Minister rozwoju regionalnego dostanie więcej władzy

Minister rozwoju regionalnego dostanie więcej władzy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Tusk odda ministrowi więcej władzy (fot. wprost) / Źródło: Wprost
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, który poszerza kompetencje ministra rozwoju regionalnego. Celem projektu jest skuteczne przygotowanie decyzji strategicznych, dotyczących polityk: przestrzennej i miejskiej.

Jak informuje Centrum Informacyjne Rządu, zasadnicza zmiana polega na  zintegrowaniu polityk: przestrzennej i miejskiej z polityką rozwoju. Projekt zakłada wyłączenie z działu "budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa" zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym - na poziomie krajowym i regionalnym oraz polityką miejską i przeniesienie ich do działu "rozwój regionalny".

Do tej pory sprawy związane z tymi politykami były w gestii dwóch ministrów: transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz rozwoju regionalnego.

W komunikacie wyjaśniono, że rozszerzenie kompetencji ministra rozwoju regionalnego stworzy warunki do kompleksowego gospodarowania przestrzenią i rozwojem kraju oraz uczyni go jedynym ośrodkiem decyzyjnym odpowiedzialnym za budowanie zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem. - Jest to krok w kierunku zlikwidowania dualizmu kompetencyjnego w odniesieniu do tych kwestii - czytamy w komunikacie CIR. Według CIR zmiany pozwolą na sprawne i skuteczne przygotowanie decyzji strategicznych, dotyczących polityk: przestrzennej i miejskiej.

- Dzięki temu dojdzie do uporządkowania zasad gospodarowania przestrzenią i stworzenia przejrzystych zasad jej użytkowania, a także wzmocnienia udziału obywateli w podejmowaniu decyzji o zagospodarowaniu przestrzeni, w której żyją i pracują. Te rozwiązania mają też zachęcić samorządy województw do wzajemnej współpracy, co powinno zapewnić spójność w wydatkowaniu środków unijnych - napisano w komunikacie CIR. CIR podkreślił też, że włączenie polityki miejskiej do działu "rozwój regionalny" umożliwi wykorzystanie jej jako narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

eb, pap

+
 0

Czytaj także