Efektywność energetyki wzrośnie dzięki innowacjom

Efektywność energetyki wzrośnie dzięki innowacjom

Dodano:   /  Zmieniono: 
Firmy z branży energetycznej coraz chętniej angażują się w projekty badawczo-wdrożeniowe, których celem jest poprawa sprawności wytwarzania energii elektrycznej.

Rozumiejąc, że działalność biznesowa musi być prowadzona z poszanowaniem środowiska naturalnego i dbałością o nie, największe koncerny z sektora elektroenergetycznego prowadzą działania typowo innowacyjne, których podstawowym celem jest podniesienie efektywności, a w rezultacie zmniejszenie oddziaływania na środowisko. Jeden z takich projektów prowadzi konsorcjum pod nazwą „Węglowe ogniwa paliwowe” skupiające czołowe grupy energetyczne, firmy górnicze, instytuty naukowe i ośrodki akademickie. W jego skład wchodzą: PGE Polska Grupa Energetyczna, TAURON Wytwarzanie, Kompania Węglowa, Katowicki Holding Węglowy, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz Politechnika Wrocławska.

Zgodnie z umową celem działalności konsorcjum jest „zbudowanie i zademonstrowanie węglowego ogniwa paliwowego o wielkości pozwalającej na dokonanie analizy techniczno-ekonomicznej przedsięwzięcia, w celu określenia potencjału wdrożeniowego”. Ten dosyć enigmatycznie brzmiący cel w praktyce oznacza, że konsorcjum pracuje nad technologią wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w urządzeniach zwanych ogniwami paliwowymi, w których paliwo – w tym wypadku węgiel pochodzący z polskich kopalń – utleniane jest na drodze elektrochemicznej. Podstawową zaletą węglowych ogniw paliwowych jest wysoka sprawność zamiany energii chemicznej paliwa na energię elektryczną, w praktyce przekraczająca 60 proc. W długiej perspektywie będzie możliwe zbudowanie ogniw paliwowych do zastosowania w energetyce zawodowej, a więc o mocach sięgających megawatów. Obecnie konsorcjum pracuje nad prototypową jednostką badawczego generatora energii elektrycznej o mocy netto 1,5 kW z tzw. tlenkowymi ogniwami paliwowymi. Cel swojej działalności konsorcjum powinno osiągnąć w 2017 r.

Podstawowe zalety węglowych ogniw paliwowych to ich bardzo wysoka sprawność (zdecydowanie mniejsze zużycie paliwa na jednostkę energii w porównaniu z elektrowniami cieplnymi) oraz prawie bezemisyjna praca (emisja jedynie skoncentrowanego CO 2 ). Węglowe ogniwa paliwowe można zaliczyć do proekologicznych technologii węglowych. Innym przykładem aktywności badawczej i poszukiwania innowacyjności jest program rtęciowy, który został zapoczątkowany w 2011 r. przez PGE Górnictwo i Energetykę Konwencjonalną, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE. Projekt stanowi element działań mających ograniczyć emisję rtęci do atmosfery. Podjęto go, mając na względzie nie tylko prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia limitów emisji rtęci. Jego realizacja pozwoli na uzyskanie wiedzy o obiegu rtęci w całym łańcuchu technologicznym, którego początkiem jest wydobycie węgla, a końcem – wytworzenie energii elektrycznej i ciepła. Program składa się z trzech etapów polegających na określeniu zawartości rtęci w węglu i w innych spalanych paliwach, wykonaniu badań bilansowych rtęci w procesie spalania oraz przeprowadzeniu praktycznych prób usuwania rtęci.

Dwa pierwsze etapy już zrealizowano. Trzeci etap pt. „Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji rtęci do atmosfery z procesów spalania węgla” polega na opracowaniu efektywnych ekologicznie i ekonomicznie sposobów ograniczenia emisji rtęci. Przedstawione przedsięwzięcie jest wynikiem współpracy jednostek badawczych Politechniki Łódzkiej oraz PGE GiEK i stanowi kompleksowe podejście do sprostania wymaganiom, które stoją przed energetyką konwencjonalną w związku z planowanymi regulacjami środowiskowymi w zakresie emisji rtęci. �

Więcej możesz przeczytać w 38/2014 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.