7 kwietnia 2024 roku w Polsce odbędą się wybory samorządowe, w których będziemy głosować na radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Osoby uprawnione do głosowania to pełnoletni obywatele na stałe zamieszkujący na terenie danej gminy. Wybory samorządowe mają charakter lokalny, dlatego nie można w nich oddać głosu w innym regionie kraju niż ten, w którym mieszkamy.

Kandydaci na prezydenta Szczecina

Wybory samorządowe mogą wiele zmienić na mapie kraju. W niektórych miastach o najwyższe stanowiska ubiegają się osoby, które rządzą od lat, ale w innych wybory przyniosą zupełne nowe otwarcie. Jak będzie w Szczecinie? O fotel prezydenta ubiega się czterech kandydatów:

  • Piotr Krzystek – obecny prezydent miasta
  • Zbigniew Bogucki –kandydat Prawa i Sprawiedliwości
  • Bogdan Jaroszewicz – kandydat Lewicy
  • Dariusz Olech – kandydat Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców

Piotr Krzystek kandydatem na prezydenta Szczecina

Piotr Krzystek to obecny prezydent Szczecina. Urodzony w 1973 roku, absolwent studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Był poidinspektorem w Urzędzie Miejskim w Szczecinie, a później zastępcą dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Pełnił też funkcję dyrektora generalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyborach samorządowych w 2006 roku wybrany na prezydenta Szczecina. Od tej pory nieprzerwanie sprawuje tę funkcję.

Zbigniew Bogucki kandydatem na prezydenta Szczecina

Zbigniew Bogucki to kandydat prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Szczecina. Urodzony w 1980 roku, absolwent studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ma aplikację prokuratorską. W 2012 roku otworzył własną kancelarię, pracował jako przewodniczący rady nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. W wyborach samorządowych w 2014 roku kandydował do Rady Miejskiej Szczecina, ale nie uzyskał mandatu. W wyborach samorządowych 2018 roku został wybrany radnym sejmiku zachodniopomorskiego, a w 2020 roku powołany na stanowisko wojewody zachodniopomorskiego. W wyborach w 2023 uzyskał mandat poselski. Jako prezydent Szczecina chciałby przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców i poprawić oświetlenie ulic miejskich.

Bogdan Jaroszewicz kandydatem na prezydenta Szczecina

Bogdan Jaroszewicz to kandydat Lewicy na prezydenta Szczecina. Urodzony w 1974 roku, absolwent socjologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania miastem oraz zarządzania projektami europejskimi. W 2001 roku wybrany na naczelnika Wydziału Monitoringu Operacyjnego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, w 2003 roku rozpoczął pracę w Wydziale Absorpcji Funduszy Strukturalnych ZPORR w Departamencie Integracji Europejskiej. W 2011 roku wybrany na zastępcę prezydenta Szczecina. Jako zastępca prezydenta kontrolował m.in. realizację budowy dwóch etapów Trasy Północnej. Marzy, by Szczecin był zielonym miastem, ze sprawną komunikacją miejską.

Dariusz Olech kandydatem na prezydenta Szczecina

Dariusz Olech to kandydat Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców na prezydenta Szczecina. Urodzony w 1996 roku, absolwent studiów wyższych. Jest najmłodszym kandydatem na prezydenta w tych wyborach. Prezes Nowej Nadziei w Szczecinie, zatrudniony w laboratorium jako diagnosta. Zajmuje się pszczelarstwem.