Wkrótce wybory samorządowe, w których wybierzemy nowych radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 7 kwietnia osoby uprawnione do głosowania będą mogły oddać głos na swoich kandydatów. Jeśli pierwsza tura nie przyniesie rozstrzygnięcia, 21 kwietnia mieszkańcy poszczególnych miast będą głosować ponownie.

Kandydaci na prezydenta Rzeszowa

Kto ubiega się o fotel prezydenta Rzeszowa? Oto lista kandydatów:

  • Karolina Pikuła
  • Adam Dziedzic
  • Janusz Niemier
  • Waldemar Szumny
  • Jacek Strojny
  • Konrad Fijołek

Karolina Pikuła kandydatką na prezydenta Rzeszowa

Karolina Pikuła to przewodnicząca Konfederacji Korony Polskiej w okręgu 23. Urodzona w 1992 roku, absolwentka studiów pedagogicznych. Jest dziennikarką i dyrektor Fundacji Rolnik Handluje.

Adam Dziedzic kandydatem na prezydenta Rzeszowa

Adam Dziedzic urodził się w 1969 roku, iżynier mechanik, absolwent studiów na Politechnice Rzeszowskiej. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 2014 roku w wyborach samorządowych został wybrany na wójta gminy Świlcza. W wyborach z 2018 roku uzyskał reelekcję. W wyborach parlamentarnych jesienią 2023 roku uzyskał mandat poselski z listy Trzeciej Drogi.

Janusz Niemier kandydatem na prezydenta Rzeszowa

Janusz Niemier urodził się w 1976 roku, ukończył studia magisterskie z wychowania fizycznego oraz uzyskał stopień doktora z zakresu socjologii. Pracował w straży granicznej, ukończył kurs pilotażu samolotów i zdobył licencję. Jest przedsiębiorcą.

Waldemar Szumny kandydatem na prezydenta Rzeszowa

Waldemar Szumny urodził się w 1968 roku. Ukończył studia matematyczne na Politechnice Rzeszowskiej. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, pracownik Kancelarii Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Jacek Strojny kandydatem na prezydenta Rzeszowa

Jacek Strojny urodził się w 1977 roku. Ukończył studia z zakresu zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a w 2007 roku uzyskał stopień doktora. W 2020 Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Śląskiej nadała mu stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Pracował w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, gdzie był asystentem i adiunktem. Obecnie jest profesorem Politechniki Rzeszowskiej. Autor 150 publikacji naukowych, przewodniczący Rady Programowej stowarzyszenia Razem dla Rzeszowa.

Konkrad Fijołek kandydatem na prezydenta Rzeszowa

Konrad Fijołek urodził się w 1976 roku. Absolwent IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie i studiów na Wydziale Socjologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Ukończył także studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Apsley Business School w Londynie.

Wstąpił w szeregi Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Od 2001 roku radny Rzeszowa. 15 marca 2021 ogłosił zamiar udziału w przedterminowych wyborach prezydenta Rzeszowa, które zostały przeprowadzone w związku z dymisją Tadeusza Ferenca. Wygrał w I turze.