IPN udostępni kolejne akta z "szafy Kiszczaka"

IPN udostępni kolejne akta z "szafy Kiszczaka"

Akta (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Instytut Pamięci Narodowej opublikował listę dokumentów zabezpieczonych 16 lutego w domu zmarłego Czesława Kiszczaka które zostaną włączone do zasoby archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej i udostępnione 8 marca.

Pierwsze dwie partie dokumentów z domu gen. Czesława Kiszczaka zostały opublikowane wcześniej. Znajdowały się w nich m.in. dokumenty, z których mogłoby wynikać, że Lech Wałęsa był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. W trzeciej i czwartej partii, które do archiwum IPN trafią 8 marca znajdują się:

 1. IPN BU 3333/28: Informacje z zagranicy Polskiej Agencji Prasowej z dnia 14-06-1989 r., 24 str.;
 2. IPN BU 3333/29: Pisarze i książki. Rozmowa z Gabrielem Meretikiem, autorem książki „Noc Generała” – tekst z nasłuchu audycji BBC z dn. 18-10-1989 r., 10 str.;
 3. IPN BU 3333/30: Notatka służbowa Dyrektora Biura Ochrony Rządu gen. bryg. Olgierda Darżynkiewicza z dnia 14-02-1987 r. w sprawie wizyty w Biurze Pani Alicji Solskiej, 1 str.;
 4. IPN BU 3333/31: Okładki do dokumentów z nagłówkiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – bez zawartości; 4 str.;
 5. IPN BU 3333/32: List anonimowy adresowany do Wiceministra Spraw Wewnętrznych gen. Władysława Pożogi dot. gen. dyw. Mirosława Milewskiego – odręczna notatka, list, fotografie; 10 str.;
 6. IPN BU 3333/33: Projekt oświadczenia Biura Politycznego KC PZPR na XIV plenum KC PZPR; 7 str.;
 7. IPN BU 3333/34: Pismo ambasadora – stałego przedstawiciela Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przy Narodach Zjednoczonych Włodzimierza Natorfa z dn. 17-12-1984 r., skierowane do Ministra Spraw Zagranicznych Stefana Olszowskiego, w sprawie zgody władz Polski na przedłużenie kontraktu Eugeniusza Wyznera, pełniącego od lipca 1982 r. funkcję Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ – kserokopia. Teczka zawiera również: Moscow's bastion in Manhattan: the U.N. Department of Conference Services. Washington: Backgrounder. The Heritage Foundation, 1986 – kserokopia w j. angielskim; 7 str.;
 8. IPN BU 3333/35: List anonimowy ze stycznia 1985 r. dot. Władysława Kandefera oraz notatka odręczna przekazująca list gen. broni Czesławowi Kiszczakowi, 2 str.;
 9. IPN BU 3333/36: List z podziękowaniem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego PRL Adama Łopatki skierowany do gen. broni Czesława Kiszczaka z dn. 30-05-1987 r., 1 str.;
 10. IPN BU 3333/37: Odręczna notatka sporządzona przez Mirosława Milewskiego w sprawie wyjaśnienia wydarzeń w Miętnem [strajk młodzieży w obronie krzyży] z dn. 30-04-1984 r., 1 str.
 11. IPN BU 3333/38: Pismo płk. Fabiana Dmowskiego do Ministra Spraw Wewnętrznych gen. broni Czesława Kiszczaka z dn. 24-02-1984 r., 1 str.;
 12. IPN BU 3333/39: Pismo od Sekretarza Stanu Piotra Nowiny-Konopki do Wiceprezesa Rady Ministrów PRL gen. broni Czesława Kiszczaka z dn. 09-11-1989 r. z podziękowaniem za złożenie gratulacji z okazji mianowania na stanowisko Ministra [Sekretarza] Stanu; 1 str.;
 13. IPN BU 3333/40: Pismo od Podsekretarza Stanu MSW gen. brygady Zbigniewa Pudysza skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych gen. broni Czesława Kiszczaka z gratulacjami z okazji wyboru na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych, 5 str.;
 14. IPN BU 3333/41: Pismo do generała broni Czesława Kiszczaka oraz Prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego i generała Floriana Siwickiego maszynowo podpisane „Członkowie ORMO i PZPR”, wysłane z Torunia, w sprawie zdrady przez generałów „Wiernych Polsce Ludowej żołnierzy i Obywateli”, 2 str.
 15. IPN BU 3333/42: Kopia pisma do rzecznika prasowego rządu – ministra Jerzego Urbana od Franciszka Szlachcica z dn. 20-04-1988 r. w sprawie wypowiedzi dla gazety „Trybuna Ludu”, 4 str.;
 16. IPN BU 3333/43: Pismo przewodnie z dn. 28-03-1985 r. skierowane do gen. broni Czesława Kiszczaka od dyrektora Departamentu III MSW – gen. brygady Henryka Dankowskiego w sprawie załączonych tekstów z książek J. „Sz”, 15 str.;
 17. IPN BU 3333/44: Szefostwo Wojskowej Służby Wewnętrznej „Grudzień 1970”. Warszawa – Sprawozdanie Komisji powołanej przez Biuro Polityczne KC PZPR dla zbadania niektórych kwestii szczegółowych związanych z wydarzeniami grudniowymi 1970 r. Warszawa, listopad 1970 r., 74 str.
 18. IPN BU 3333/45: Pismo zastępcy Szefa ds. SB – pułkownika G. Baranowskiego, w zastępstwie Szefa SUSW w Warszawie, do Ministra Spraw Wewnętrznych gen. broni Czesława Kiszczaka z dn. 13-07-1989 r. z podziękowaniem za dostarczenie do SUSW kamery magnetowidowej wraz z oprzyrządowaniem, 3 str.;
 19. IPN BU 3333/46: Karty obiegowe gen. broni Czesława Kiszczaka dot. rozliczenia się z dokumentów i sprzętu z dn. 09-08-1989 r. i dn. 11-07-1990 r. oraz protokół przejęcia przez magazyn upominków Gabinetu Ministra MSW bransolety srebrnej z dn. 02-04-1990 r. przekazanej przez Czesława Kiszczaka, 15 str.;
 20. IPN BU 3333/47: Wyjaśnienie płk Olgierda Darżynkiewicza (Szefa Oddziału Attachatów Wojskowych Sztabu Generalnego WP) skierowane do Szefa Zarządu II Sztabu Generalnego WP z dn. 21-02-1977 r. w związku ze złożonym przez niego w dn. 20-02-1946 r. oświadczeniem ws. brata Witolda, 4 str.;
 21. IPN BU 3333/48: Ocena pisemnej pracy seminaryjnej dowódcy JW nr 4552 (Zarząd II SG WP) Czesława Kiszczaka nt. „Rola i miejsce kolektywów służbowych i ogniw społecznych w systemie jednoosobowego dowodzenia w wojsku”, dokonana przez gen. brygady dr Tadeusza Szaciło z dn. 20-01-1975 r., oraz kserokopia notatki zastępcy Szefa WSW płk dypl. Czesława Kiszczaka z dn. 03-07-1968 r. dot. incydentu z czeskim batalionem rozpoznawczym, 7 str.;
 22. IPN BU 3333/49: Wniosek o mianowanie na stopień generała broni Czesława Kiszczaka z dn. 20-09-1983 r., podpisany przez Ministra Obrony Narodowej gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego, 2 str.;
 23. IPN BU 3333/50: Wypowiedź doc. Lecha Falandysza z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w czasie „Otwartego Studia” w dn. 16-02-1990 r. wraz z załączonym wycinkiem prasowym, zawierającym artykuł pt. „MSW marzy o swoim Balcerowiczu”, oraz informacja dot. pobytu Tadeusza Mazowieckiego w Londynie – kopie wydruku, 5 str.;
 24. IPN BU 3333/51: Podziękowania za pozytywne załatwienie spraw, przesłane do gen. broni Czesława Kiszczaka przez: biskupa łódzkiego Józefa Rozwadowskiego (z dn. 04-04-1985 r.), biskupa sufragana gnieźnieńskiego dr Jana Michalskiego (z dn. 04-08-1987 r.) i Andrzeja Micewskiego (z dn. 08-04-1987 r.), 8 str.;
 25. IPN BU 3333/52: Pismo z dnia 10-11-1981 r. skierowane do Wiceministra Spraw Wewnętrznych gen. dyw. Bogusława Stachury od „członka Tow. Przyjaciół Lipska n/B” z donosem na zbudowanie pomnika dla uczczenia I sekretarza KC Mirosława Milewskiego z miejscowości Lipsk nad Biebrzą. Załączono fotografie ww. pomnika i koperta, 21 str.

"Zgodnie z art. 36 ustawy o IPN dokumenty będą udostępniane w celu prowadzenia badań naukowych oraz w celach dziennikarskich" - poinformowano w komunikacie IPN.

Szafa Kiszczaka

16 lutego do domu wdowy po gen. Czesławie Kiszczaku wkroczył prokurator w towarzystwie pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. Zabezpieczono dokumenty dot. tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie „Bolek”, które to dokumenty Maria Kiszczak chciała sprzedać Instytutowi. Według relacji rzecznik prasowej IPN, wdowa po Czesławie Kiszczaku 16 lutego spotkała się m.in. z prezesem Instytutu i żądała 90 tys. złotych w zamian za przyniesione akta. Jako dowód na wagę posiadanych dokumentów przedstawiła "odręcznie kartkę papieru zatytułowaną „Informacja opracowania ze słów T.W. »Bolek« z odbytego spotkania w dniu 16.XI.1974 roku”. Dwie partie zabezpieczonych dokumentów zostały już udostępnione przez IPN. 

IPN wydał w czwartek 25 lutego komunikat w sprawie ekspertyz dokumentów dotyczących tajnego współpracownika pseudonim „Bolek”. Poinformowano, że w związku z sugestiami Wałęsy, jakoby dokumenty były fałszowane, zostało wszczęte śledztwo.

Czytaj także

 6
 • tutejszy IP
  Tak trzymać a społeczeństwo przestanie oszołomów czytać i słuchać. Jak zobaczę czerwony pasek przełączam bez czytania produkowanych paszkwili na  kogoś a jutro odwrotnie.To jest ,,demokracja,, w Polsze
  • obserwator IP
   widać stary niezawodny kwit papier i teczki wracają do łask , swoją droga kaczka teczkami pięknie przykrywa trybunał
   • jorguś2 IP
    Podsuwam producentom mebli- wyprodukujta "szafę Kiszczaka" to będzie hicior. dla mnie za pomysł 10%
    • Lechu, gdzie serce IP
     Lechu, juź parę minut temu próbowałem, to co poniżej wpisać, choć w ostatniej chwili ktoś obok w pokoju odciął WiFiLechu {Bolesławie-Przeniewierco} - przyznaj się!
     Przewaga pokrzywdzonych, stojących,
     Zresztą, po stronie Prawdy jest miażdżąca!
     Pod naporem głośnej Skargii od wszelkich,
     Osób pokrzywdzonych - Twoją postawą,
     Twoimi donosami, Twoimi matactwami,
     Trudno będzie wytrwać przez następne,
     Nawet parę miesięcy!
     Przewaga pokrzywdzonych nad Tobą jest miażdżąca,
     Pod każdym względem - ogólnego wykształcenia,
     Wiedzy o współczesnym Świecie, czy Ładunku Cierpienia,
     Jaki przysporzył ten Nieludzki System,
     Stworzony po części z Twoim Prezydenckim przyzwoleniem!
     To nie "Idy Marcowe", "Ani Kwietniowe, czy Czerwcowe",
     Czy w ogóle dotyczące w szczególności, jakiegoś
     Wybranego miesiąca, dnia, choćby - "5 października"!
     To suche stwierdzenie Faktu!
     (A tak, miałbyś jeszcze odrobinę Spokoju)
     • Skrzypek na dachu IP
      Obrzydliwstwo paskudne - nie dziwie sie ze Gorbaczow mial tego wszystkiego dosc .