Przed nami wybory samorządowe, których wyniki mogą zmienić układ sił w wielu regionach Polski. Polacy, którzy mają ukończone 18 lat, na stale zamieszkują obszar danej gminy i posiadają czynne prawa wyborcze, będą mogli oddać głos na wybranego przez siebie kandydata. Aby zagłosować, nie trzeba posiadać meldunku w danym regionie, wystarczy przed wyborami zgłosić się do urzędu gminy i złożyć wniosek z oświadczeniem o stałym zamieszkiwaniu w tym miejscu.

Kandydaci na prezydenta Lublina

Kto będzie ubiegał się o fotel prezydenta Lublina? O najwyższe stanowisko w mieście rywalizować będzie czterech kandydatów:

  • Krzysztof Żuk – kandydat Koalicji Obywatelskiej
  • Robert Derewenda – kandydat Prawa i Sprawiedliwości
  • Marcin Nowak – kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy
  • Ryszard Zajączkowski – kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Lublin Przyszłość i Tradycja

Krzysztof Żuk kandydatem na prezydenta Lublina

Krzysztof Żuk to obecny prezydent Lublina. Urodzony w 1957 roku w Krasnymstawie, doktor nauk ekonomicznych (specjalizacja ekonomia polityczna) na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, adiunkt w Zakładzie Finansów Podmiotów Gospodarczych (Instytut Ekonomii i Finansów UMCS) na Wydziale Ekonomicznym UMCS.

W wyborach samorządowych w 2006 roku wybrany na zastępcę prezydenta Lublina, cztery lata później został prezydentem Lublina. Od 2010 roku nieustannie piastuje to stanowisko. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką „Za pomoc wojsku” z 2022 roku.

Robert Derewenda kandydatem na prezydenta Lublina

Robert Derewenda to kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Lublina. Urodzony w 1977 roku, absolwent historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie pracy i studiów doktoranckich na tej samej uczelni. Uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Od 2022 roku Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Popularyzator historii, od wyborów samorządowych w 2018 roku radny Lublina.

Marcin Nowak kandydatem na prezydenta Lublina

Marcin Nowak to kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy na prezydenta Lublina. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktor historii, wykładowca. W wyborach samorządowych 2006 roku został radnym miejskim, a przez kolejne 12 lat przewodniczył pracom Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. Od 2018 roku Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin. Startował w wyborach parlamentarnych 2023 roku, ale nie uzyskał mandatu.

Ryszard Zajączkowski kandydatem na prezydenta Lublina

Ryszard Zajączkowski to kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Lublin Przyszłość i Tradycja. Urodzony w 1961 roku, absolwent filologii polskiej i filozofii teoretycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1996 roku obronił pracę doktorską dotyczącą dzieł Norwida. Profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwo na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, członek Instytutu Literaturoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych KUL.

Znany z organizowania Kongresów Środowisk Wolnościowych w Lublinie, głoszenia teorii o „ludbójstwie, którego Żydzi dokonali na Polakach”, a także z publicznego negowania pandemii COVID-19. W wyborach parlamentarnych kandydował z list Konfederacji do Sejmu. Nie uzyskał mandatu.

W wyborach prezydenckich miał także startować pisarz Marcin Wroński, ale zrezygnował.