Polityczne wybory artystów

Polityczne wybory artystów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Niemal sto obrazów i grafik ilustrujących wpływ polityki na sztukę zgromadzono na wystawie "Polityka - polskie wybory 1944-2010", przygotowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie. Na wystawie znalazły się dzieła m.in. Xawerego Dunikowskiego, Edwarda Dwurnika, Władysława Hasiora, Tadeusza Kantora.

Kurator wystawy Wojciech Ciesielski powiedział, że pomysł wystawy zrodził się podczas przeglądania zbiorów szczecińskich kolekcji: Muzeum Narodowego i˙Regionalnej Kolekcji Zachęty Sztuki Współczesnej.

"Zwróciliśmy uwagę na to, jakie dzieła artystów były przez lata kupowane i gromadzone przez te instytucje. Stworzyło to obraz tego, co w różnych sytuacjach politycznych było uznawane za ważne i cenne w sztuce" - powiedział Ciesielski.

Zdaniem Ciesielskiego, nie jest to jednak tylko lekcja historii, a˙raczej zapis pewnych zjawisk notowanych w˙sztuce. "Artyści, jak wszyscy obywatele, bywają uwikłani w˙różne polityczne układy, jest to więc odbicie pewnych postaw i˙poglądów. Sztuka może być zarówno narzędziem propagandy, jak i˙wyrazem indywidualnej wolności" - stwierdził Ciesielski.

Na wystawie znalazły się zarówno dzieła socrealistyczne, grafiki tworzone na zlecenie, zgodne z panującą ideologią, np. praca z 1970 r. "Lenin żył, Lenin żyje, Lenin będzie żył", jak i prace pokazujące niezgodę artystów na zideologizowaną rzeczywistość. Do takich prac należą m.in. kubistyczno-abstrakcyjny obraz Jerzego Skarżyńskiego z 1950 r. zatytułowany przewrotnie "Nie ma stonki ziemniaczanej" czy obraz Dwurnika "Koniec poety", nawiązujący do historii samobójstwa Rafała Wojaczka.

"Dzieła te stanowią komentarz do rzeczywistości politycznej, ich tworzenie wymagało dużej odwagi w tamtych czasach" - powiedział Ciesielski. Kurator stwierdził, że wystawa nie ma na celu potępiania ani wytykania palcami pewnych postaw. "Raczej ma skłaniać do refleksji nad tym, jak polityka miała i ma wpływ na naszą rzeczywistość".

Tytuł wystawy "Polskie wybory" odnosi się do aktualnej sytuacji w kraju, ale też "dotyczy wszystkich wyborów, jakich na co dzień dokonujemy - wyborów moralnych, wyboru naszej postawy wobec otaczającego nas świata" - powiedział Ciesielski.

Wystawę, na której prezentowane będą prace m.in. Xawerego Dunikowskiego, Edwarda Dwurnika, Władysława Hasiora, Tadeusza Kantora, Jerzego Kosałki, Piotra Kurki, Zbigniewa Libery, Jadwigi Maziarskiej, Władysława Strzemińskiego, Macieja Szańkowskiego można oglądać od środy w Muzeum Narodowym w Szczecinie.

em
 0

Czytaj także