Dziennikarze, wykładowcy - do lustracji majątkowej?

Dziennikarze, wykładowcy - do lustracji majątkowej?

Dziennikarze, wykładowcy - do lustracji majątkowej?. Tak może wynikać z rządowego projektu, który zaostrza i poszerza kontrolę majątków "osób pełniących funkcje publiczne". Projekt leży już w Sejmie - podaje "Gazeta Wyborcza".

Nowa wersja ustawy o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji publicznych jest znacznie ostrzejsza. By skuteczniej walczyć z korupcją, głębiej zagląda do kieszeni polityków oraz "osób pełniących funkcje publiczne". Pod rygorem utraty funkcji i kary trzech lat więzienia trzeba będzie wyjawić cały swój majątek -  łącznie np. z posiadanymi akcjami - ale też majątek małżonka. Trzeba będzie wskazać pochodzenie każdego składnika tego majątku nabytego podczas pełnienia funkcji publicznej. Wszystko to zawiśnie w internecie i będzie sprawdzane przez izby skarbowe i CBA. A jeśli te organy będą miały jakieś uwagi czy wątpliwości do tego zeznania - to też znajdzie się w internecie.

Projekt ustawy rozszerza też zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia kierowniczych funkcji w spółkach prawa handlowego czy spółdzielniach na nowe kategorie osób. W 29 punktach wymienia funkcje publiczne - głównie urzędników państwowych i członków władz publicznych - których te rygory dotyczą. Na końcu dodano zdanie: "Przepisy ustawy mają zastosowanie do innych osób pełniących funkcje publiczne na podstawie odrębnych przepisów" - cytuje dziennik.

A "odrębny przepis" opisujący, kogo należy traktować jako "osobę pełniącą funkcje publiczną", jest np. w nowej ustawie lustracyjnej.

Według niej są to m.in.: adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, dziennikarze, wykładowcy uczelni, dyrektorzy szkół i członkowie władz firm, których skarb państwa jest współwłaścicielem przynajmniej w połowie.

Czy to znaczy, że będą podlegać lustracji majątkowej? - zastanawia się "Gazeta Wyborcza".

Minister Przemysław Gosiewski, który w imieniu rządu będzie przedstawiał projekt Sejmowi, uważa, że nie. "To byłoby możliwe tylko wtedy, gdyby do ustaw dotyczących dziennikarzy czy wykładowców dopisać wprost, że podlegają ustawie o ograniczeniach związanych z pełnieniem funkcji publicznych" - mówi.

O interpretację przepisu "Gazeta" zapytała prof. Michała Kuleszę, współautora reformy administracji publicznej: "Jeśli czytać go dosłownie, to można dojść do wniosku, że obejmuje także osoby sprawujące funkcje publiczne w rozumieniu ustawy lustracyjnej. Ale każdy przepis trzeba czytać w kontekście całego systemu prawa. W tym konstytucji, która chroni m.in. prawo do prywatności. Z punktu widzenia konstytucji niedopuszczalne jest, aby robić lustrację majątku ludzi, którzy nie są opłacani z publicznych pieniędzy, jak np. dziennikarze prywatnych mediów czy wykładowcy prywatnych uczelni" - mówi.

pap, ss

Czytaj także

 0