projektem nowego systemu gospodarczego, alternatywnym dla planu Balcerowicza.

Stefan Bratkowski – publicysta, dziennikarz, pisarz i działacz społeczny. W latach PRL przewodził Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, był redaktorem „Życia i Nowoczesności”, a także organizatorem paneli dyskusyjnych „Doświadczenie i Przyszłość”. Współzałożył Spółkę Akcyjną Agora. Obecnie działa jako społeczny redaktor niezależnego portalu publicystycznego Studio Opinii.

Janusz Korwin-Mikke – polityk, publicysta, mistrz krajowy w brydżu. Jest stałym felietonistą tygodnika „Najwyższy Czas!”, zwolennikiem liberalizmu gospodarczego i kary śmierci. Słynie z bezkompromisowych, śmiało artykułowanych poglądów – główny nurt polskiej polityki nazywa „kloaką”.

Rafał Krawczyk – publicysta i ekonomista. Obecnie profesor na wydziale ekonomii i zarządzania na Uczelni Łazarskiego. Jest autorem kilkunastu książek i monografii poświęconych cywilizacjom Dalekiego Wschodu, a także kulturze muzułmańskiej.

Piotr Kuncewicz (1936-2007) – publicysta, pisarz, poeta i krytyk literacki. Był wieloletnim prezesem Związku Literatów Polskich i autorem znakomitego opracowania historii literatury polskiej „Agonia i nadzieja”. W 2004 roku wybrany Wielkim Mistrzem stowarzyszenia wolnomularskiego Wielki Wschód Polski.

Stefan Kurowski (1923-2011) – działacz polityczny i ekonomista. Współtwórca Konfederacji Polski Niepodległej, doradca MKS i NSZZ „Solidarność”. Był doradcą prezydenta Lecha Wałęsy i premiera Jana Olszewskiego. W 2006 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polskiego.

Józef Kuśmierek – publicysta, dziennikarz, reportażysta. Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, autorem reportażu „W płonącej Warszawie. Relacja uczestnika walk”. W latach powojennych skupiał się na piętnowaniu absurdów systemu gospodarczego PRL, publikował w „Krytyce” i „Biuletynie Informacyjnym KOR”.

Jacek Maziarski (1937-2007) – dziennikarz, publicysta i polityk. Działacz „Solidarności”, poseł na Sejm I kadencji. Współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”, „Kulturą” i „Polityką”. Był współzałożycielem Porozumienia Centrum i szefem Wiadomości TVP 1. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Krzysztof Mętrak (1945-1993) – poeta, krytyk filmowy i literacki. W latach PRL był związany z opozycją antykomunistyczną, publikował m.in. dla „Kultury”, „Filmu” i „Expressu Wieczornego”. Krzysztof Mętrak był także stałym felietonistą tygodnika „Piłka Nożna”.

Kazimierz Pytko – dziennikarz i publicysta. Współpracował z tygodnikiem „Wprost”, miesięcznikiem „Sukces”, „Życiem Warszawy” i pismem „Focus”.

Ernest Skalski – dziennikarz i publicysta. Obecnie jest niezależnym obserwatorem i komentatorem życia politycznego w Polsce. Pisał m.in. dla „Polityki”, „Tygodnika Powszechnego” i „Gazety Wyborczej”. W tym roku Ernest Skalski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jerzy Waldorff (1910-1999) – wybitny działacz społeczny, publicysta, pisarz i krytyk muzyczny. Był autorem ponad 20 książek poświęconych muzyce poważnej, felietonistą „Polityki” i Polskiego Radia. Założył Społeczny Komitet Opieki na rzecz Ochrony Starych Powązek, w ramach którego zainicjował coroczne kwesty na Cmentarzu Powązkowskim. Był wieloletnim przyjacielem Stefana Kisielewskiego, po którego śmierci opublikował książkę „Słowo o kisielu”.

Wiesław Walendziak – polityk i dziennikarz. Był m.in. prezesem Telewizji Polskiej oraz ministrem w rządzie Jerzego Buzka, odpowiadał również za kampanię prezydencką Mariana Krzaklewskiego. W 2009 roku uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Piotr Wierzbicki – dziennikarz, pisarz i publicysta. Jest autorem słynnego „Traktatu o gnidach”, którym w bezkompromisowy sposób rozprawiał się z intelektualistami lojalnymi wobec PRL. Koterie działające w obozie „Solidarności” demaskował, publikując „Familię, świtę, dwór”. W 1993 roku założył „Gazetę Polską”.

Mieczysław Wilczek (1932-2014) – przedsiębiorca, polityk, innowator. Był jednym z niewielu przedsiębiorców w socjalistycznej Polsce. Za rządów Mieczysława Rakowskiego mianowany na ministra przemysłu. Otworzył drzwi do demokratycznych przemian polskiej gospodarki, forsując ustawę o przedsiębiorczości. Regularnie obecny na liście 100 najbogatszych Polaków tygodnika WPROST.

Wacław Wilczyński (1923-2008) – publicysta i profesor nauk ekonomicznych. W czasie wojny był członkiem Szarych Szeregów i oficerem Armii Krajowej. W latach 60. wykładał na Uniwersytecie w Leuven. Współpracował z Leszkiem Balcerowiczem i Tadeuszem Mazowieckim, przewodził Radzie Ekonomicznej NBP. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Bogusław Bagsik – przedsiębiorca, „artysta biznesu”, współtwórca oscylatora bankowego. Jest znany przede wszystkim jako współwłaściciel spółki Art-B (Artyści Biznesu), której sukcesy wypracował dzięki zastosowaniu tzw. oscylatora bankowego. Jego niekonwencjonalne metody działania zaowocowały niebotycznymi zyskami, Nagrodą Kisiela i międzynarodowym listem gończym.

Jan Krzysztof Bielecki – polityk i ekonomista. Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie ekonomii, sprawował funkcję premiera w latach 1990-91, był także ministrem ds. integracji europejskiej w rządzie Hanny Suchockiej. Od 2010 roku przewodniczy Radzie Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Za swoją działalność uhonorowany Orderem Orła Białego i Odznaką Honorową „Bene Merito”.

Jerzy Grohman – polityk i ekonomista. Piastował funkcję ministra ds. reprywatyzacji w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy, wiele lat był również członkiem zarządu Niezależnego Instytutu Wydawniczego i głównym księgowym Związku Kompozytorów.

Jerzy Giedroy (1906-2000)– publicysta i wybitny działacz emigracyjny. Twórca i wydawca legendarnego paryskiego miesięcznika „Kultura”, doktor honoris causa uniwersytetów: Warszawskiego, Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Szczecińskiego, Uniwersytetu w Białymstoku i UMCS.

Jan Kulczyk (1950–2015) – przedsiębiorca. Był właścicielem Kulczyk Holding i Kulczyk Investments, współzałożycielem Polskiej Rady Biznesu i Przewodniczącym Międzynarodowego Zielonego Krzyża. Był uznawany za najlepszego i najskuteczniejszego polskiego biznesmena, regularnie przewodził rankingowi 100 najbogatszych Polaków tygodnika WPROST. W 1998 roku Jan Kulczyk został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jan Winiecki (1938 – 2016) – polityk, ekonomista. Był jednym z założycieli i pierwszym prezesem Centrum im. Adama Smitha, sprawował również funkcję doradcy prezydenta Lecha Wałęsy. Obecnie profesor w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a od 2010 roku członek Rady Polityki Pieniężnej.

Aleksander Kwaśniewski – polityk, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2005. Jest Kawalerem Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski I klasy, a także przewodniczącym kapituły obu odznaczeń. Został również wybrany Człowiekiem Roku tygodnika WPROST w 1993 roku. Jako prezydent ratyfikował akcesję Polski do NATO i traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej.

Janusz Lewandowski – polityk i ekonomista. Uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Gdańskim, wykładał na Harvardzie i współtworzył Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W rządach Jana Krzysztofa Bieleckiego i Hanny Suchockiej pełnił funkcję ministra ds. przekształceń własnościowych. Piastował urząd przewodniczącego komisji budżetowej PE, obecnie jest Komisarzem Europejskim. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Józef Tischner (1931-2000) – ksiądz, publicysta i filozof. Określany był mianem kapelana „Solidarności”, jego kazania stały się duchowym drogowskazem dla wielu antykomunistycznych działaczy. Tischner był kawalerem Orderu Orła Białego.

Leszek Balcerowicz – polityk i ekonomista. Trzykrotnie piastował urząd ministra finansów, był prezesem NBP w latach 2001-2007, opracował tzw. Plan Balcerowicza. Jego poglądy wzbudzają skrajne emocje – do kanonu przeszło już powiedzenie, że „Balcerowicz musi odejść”. Sam zainteresowany wydaje się tym jednak nie przejmować, twierdzi, że jeśli minister finansów jest lubiany, to znaczy, że jest zły.

Jacek Fedorowicz – publicysta, satyryk i aktor, twórca słynnego „Dziennika Telewizyjnego”. Socjalistyczną rzeczywistość okpiwał współpracując m.in. z Jerzym Gruzą, Bohdanem Łazuką i Tadeuszem Rossem. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Mieczysław Prószyński – przedsiębiorca, wydawca i astrofizyk. Autor wielu publikacji z dziedziny astrofizyki, m.in. dotyczących geometrii promieniowania pulsarów radiowych, jest jednym z założycieli wydawnictwa Prószyński i S-ka. Niegdyś redaktor naczelny „Poradnika Domowego” i pisma „Zwierzaki”. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Władysław Bartoszewski (1922–2015) – polityk, historyk i działacz społeczny. Jako żołnierz Armii Krajowej uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, był aktywnym działaczem opozycyjnym i członkiem NSZZ „Solidarność”. Dwukrotnie piastował funkcję Ministra Spraw Zagranicznych, jest doświadczonym dyplomatą, honorowym przewodniczącym Polskiego PEN Clubu i członkiem kapituły Orderu Orła Białego.

Andrzej Woyciechowski (1946-1995) – publicysta, dziennikarz, założyciel Radia ZET. Współpracownik Polskiego Radia, Telewizji Polskiej, Agence France-Presse, BBC czy France Internationale. Był korespondentem Liberation i Le Monde, prowadził pierwszy polski talk-show „Na każdy temat”.

Antoni Majewski – przedsiębiorca. Jest spadkobiercą przedwojennych właścicieli znanej fabryki ołówków w Pruszkowie „St. Majewski”.

Andrzej Bączkowski (1955-1996) – polityk, wiceminister i minister pracy i polityki socjalnej w latach 1991-1996. W roku 1995 został uhonorowany tytułem urzędnika roku, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest patronem Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Sobiesław Zasada – przedsiębiorca i rajdowiec. Sześciokrotnie zdobywał medale w rajdowych mistrzostwach Europy, współpracował z Porsche, BMW i Mercedesem. Jest twórcą Grupy Zasada kontrolującej firmy Jelcz i Autosan. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, a także Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim tego orderu.

Michał Zieliński – publicysta i ekonomista. Zieliński prowadził bloga poświęconego zagadnieniom ekonomicznym na internetowych stronach WPROST. Sprawy gospodarki i ekonomii potrafi opisywać w sposób nie tylko zrozumiały, lecz również z należytym dystansem i poczuciem humoru.

Marian Krzaklewski – polityk i działacz związkowy. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w latach 1991-2002, inicjator powstania Akcji Wyborczej Solidarność i jej pierwszy przewodniczący. Uznany Człowiekiem Roku tygodnika Wprost (1997) i odznaczony przez Marka Kotańskiego tytułem Przyjaciela Ludzi Bezdomnych. Obecnie pracuje w unijnym Komitecie Społeczno-Ekonomicznym.

Tomasz Wołek – publicysta, dziennikarz i komentator sportowy. Swoją przygodę z dziennikarstwem zaczynał jako rzecznik prasowy Lechii Gdańsk i Arki Gdynia, z czasem rozpoczął współpracę z „Piłką Nożną” i redakcją sportową TVP. Był redaktorem naczelnym „Życia Warszawy”, publikuje dla „Rzeczypospolitej”, „Gazety Wyborczej” i „Polityki”, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Czesław Apiecionek – przedsiębiorca. Aktywny działacz „Solidarności” współpracował m.in. z „Tygodnikiem Wojennym” i „Tygodnikiem Mazowsze”, znawca rynku wydawniczego. W latach 2006-2007 był członkiem Rady Nadzorczej Domu Książki i wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury.

Henryka Bochniarz – przedsiębiorca, ekonomistka i polityk. Była ministrem przemysłu i handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, w latach 1996-1999 piastowała funkcję prezesa Polskiej Rady Biznesu, a od roku 1999 jest prezydentem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Odznaczona Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Stanisław Tym – publicysta, satyryk i felietonista. Jest autorem niezliczonej liczby gagów, powiedzonek i skeczy. Zasłynął dzięki współpracy z kabaretem Dudek i rolom w filmach Stanisława Barei, do których sam pisał scenariusze. Tym jest stałym felietonistą „Polityki”, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Hanna Gonkiewicz-Waltz – polityk i ekonomistka. Pełniła urząd prezesa Narodowego Banku Polskiego w latach 1992-2001, przewodziła Radzie Polityki Pieniężnej (1998-2001) i była wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Od 2006 roku sprawuje urząd Prezydent miasta Stołecznego Warszawy. Została odznaczona m.in. orderem Oficera Legii Honorowej, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Jan Nowak-Jeziorański (1914-2005) – publicysta i działacz społeczny, słynny „Kurier z Warszawy”. Przez blisko 25 lat kierował Rozgłośnią Radio Wolna Europa, działał także w Kongresie Polonii Amerykańskiej i był konsultantem Narodowej Rady Bezpieczeństwa USA. Uhonorowany m.in. Orderem Orła Białego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Paweł Piskorski – polityk, prezydent miasta stołecznego Warszawy w latach 1999-2002. Był eurodeputowanym z ramienia PO w okresie 2004-2009. Obecnie stoi na czele Stronnictwa Demokratycznego.

Wiesław Uchański – przedsiębiorca i prezes Wydawnictwa Iskry, którym kieruje od 1988 roku. Jest miłośnikiem jazdy dorożkami, namiętnie kolekcjonuje starocie i bardzo lubi jeździć na rowerze.

Irena Eris – przedsiębiorca. Doktorat z farmacji obroniła na berlińskim Uniwersytecie Humboldta, jest współzałożycielką firmy Dr Irena Eris produkującej kosmetyki, a także laureatką wielu prestiżowych nagród biznesowych, m.in. tytułu Damy Biznesu Dziesięciolecia przyznanej przez Business Centre Club. Irena Eris stale plasuje się w czołówce najbardziej wpływowych kobiet w Polsce.

Andrzej Olechowski – polityk i ekonomista. Był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu i ministrem finansów w 1992 roku, w gabinecie Waldemara Pawlaka powierzono mu tekę ministra spraw zagranicznych. Współpracował z Instytutem Studiów Wschodnich, Fundacją im. Stefana Batorego i Instytutem Spraw Publicznych. W roku 2000 otrzymał tytuł Człowieka Roku tygodnika Wprost, odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Stanisław Ciupiński – przedsiębiorca, założyciel Grupy Atlas. W 2006 roku znalazł się na 72. miejscu „Listy Najbogatszych Tygodnika Wprost”.

Jan Kułakowski (1930 -2011) – polityk, prawnik i dyplomata. Odegrał kluczową rolę w procesie negocjacji i akcesji Polski do Unii Europejskiej. Pełnił funkcję szefa Misji Rzeczypospolitej Polskiej przy Wspólnotach Europejskich, w rządzie Jerzego Buzka zajmował stanowisko pełnomocnika ds. negocjacji z UE, zasiadał również w Komitecie Integracji Europejskiej i Narodowej Radzie Integracji Europejskiej. W latach 2004-2009 europoseł. Jan Kułakowski był kawalerem Orderu Orła Białego.

Rafał Ziemkiewicz – publicysta, komentator polityczny, pisarz science fiction. Debiutował opowiadaniem Z palcem na spuście, po którym przyszły kolejne, cenione przez krytyków, publikacje. Palec ze spustu postanowił jednak cofnąć – by móc położyć rękę na pulsie. Obecnie jako komentator wydarzeń politycznych w kraju współpracuje m.in. z „Rzeczpospolitą” i „Niezależną Gazetą Polską”. Odznaczony Brązowym Medalem Gloria Artis.

Krzysztof Pawłowski – przedsiębiorca i polityk. Jest jednym ze współzałożycieli Business Centre Club i twórcą Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis Univeristy. W latach 1993-1997 był członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, obecnie wchodzi w skład Rady Nadzorczej banku Pekao SA.

Donald Tusk – polityk, premier Rzeczypospolitej Polskiej od 2007. Jest współzałożycielem i przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, był senatorem IV kadencji i posłem na Sejm I, IV, V i VI kadencji. W 2008 roku został uznany Człowiekiem Roku tygodnika Wprost.

Maciej Rybiński (1945-2009) – publicysta, komentator polityczny, dziennikarz. Był jednym ze scenarzystów serialu Alternatywy 4, poczucie humoru i dystans do otaczającej rzeczywistości było domeną jego felietonów – pisanych m.in. dla „Wprostu”, „Faktu”, „Rzeczpospolitej” czy „Gazety polskiej”. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Jan Rokita – polityk. Był posłem na Sejm w latach 1989-2007. Dał się poznać ze swej bezkompromisowej postawy, zarówno wobec spraw wagi państwowej (słynne Nicea o muerte), politycznych oponentów (opisał Grzegorza Wieczerzaka jako bardzo znanego przestępcę), jak też funkcjonariuszy publicznych – zwłaszcza tych z niemieckiej Lufthansy. W roku 2003 Jan Rokita został Człowiekiem Roku tygodnika Wprost. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Roman Kluska – przedsiębiorca. Założyciel firmy Optimus, dzięki któremu firma stała się w latach 90. czołowym producentem komputerów w Polsce. Kluska jest współtwórcą największego polskiego portalu internetowego Onet.pl. Po odejściu z biznesu zajął się działalnością filantropijną – przede wszystkim promocją zdrowej żywności i eksperymentalnym wytwarzaniem biopaliw. Zajmuje 69. miejsce na liście 100 najbogatszych Polaków tygodnika Wprost z roku 2011.

Janusz A. Majcherek – publicysta, filozof i socjolog. W swoich pracach zajmuje się kwestiami relatywizmu kulturowego i ich społecznymi konsekwencjami. Dotychczas publikował w „Życiu Warszawy”, „Rzeczpospolitej” i „Tygodniku Powszechnym”. Uznany za najlepszego publicystę 1999 roku.

Jerzy Hausner – polityk i ekonomista. W rządzie Leszka Millera pełnił funkcję wicepremiera i ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej. Jest profesorem nauk ekonomicznych i członkiem Rady Polityki Pieniężnej. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Teresa Bogucka – publicystka i dziennikarka. W czasach Polski Ludowej była aktywną działaczką opozycyjną, współpracowała m.in. z Komitetem Obrony Robotników. Do 2003 roku była członkiem Fundacji im. Stefana Batorego, obecnie jest felietonistką „Gazety Wyborczej”.

Adam Krzanowski – przedsiębiorca. Współzałożyciel firmy Nowy Styl, największego producenta krzeseł i foteli w Europie Środkowej. Razem z bratem, Jerzym Krzanowskim, zajmują 27. miejsce na liście 100 najbogatszych Polaków tygodnika Wprost za rok 2011.

Lech Wałęsa – polityk i działacz związkowy. Współzałożyciel i pierwszy przywódca „Solidarności”, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (1990-95), uznany Człowiekiem Roku przez tygodnik Time w 1981 roku, w 1983 roku uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla. Kawaler, wielki mistrz orderu i przewodniczący kapituły Orderu Orła Białego oraz Orderu Odrodzenia Polski.

Ryszard Krauze – przedsiębiorca, założyciel i autor sukcesów Prokomu. Jest niezwykle prężnie działającym biznesmenem, w swoim ręku skupia akcje firm z różnych branży, m.in. Polnordu, Kompapu, Biotonu czy Petrolinvestu. W 2008 roku magazyn Forbes oszacował jego majątek na 1,3 mld dolarów, co dało mu 897. miejsce na świecie i trzecie w Polsce. Obecnie na liście 100 najbogatszych Polaków tygodnika Wprost zajmuje 29. pozycję.

Tomasz Lis – dziennikarz, były redaktor naczelny tygodnika WPROST. Współpracował z największymi polskimi stacjami telewizyjnymi, był współtwórcą „Faktów TVN” i bardzo popularnych programów publicystycznych, m.in. programu „Co z tą Polską?” oraz emitowanego TVP2 program „Tomasz Lis na żywo”.

Marek Safjan – polityk i prawnik. W latach 1998-2006 piastował stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, obecnie jest sędzią Europejskiego trybunału Sprawiedliwości. Za swoją działalność został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także medalem Pro Merito.

Wojciech Trzciński – przedsiębiorca. W przeszłości był dyrektorem artystycznym festiwali w Opolu i Sopocie, obecnie stara się robić biznes na polu kultury – jest głównym animatorem stołecznej „Fabryki Trzciny”.

Roman Młodkowski – publicysta. Specjalista w dziedzinie ekonomii, współtwórca programów telewizyjnych „Fakty, ludzie, pieniądze” i „Firma”, obecnie także redaktor naczelny TVN CNBC BIZNES. Młodkowski jest laureatem m.in. Nagrody im. Władysława Grabskiego, Grand Press i WEKTORA za rok 2007.

Andrzej Mleczko – publicysta i rysownik. Znany przede wszystkim z trzeźwego, okraszonego dużą dawką ironii, podejścia do otaczającej rzeczywistości. W 2005 roku Mleczko został uhonorowany Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Jerzy Buzek – polityk. Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001, od 2004 roku poseł Parlamentu Europejskiego, w 2009 roku wybrany na przewodniczącego PE. Otrzymał m.in. tytuły Człowieka Roku tygodnika Wprost (1998 i 2009), Eurodeputowanego Roku (2006) oraz Nagrodę Specjalną Business Centre Club.

Krzysztof Olszewski – przedsiębiorca. Jest założycielem i twórcą sukcesów firmy Solaris Bus & Coach SA, której autobusy spotkać można w każdym niemal zakątku globu – od Rzymu aż po Dubaj. W 2010 roku zajął 43. miejsce na Liście Najbogatszych tygodnika Wprost. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i nagrodą Lewiatana za rok 2007.

Elżbieta Bieńkowska – minister rozwoju regionalnego w rządzie Donalda Tuska od listopada 2007 r. Od stycznia 1999 do listopada 2007 r. pracowała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Jako dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego odpowiedzialna była za programowanie i wdrażanie instrumentów rozwoju regionalnego, finansowanych z programów przedakcesyjnych UE oraz z Funduszy Strukturalnych. Jest ekspertem w projektach międzynarodowych i autorką publikacji na temat programowania rozwoju regionalnego.

Janina Paradowska (1942 -2016) – dziennikarka, publicystka polityczna m.in. tygodnika „Polityka", radia TOK FM i Superstacji. Krakowianka. Jest absolwentką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, następnie studiowała podyplomowo dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Rozpoczęła pracę w zawodzie jako dziennikarka"Kuriera Polskiego", w którym zajmowała się tematyką społeczną. W 2002 została nagrodzona Złotą Akredytacją do Sejmu jako najlepsza dziennikarka prasy ogólnopolskiej oraz wyróżniona nagrodą Grand Press – tytułem Dziennikarza Roku 2001.

Krystyna Janda – aktorka, reżyserka, autorka książek i felietonów. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Na scenie zadebiutowała w 1976 r. w warszawskim Teatrze Ateneum. Jej flmowym debiutem był „Człowiek z marmuru”. W 2005 r. otworzyła autorski Teatr Polonia prowadzony przez Fundację Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. W roku 2006 otrzymała Europejską Nagrodę Mediów Médaille Charlemagne. Od stycznia jej Fundacja prowadzi także drugą scenę - Och-teatr w dawnym kinie Ochota.

Tadeusz Mazowiecki (1927-2013) – polityk, pierwszy niekomunistyczny premier Polski po 1945 r. W 1956 r. współtworzył warszawski Klub Inteligencji Katolickiej; dwa lata później zakłada miesięcznik „Więź” i jest jego redaktorem naczelnym do 1980 roku. W latach był posłem na Sejm, W sierpniu 1980 r. był jest jednym z inicjatorów listu intelektualistów popierającego strajkujących robotników na Wybrzeżu. Po założeniu „Tygodnika Solidarność” był jego redaktorem naczelnym. 24 sierpnia 1989 r. Sejm powołał Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko Prezesa Rady Ministrów. W sierpniu 1992 Tadeusz Mazowiecki został Specjalnym Sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych z przestrzegania praw człowieka na terenie byłej Jugosławii. W latach 2003 - 2009 Tadeusz Mazowiecki był członkiem Rady Zarządzającej Funduszu Powierniczego na rzecz ofiar przestępstw podlegających jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

Joanna Solska-Czerska – dziennikarka, publicystka polityczna m.in. tygodnika „Polityka", radia TOK FM. Studiowała teatrologię w Uniwersytecie Warszawskim. Dało jej to umiejętność pisania „ludzkim językiem” o sprawach trudnych, zarezerwowanych dla wtajemniczonych. Takich, jak gospodarka, która fascynuje ją przez cały, długi już, okres dziennikarskiej pracy. Laureatka nagrody „za najlepsze teksty ekonomiczne” w konkursie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, nagrody im. Dariusza Fikusa oraz tytułu „Dziennikarz ekonomiczny X-lecia” w X edycji konkursu im. Władysława Grabskiego.

Tomasz Zaboklicki – prezes Zarządu PESA Bydgoszcz SA. Związany z firmą od 1983 r. Od 1997 r. jest członkiem zarządu firmy, natomiast w 1998 roku został powołany do pełnienia funkcji prezesa Zarządu. W 2012 r. doprowadził firmę do zawarcia nie tylko największego kontraktu w jej historii, ale także w ostatnich latach w całym polskim przemyśle - z Deutsche Bahn na dostawę zespołów trakcyjnych za ok. 5 miliardów złotych.

Dariusz Miłek - prezes CCC S.A. Z zamiłowania kolarz, z zawodu biznesmen. Z powodzeniem ścigał się w międzynarodowych wyścigach. Częste wyjazdy zagraniczne stworzyły mu możliwość zarobienia pierwszych pieniędzy. Z czasem skupił się wyłącznie na własnym przedsiębiorstwie w obszarze handlu detalicznego obuwia. W 2004 roku firma CCC S.A. została wprowadzona na Giełdę Papierów Wartościowych. Twórca CCC S.A. otrzymał m.in. tytuł Przedsiębiorcy Roku 2007 w konkursie Ernst&Young, nagrodę Lewiatana 2012 im. Andrzeja Wierzbickiego oraz wiele wyróżnień związanych z Giełdą Papierów Wartościowych.

Jacek Rostowski - najdłużej urzędujący Minister Finansów w historii III RP (2007-2013). Wicepremier w drugim rządzie Donalda Tuska, poseł na Sejm VII kadencji, wcześniej wieloletni wykładowca akademicki na University of London. W 1995 r. mianowany profesorem ekonomii przez uczelnię Central European University w Budapeszcie. Współzałożyciel Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Autor licznych publikacji poświęconych problematyce integracji Unii Europejskiej, polityki monetarnej, polityki kursowej i transformacji gospodarek postkomunistycznych. Prywatnie wielbiciel Queen, Cream i Jacques’a Brel’a oraz Szekspira i Sławomira Mrożka.

Adam Michnik - twórca i redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”. Historyk, eseista, publicysta polityczny, autor wielu artykułów i książek, doktor honoris causa nowojorskiej New School for Social Research (1984), University of Minnesota (1990), Connecticut College (1996), University of Michigan (2001). Laureat Prix de la Liberte francuskiego PEN-Clubu, nagrody Fundacji im. A. Jurzykowskiego, nagrody Kościelskich (1986), nagrody Praw Człowieka im. Roberta F. Kennedy'ego. Europejczyk Roku (1989) nagrody przyznawanej przez La Vie, nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Europejskich (1995), nagrody Pomost (Bruecke-Preis) (1995) miasta Goerlitz za szczególne zasługi w zbliżeniu między Europą Środkową a Zachodem, medalu imienia Imrego Nagya (1995), nagrody Dziennikarstwa i Demokracji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) (maj 1996). W lipcu 1999 został pierwszym, niehiszpańskim, laureatem prestiżowej nagrody dziennikarskiej im. Francisco Cerecedo, a w listopadzie został odznaczony jednym z najwyższych odznaczeń chilijskich, orderem komandorskim Bernardo O’Higginsa. Jako jedyny polski dziennikarz znalazł się na liście 50 ‘Bohaterów wolności prasy’ ogłoszonej 3 Maja 2000 przez Międzynarodowy Instytut Prasy (IPI). W listopadzie 2010 otrzymał Order Orła Białego.

Paweł Lisicki - publicysta, eseista, pisarz, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”. W latach 1991 – 1993 dziennikarz „Życia Warszawy”. Od 1993 r związany z „Rzeczpospolitą”, od 2000 r. kierował działem „Opinii”, w latach 2004-2005 był zastępcą redaktora naczelnego, a w latach 2006-2011 – redaktorem naczelnym. Założyciel i pierwszy redaktor naczelny tygodnika „Uważam Rze” (2011) a następnie miesięcznika „Uważam Rze Historia” (2012). Po wyrzuceniu z Presspubliki założył tygodnik „Do Rzeczy. Tygodnik Lisickiego”, jedno z największych i najbardziej wpływowych pism konserwatywnych w Polsce. Jest jego redaktorem naczelnym i współwydawcą.

Ryszard Florek - prezes i właściciel FAKRO, prywatnej firmy rodzinnej, która powstała w 1991 r., a obecnie jest najbardziej dynamiczną i najszybciej rozwijającą się firmą w branży okien dachowych na świecie. FAKRO zajmuje pozycję nr 1 w Polsce i nr 2 na świecie. Jest jedną z nielicznych polskich firm globalnych. Ryszard Florek został dwukrotnie wyróżniony nagrodą gospodarczą Prezydenta RP m.in. za „szczególny wkład w budowanie prestiżu polskiej gospodarki w krajach UE”. W roku 2010 założył Fundację Pomyśl o Przyszłości.

Kornel Morawiecki - z wykształcenia jest fizykiem, był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego, następnie Politechniki Wrocławskiej. Od lat 60-tych związany z opozycją, w 1982 r. utworzył nową organizację pod nazwą Solidarność Walcząca i stanął na jej czele.

Dariusz Żuk - twórca Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, lider projektu Polska Przedsiębiorcza.

Mariusz Max Kolonko - skończył wydział dziennikarstwa na UW i politologię na UAM w Poznaniu, zdobył Wiktora, napisał dwie znakomite książki reportersko publicystyczne. Był najbardziej charakterystycznym i popularnym korespondentem telewizyjnym w USA.

Paweł Kukiz - muzyk, aktor i polityk. Wokalista, autor tekstów i piosenek, w latach 1984–2013 lider zespołu Piersi. Kandydat w wyborach prezydenckich w 2015, inicjator komitetu wyborczego Kukiz’15, poseł na Sejm VIII kadencji. W wyborach samorządowych w 2014 z ramienia Bezpartyjnych Samorządowców został wybrany na radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego; został członkiem dwóch komisji: współpracy zagranicznej oraz kultury, nauki i edukacji. W lutym 2015 zapowiedział zamiar startu w wyborach. Zajął 3. miejsce wśród 11 kandydatów. W lipcu 2015 powołał KWW Kukiz’15 z zamiarem startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Otwierał listę tego komitetu w okręgu warszawskim; otrzymał 76 675 głosów i zdobył mandat poselski.

Paweł Jabłoński - od ponad 20 lat w Rzeczypospolitej – pracując ze wszystkimi jej redaktorami naczelnymi od Dariusza Fikusa poczynając. Od lat odpowiada za „zielone strony” – część ekonomiczną gazety - dodatek „Ekonomia i rynek”. Zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” od lipca 2006 roku. W „Rzeczpospolitej” pracuje od kwietnia 1991 roku. Początkowo jako dziennikarz, a od 1995 r. jako redaktor. Pomysłodawca i prowadzący rankingi i listy przedsiębiorstw, takich jak np.: Lista2000, 500 Największych Firm Europy Środkowo-Wschodniej, Ranking Marek Polskich, Ranking Samorządów, Indeks Patriotyzmu Polskiego Biznesu, Ranking Najlepszych Samorządów, Ranking Wyższych Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych. Przed pracą w redakcji „Rzeczpospolitej” krótko pracował w redakcjach „Polskiego Farmera” i „Gazety Bankowej”.

Andrzej Zarajczyk - jest prezesem zarządu oraz dyrektorem generalnym POL-MOT Holding SA oraz przewodniczącym rady nadzorczej Ursus SA, a także członkiem rady powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego. Przewodniczy Polsko-Bałkańskiej Izbie Handlowej. Z POL-MOT związany od 1977 r., początkowo jako handlowiec, później kierownik i dyrektor, a następnie – członek Zarządu. Spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej POL-MOT sprzedają i serwisują samochody, produkują ciągniki i maszyny rolnicze, rozwijają inwestycje związane z kolejnictwem, budownictwem dróg i autostrad, oraz świadczą usługi brokerskie. W czerwcu 2011r. POL-MOT zakupił legendę polskiego rolnictwa – URSUS – i przywrócił na rynki ciągniki tej marki.

Jadwiga Emilewicz - polska politolog i menadżer kultury. W latach 2015-2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, od 2018 r. minister przedsiębiorczości i technologii w rządzie Mateusza Morawieckiego. Od 2015 r. wiceprezes Polski Razem, przekształconej w Porozumienie.

Jarosław Kaczyński - polski polityk i prawnik. W okresie PRL działacz opozycji demokratycznej, w latach 1989-1991 senator I kadencji, w latach 1991-1993 i od 1997 r. poseł na Sejm I, III, IV, V, VI, VII i VIII kadencji, w latach 2006-2007 prezes Rady Ministrów. Kandydat na urząd prezydenta RP w przedterminowych wyborach prezydenckich w 2010 r. Twórca i prezes partii politycznych Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość.

Mariusz Szataniak - bracia Szataniakowie stworzyli Wielton, firmę znaną w Polsce i poza jej granicami, jednego z wiodących producentów w Europie naczep, przyczep i zabudów do aut. Przeżywali również w biznesie trudne chwile, bo droga do sukcesu rzadko bywa wygodną autostradą.

Paweł Szataniak - bracia Szataniakowie stworzyli Wielton, firmę znaną w Polsce i poza jej granicami, jednego z wiodących producentów w Europie naczep, przyczep i zabudów do aut. Przeżywali również w biznesie trudne chwile, bo droga do sukcesu rzadko bywa wygodną autostradą.

Pieńkowski Ryszard - założyciel grupy INFOR, właściciel (od 2018 r. 100-procentowy) i prezes zarządu INFOR.PL SA – największego polskiego dostawcy profesjonalnych informacji o tematyce prawno-gospodarczej, wydawcy specjalistycznych periodyków (m.in. Dziennik Gazeta Prawna) oraz serwisów internetowych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, wybrany Businessmanem Roku 1996.

 0

Czytaj także