7 kwietnia w wyborach samorządowych wybierzemy m.in. nowych prezydentów miast. W Warszawie o najwyższy urząd będzie ubiegać się sześciu kandydatów, m.in. obecny prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Jeśli w pierwszej turze wyborów żaden z kandydatów nie uzyska większości głosów, 21 kwietnia zostanie przeprowadzona druga tura. Weźmie w niej udział tylko dwóch kandydatów z najwyższym wynikiem.

Wybory samorządowe 2024. Kandydaci na prezydenta Warszawy

W wyborach samorządowych o fotel prezydenta stolicy będą walczyć:

  • Rafał Trzaskowski z KO
  • Tobiasz Bocheński z PiS
  • Magdalena Biejat z Lewicy
  • Przemysław Wipler z Konfederacji
  • Janusz Korwin-Mikke z Komitetu Bezpartyjnych
  • Romuald Starosielec z Ruchu Naprawy Polski

Rafał Trzaskowski ubiega się o reelekcję

Rafał Trzaskowski to obecny prezydent Warszawy, który startuje z list Koalicji Obywatelskiej. Urodził się w 1972 roku, ukończył XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Warszawie. Uczył się w Cranbrook-Kingswood High School w Bloomfield Hills w Stanach Zjednoczonych, a po maturze wybrał stosunki międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także filologię angielską na Wydziale Neofilologii UW, studia europejskie w Kolegium Europejskim w Natolinie. W 2004 roku 2004 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Swoją karierę zawodową rozpoczął od nauczania. Był wykładowcą Krajowej Szkole Administracji Publicznej i Collegium Civitas. Do polityki wszedł w 2000 roku, obejmując stanowisko doradcy sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Jacka Saryusza-Wolskiego. W latach 2004–2009 był doradcą delegacji Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim, w latach 2013-2014 ministrem administracji i cyfryzacji. W 2018 roku w I turze wygrał wybory na prezydenta Warszawy.

Tobiasz Bocheński kandydatem na prezydenta Warszawy

Tobiasz Bocheński to łódzki polityk, który ubiega się o fotel prezydenta Warszawy z list Prawa i Sprawiedliwości. Urodzony w 1987 roku, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk prawnych na Uniwersytecie Łódzkim. W 2012 objął stanowisko sekretarza do spraw naukowych w kierowanym przez Zbigniewa Raua Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a. W 2015 roku został asystentem, a następnie doradcą wojewody łódzkiego Zbigniewa Raua. W 2019 roku otrzymał stanowisko wojewody łódzkiego, a w kwietniu 2023 roku urząd wojewody mazowieckiego.

Magdalena Biejat kandydatką na prezydenta Warszawy

Magdalena Biejat ubiega się o najwyższe stanowisko w stolicy z list Lewicy. Urodzona w 1982 roku, absolwentka XXXIV Liceum Ogólnokształcącym im. Miguela de Cervantesa w Warszawie. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie w Grenadzie, a następnie studia podyplomowe z zarządzania organizacjami pozarządowymi w Collegium Civitas w Warszawie i Instytut Studiów Politycznych PAN. Studiowała również na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Tłumaczka literatury hiszpańskojęzycznej, w 2015 wstąpiła do Partii Razem. W 2018 roku w wyborach samorządowych kandydowała do rady dzielnicy Praga-Północ, w 2019 roku uzyskała mandat poselski, startując z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej w okręgu warszawskim.

Przemysław Wipler kandydatem na prezydenta Warszawy

Przemysław Wipler ubiega się o fotel prezydenta Warszawy z list Konfederacji. Urodzony w 1978 roku, absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP i studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozpoczął studia doktoranckie na SWPS w Warszawie, ale nie uzyskał tytułu doktora. Władze uczelni odmówiły mu nadania stopnia doktora nauk prawnych na podstawie pracy doktorskiej na temat komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

Członek Unii Polityki Realnej, prezes Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska oraz Ruchu 10 Kwietnia. W wyborach parlamentarnych w 2011 liczbą 4615 głosów w okręgu warszawskim zdobył mandat posła z listy PiS. W 2015 roku został powołany na jednego z wiceprezesów partii KORWiN. W wyborach w 2023 roku uzyskał mandat poselski, kandydując z pierwszego miejsca Konfederacji w okręgu toruńskim.

Janusz Korwin-Mikke kandydatem na prezydenta Warszawy

Janusz Korwin-Mikke to kandydat na prezydenta Warszawy z Komitetu Bezpartyjnych. Urodzony w 1942 roku w okupowanej Warszawie, jako dwuletnie dziecko stracił matkę w Powstaniu Warszawskim. Absolwent liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie. Uczęszczał na studia na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, jednak ich oficjalnie nie ukończył na skutek kolportażu ulotek wzywających do wiecu przeciwko represjom wobec sygnatariuszy Listu 34. Uczęszczał na zajęcia z przedmiotów na czterech kierunkach: prawo, psychologia, filozofia, socjologia. Tytuł magistra otrzymał jednak tylko na Wydziale Filozofii w 1969 roku. Po studiach był pracownikiem naukowym, a także członkiem kadry narodowej w brydża.

Karierę polityczną rozpoczął wcześnie. Już w 1957 roku dołączył do Związku Młodzieży Socjalistycznej, później do Stronnictwa Demokratycznego. W 1984 roku założył Partię Liberałów Prawica, w 1987 roku Ruch Polityki Realnej przekształcony cztery lata później w Unię Polityki Realnej. W 1991 roku otrzymał mandat poselski, ale po dwóch latach go stracił, a jego kariera polityczna się zatrzymała. W kolejnych wyborach w latach 1993, 1997, 2001 odnosił porażki. Nie udało mu się również dostać do europarlamentu ani odnieść zwycięstwa w wyborach prezydenckich. W 2011 roku Partia Unia Polityki Realnej została zmieniona na Unię Polityki Realnej – Wolność i Praworządność, a później przekształciła się w Kongres Nowej Prawicy. W 2014 roku Janusz Korwin-Mikke dostał się do europarlamentu.

Janusz Korwin-Mikke twierdzi, że zdecydował się kandydować w wyborach samorządowych, by „zniszczyć pana Trzaskowskiego”. Domaga się, by stolica stała się miastem przyjaznym dla kierowców.

Romuald Starosielec kandydatem na prezydenta Warszawy

Romuald Starosielec to kandydat na prezydent Warszawy z Ruchu Naprawy Polski. Urodzony w 1959 roku, absolwent Lotniczej Akademii Wojskowej i studiów na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelny miesięcznika Polityka Polska, szef partii Jedność Narodu. Startował w wyborach samorządowych w 2018 r. z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Jedność Narodu – Wspólnota, ale nie został wybrany. Romuald Starosielec chce poprawić budownictwo w Warszawie, by więcej mieszkań było dostępnych dla przeciętnych obywateli.

 

Czytaj także