Wybory samorządowe 2024 – kiedy?

„Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej, wyznacza, w drodze rozporządzenia, datę wyborów (...) oraz określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w kodeksie (kalendarz wyborczy)” – brzmi art. 371 § 2 Kodeksu Wyborczego.

Opierając się na podstawie projektu rozporządzenia premier Donald Tusk ogłosił, że wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 roku. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7:00 do 21:00. Druga tura wyborów odbędzie się 21 kwietnia 2024 roku.

Terminarz Wyborów Samorządowych 2024

  • Do 12 lutego kandydaci muszą utworzyć komitety wyborcze
  • Do 22 lutego należy zgłosić kandydatów na członków komisji wyborczych
  • Do 4 marca należy zgłosić kandydatów na radnych
  • Do 14 marca należy zgłosić kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  • Od 23 marca do 5 kwietnia potrwa kampania wyborcza
  • 5 kwietnia rozpocznie się cisza wyborcza

Wybory samorządowe – na kogo można głosować?

W wyborach samorządowych w Polsce wybiera się członków rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Poza tym odbywa się także głosowanie na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wybory samorządowe odbywają się raz na 5 lat. Tyle też trwa kadencja.

Kto może kandydować?

Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) ma osoba mająca prawo wybierania do organów jednostek samorządu terytorialnego. W wyborach wójta – obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.

Kandydować na radnego w danej gminie może osoba, która ma prawo wybierania do tej rady gminy, a więc obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy.

Kto może głosować?

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej odpowiednio – gminy, powiatu i województwa. W wyborach wójta w danej gminie – osoba mająca prawo wybierania do rady tej gminy.

Nie ma prawa wybierania osoba:

  1. pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
  2. pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
  3. ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydaci w Wyborach Samorządowych 2024

Kandydatów na prezydentów miast trzeba zgłosić do 14 marca. W największych miastach w Polsce jednak już wiadomo, kto będzie ubiegał się o urząd prezydenta miasta.

W Warszawie o kolejną kadencję będzie walczył Rafał Trzaskowski, podobnie jak w Gdańsku Aleksandra Dulkiewicz.

W Krakowie prezydent miasta Jacek Majchrowski nie będzie kandydował w wyborach. O urząd prezydenta ubiegać się będą prorektor prof. Uniwersytetu Ekonomicznego Stanisław Mazur czy poseł KO Aleksander Miszalski.

W Lublinie dużym zaskoczeniem jest chęć kandydowania popularnego pisarza Marcina Wrońskiego. Będzie rywalizował z z obecnym prezydentem Krzysztofem Żukiem i Jarosławem Stawiarskim z PiS.

 

Czytaj także