Jezus nie umarł na krzyżu?

Jezus nie umarł na krzyżu?

Dodano:   /  Zmieniono: 171
Naukowcy twierdzą, iż wbrew biblijnej historii, być może Jezus wcale nie umarł w wyniku ukrzyżowania. Nie ma bowiem dowodów, które potwierdziłyby, iż dwa tysiące lat temu Rzymianie krzyżowali swoich więźniów – pisze dziennik "The Daily Telegraph".
Historia egzekucji Chrystusa oparta jest bardziej na tradycji oraz sztuce chrześcijańskiej aniżeli na antycznych tekstach – mówi teolog Gunnar Samuelsson z uniwersytetu w Göteborgu. Jego zdaniem, biblijna historia śmierci Jezusa została mylnie zinterpretowana, ponieważ w rzeczywistości Biblia nie zawiera żadnych faktycznych odniesień do krucyfikacji. Przyglądając się tekstowi Biblii, czytamy, że Jezus niósł w kierunku góry Kalwarii tzw. "stauros", który mimo, że powszechnie tłumaczony jako "krzyż", w rzeczywistości może oznaczać po prostu "belkę" lub "kłodę".

Samuelsson w swoim 400-stronicowej pracy wyłożył swoją rewolucyjną tezę na temat śmierci Chrystusa. Po analizie setek antycznych tekstów doszedł on do wniosku, że tak naprawdę opisy krzyżowania więźniów są właściwie nieobecne w literaturze antyku. Greckie, łacińskie czy hebrajskie teksty opisują całe spektrum kar dla więźniów, ale nigdzie nie wspomniano o ukrzyżowaniu.

Samuelsson nie podważa jednak prawdziwości zapisu Biblii: - Jestem przekonany, że człowiek opisany w Biblii to syn Boga. W żadnym wypadku, nie sugeruję, że chrześcijanie powinni mieć wątpliwości co do tekstu biblijnego. Uważam po prostu, że powinniśmy czytać ten tekst takim, jaki jest, a nie takim, jak nam się wydaje. Należy unikać nadinterpretacji Biblii. Jej tekst jest wystarczający. Nie powinniśmy nic do niego dodawać – mówi Samulesson.

kr, The Daily Telegraph 171
 • KRZYŻ
  jako przedmiot kultu był czczony przez pogan już 300 l. p.n.e. będąc symbolem boga słońca Tamuza - kształt litery ,t' i w IV w.n.e. został wprowadzony do chrześcijaństwa przez cesarza Rzymu Konstantego Wielkiego jako narzędzie zbrodni na którym rzekomo zawisł Chrystus, aby w ten sposób łatwiej nawracać na wiarę katolicką tzw pogan. Z Biblli jednak wyraźnie wynika, że Jezus został powieszony na palu, ponieważ użyto w tym miejscu w greckiej septuagincie słowa 'stauros' a także sporadycznie 'ksylon', co znaczy drewno. Natomiast krzyż po grecku znaczy 'cruks' i nigdzie to słowo w związku z śmiercią Chrystusa w Biblii nie występuje. Naukowo też stwierdzono, że nie mógł zawisnąć na krzyżu, ponieważ ciężar ciała oderwałby ręce od gwoździ. Najwyraźniej więc Jezus został powieszony na palu mając ręce przybite nad głową, ponieważ taki był wtedy też zwyczaj wykonywania egzekucji. Otaczanie kultem tego narzędzia zbrodni jest też bałwochwalstwem 1Kor.10:14, więc uczniowie Chrystusa w 1w. tego nie praktykowali, podobnie jak obecnie nie robią tego prawdziwi chrześcijanie.
  • Zmartwychtanie to znaczy jestesmy duchami w niebie a pozniej innej formie do innego ciala
   • Hej Zmartychtanie to znaczy ze rodzimy sie i dziemy do niebe i jestesnmmy duchami i zmartwychtanie to znaczy formie innej chodzimy do innego ciala r
    •  
     Nie ma dowodów na to jak dokładnie wyglądało to drewno a to dlatego że pierwsi chszescijanie nie uzywali żadnych wizerunków .Jeśli nie ma dowodów to najlepiej narazie pozostać przy znaczeniu tego greckiego słowa które oznacza belkę no chyba ze jakieś odkrycia pokażą coś innego
     • Czy uczniowie Jezusa używali krzyża w celu wielbienia Boga lub jako symbolu chrześcijaństwa?
      CO MÓWI BIBLIA
      Nigdzie w Biblii nie znajdujemy informacji, że pierwsi chrześcijanie używali krzyża jako symbolu religijnego. Robili to jednak żyjący w tamtym czasie Rzymianie — posługiwali się krzyżem, wielbiąc własnych bogów. Jakieś trzy wieki po śmierci Jezusa rzymski cesarz Konstantyn przyjął krzyż jako godło swojego wojska i w rezultacie symbol ten zaczęto kojarzyć z chrześcijaństwem.
      Skoro poganie używali krzyża, żeby wielbić swoje bóstwa, czy uczniowie Jezusa mieli go używać, oddając cześć prawdziwemu Bogu? Wręcz przeciwnie, wiedzieli, że potępiał On oddawanie Mu czci za pomocą „postaci jakiegokolwiek symbolu” oraz że chrześcijanie mieli ‛uciekać od bałwochwalstwa’ (Powtórzonego Prawa 4:15-19; 1 Koryntian 10:14). „Bóg jest Duchem”, jest niewidoczny dla ludzkich oczu. Dlatego pierwsi chrześcijanie nie używali przedmiotów czy symboli, żeby poczuć bliskość Stwórcy. Wielbili Go „duchem”, czyli kierowani świętym duchem Boga, oraz „prawdą”, a więc zgodnie z Jego wolą wyjawioną w Piśmie Świętym (Jana 4:24).

      Czytaj także