Nowi wiceministrowie

Nowi wiceministrowie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ministerstwo Finansów:
 • Cezary Mech (56 l.), absolwent SGPiS, ostatnio był dyrektorem Biura Polityki Finansowej Urzędu m.st. Warszawy
 • Marian Moszoro (31 l.), pracownik naukowy Uniw. Szczecińskiego
 • Marian Banaś (50 l.), b. pracownik Najwyższej Izby Kontroli
 • Paweł Banaś (52 l.), b. pracownik NIK

  Ministerstwo Gospodarki
 • Tomasz Wilczak (50 l.),
  absolwent Politechniki Poznańskiej, pracował w firmach energetycznych
 • Andrzej Kaczmarek (47 l.),
  absolwent Politechniki Warszawskiej, b. prezes Fundacji Centrum Innowacji FIRE
 • Władysław Zenon Ortyl (51 l.),
  absolwent Politechniki Rzeszowskiej, ostatnio pełnomocnik zarządu Ag. Rozwoju Regionalnego MARR SA
 • Krystyna Gurbiel (46 l.),
  absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim, ostatnio podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy

  Ministerstwo Transportu i Budownictwa
 • Eugeniusz Wróbel (54 l.),
  absolwent Politechniki Śląskiej, dr nauk technicznych, ostatnio doradca w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Mirosław Chaberek (32 l.),
  prof. ekonomii, ostatnio był wiceprzewodniczącym Rady Techniczo-Ekonomicznej przy prezesie Urzędu Transportu Kolejowego
 • Piotr Stomma (52 l.),
  absolwent Politechniki Warszawskiej, ostatnio główny specjalista w Ministerstwie Infrastruktury
 • Anna Streżyńska,
  absolwentka prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ostatnio pracowała w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Jan Krzysztof Ardanowski (44 l.),
  absolwent Akademii Techniczo-Rolniczej w Bydgoszczy, ostatnio prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
 • Lech Różański (67 l.),
  absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu, ostatnio pracował jako główny specjalista w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
 • Stanisława Anna Okularczyk (62 l.),
  dr nauk rolniczych, absolwentka krakowskiej Akademii Rolniczej

  Ministerstwo Skarbu Państwa
 • Przemysław Morysiak (41 l.),
  absolwent Politechniki Poznańskiej, wcześniej podsekretarz stanu w tym ministerstwie
 • Michał Stępniewski (31 l.),
  absolwent prawa UW, ostatnio pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
 •  0

  Czytaj także