Kadry

Dodano:   /  Zmieniono: 

Prezes Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) Roman Łój został odwołany. Stanowisko stracił też jeden z wiceprezesów spółki. Do pełnienia obowiązków prezesa KHW rada nadzorcza oddelegowała ZYGMUNTA ŁUKASZCZYKA. Zarząd KHW chciał tam zakończyć eksploatację węgla już z końcemwrześnia, tłumacząc to wyczerpaniem się dostępnych złóż oraz narastaniem problemów związanych z opłacalnością i bezpieczeństwem resztkowego wydobycia. Według wcześniejszych zapowiedzi kopalnia miała działać dłużej. Roman Łój był prezesem KHW od grudnia 2010 r., wcześniej był wiceprezesem ds. handlowo- -rynkowych w tej spółce. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, od lat jest znany w środowisku górniczym. KHW opublikowała komunikat, z którego wynika, że zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 14 paź dziernika br., a rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 20 października.

MAŁGORZATA STRĘCIWILK, członek Krajowej Izby Odwoławczej, została wybrana na stanowisko prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Nominację otrzymała z rąk nowej premier Ewy Kopacz. Małgorzata Stręciwilk została wskazana przez komisję konkursową jako jedyna. Wybór nowego prezesa był spowodowany odwołaniem poprzedniego prezesa Jacka Sadowego. Odwołany on został w grudniu 2013 r. Małgorzata Stręciwilk była przez wiele lat rzecznikiem prasowym UZP.

DANIEL KWAPICH będzie nowym Dyrektorem Sprzedaży Somfy Sp. z o.o. Wcześniej tę funkcję sprawował Radosław Borkowski, który od września tego roku został wybrany przez zarząd dyrektorem zarządzającym oddziałem Somfy w Polsce. Daniel Kwapich jest absolwentem zarządzania i marketingu na Politechnice Poznańskiej, ukończył także studia podyplomowe na wy dziale promocja i komunikacja w biznesie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

JOANNA IZDEBSKA została dyrektorem zarządzającym Vanquis Bank w Polsce. Izdebska jest absolwentką Politechniki w Osnabrück w Niemczech. Studiowała również w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Posiada przeszło 15-letnie doświadczenie w obszarze strategicznego marketingu finansowego. Była związana z Grupą Deutsche Bank, gdzie zajmowała stanowisko dyrektora departamentu sprzedaży bezpośredniej oraz departamentu wsparcia sprzedaży. Była odpowiedzialna za tworzenie oferty produktów i usług w segmencie klientów indywidualnych, analizę wyników oraz wsparcie wszystkich kanałów sprzedaży. Jako dyrektor Vanquis Bank w Polsce Joanna Izdebska odpowiada za zarządzanie i rozwój firmy na polskim rynku, rozbudowę portfolio produktów oraz sieci sprzedaży.

MAREK DEC, dotychczasowy prezes spółki Energa Kogeneracja, objął stanowisko prezesa PGNiG Termika. Zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Gajewskiego, który pełnił funkcję prezesa PGNiG Termika od sierpnia 2013 r. Wcześniej współpracował z firmami konsultingowymi dla strategicznych podmiotów sektora elektroenergetycznego, w obszarach doradztwa strategicznego, finansowego oraz due diligence projektów OZE. Nowy prezes Marek Dec ukończył Wydział Elektryczny na Politechnice Gdańskiej. Jest absolwentem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. W 2013 r. uzyskał tytuł MBA w programie RSM Erasmus – IAE Aix-en- -Provence Graduate School of Management prowadzonym przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów.

MAŁGORZATA GAWRYSIAK objęła stanowisko dyrektora sprzedaży w polskim oddziale firmy Genesys. Wcześniej przez ponad 7 lat pracowała w Dimension Data. Nowa dyrektor odpowiada za nadzór nad działalnością biznesową Genesys w Polsce, w tym pozyskiwanie nowych klientów i rozwój firmy na lokalnym rynku. Genesys oferuje oprogramowanie do centrów obsługi klienta. Małgorzata Gawrysiak jest absolwentką City & Guilds Institute of London na kierunku Information Technology. Ukończyła również studia z zakresu marketingu międzynarodowego w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie.

Więcej możesz przeczytać w 41/2014 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Czytaj także