PKN ORLEN na finiszu przejęcia ENERGI

PKN ORLEN na finiszu przejęcia ENERGI

Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych, i Daniel Objatek, prezes zarządu PKN ORLEN
Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych, i Daniel Objatek, prezes zarządu PKN ORLEN / Źródło: Orlen
Przejęcie kapitałowe ENERGI przez PKN ORLEN to największa transakcja w obszarze energetyki w Polsce. Teraz jest bliska sfinalizowania.

27 kwietnia rozpoczął się proces nabycia akcji ENERGI przez PKN ORLEN. Finalnie ich cena została ustalona na 8,35 zł za akcję. Wszystkie warunki zawieszające, niezbędne do przeprowadzenia transakcji przejęcia Grupy ENERGA, w tym osiągnięcie progu 66 proc. akcji objętych wezwaniem, koncern spełnił w ciągu zaledwie czterech miesięcy.

Przejęcie jest ważnym elementem strategii PKN ORLEN tworzenia silnego, multienergetycznego koncernu, który wzmocni pozycję konkurencyjną i finansową połączonych firm, bezpieczeństwo energetyczne kraju, a przede wszystkim polską gospodarkę.

Inwestycja strategiczna

PKN ORLEN traktuje przejęcie Grupy ENERGA jako inwestycję strategiczną i długoterminową. Dzięki połączeniu potencjału Grupy ORLEN i ENERGI powstanie koncern o dużej zdolności inwestycyjnej, który będzie wzmacniać polską gospodarkę.

Przejmując Grupę ENERGA, ORLEN stawia mocny krok w kierunku budowy koncernu multienergetycznego. Koncern dywersyfikuje obszary swojej działalności i buduje międzynarodową pozycję. Celem przejęcia jest przede wszystkim generowanie pozytywnych efektów dla łączących się firm oraz wzmocnienie całej branży w obliczu pojawiających się przed nią wyzwań. Procesy konsolidacyjne odbyły się już w wielu europejskich spółkach energetycznych.

‒ Konsolidacja spółek skarbu państwa to właściwy kierunek. Trzeba tworzyć duże, silne podmioty, które po połączeniu swoich budżetów inwestycyjnych będą mogły realizować śmiałe i ambitne projekty, rozwijać się i konkurować na europejskim, a w przyszłości również globalnym rynku. Ich mocna pozycja będzie wzmacniała także polską gospodarkę, która w szybkim tempie ponownie musi wejść na ścieżkę wzrostu. Rozumie to PKN ORLEN i skutecznie działa w tym kierunku – mówi Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. ‒ Przejęcie kapitałowe ENERGI przez PKN ORLEN to największa transakcja w obszarze energetyki w Polsce. Doganiamy Europę, w której wiele spółek energetycznych procesy konsolidacyjne ma już za sobą. Wspierały je rządy państw, w których działają. My też wspieramy nasze firmy. Tworzenie wielosektorowych narodowych czempionów, liczących się w Europie i na świecie, wpisuje się w politykę gospodarczą rządu – podkreśla wicepremier Sasin.

Finał już blisko

PKN ORLEN ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Grupy ENERGA 5 grudnia 2019 r. Pierwotnie miało ono potrwać do 9 kwietnia br. W związku z epidemią koronawirusa 26 marca br. termin przyjmowania zapisów na akcje pomorskiej Grupy został wydłużony do 22 kwietnia 2020 r. Bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie transakcji Koncern dostał 31 marca br. Cena za akcję ENERGI w wezwaniu została podwyższona 15 kwietnia br. z 7 zł do 8,35 zł. Z kolei 18 kwietnia br. podpisano porozumienie ze Skarbem Państwa dotyczące kontynuacji strategicznych inwestycji Grupy ENERGA i utrzymania polityki zatrudnienia zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie jej spółek.

Ostatni warunek zawieszający, czyli osiągnięcie progu 66 proc. akcji objętych wezwaniem, został spełniony 20 kwietnia br. Jak wynika z informacji podmiotu pośredniczącego w wezwaniu ‒ Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, przedmiotem transakcji zawieranych w ramach wezwania były akcje ENERGA stanowiące około 80 proc. kapitału zakładowego spółki oraz około 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Liczba akcji, którą ostatecznie nabędzie PKN ORLEN w związku z procesem przejęcia Grupy ENERGA, będzie znana 30 kwietnia br.

Podążając za megatrendami

Wejście do zintegrowanej Grupy otwiera dużą szansę rozwojową dla Grupy ENERGA. Tworzenie koncernów multienergetycznych wpisuje się w światowe trendy i działania realizowane przez międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Dywersyfikacja źródeł przychodów oznacza podwyższenie odporności spółki na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. W ten sposób budowana jest dodatkowa wartość zarówno dla klientów, jak i akcjonariuszy.

Przykładem koncernu multisektorowego, kontrolowanego przez państwo, jest włoski ENI. Firma jest dziś największym przedsiębiorstwem we Włoszech oraz jednym z czołowych zintegrowanych producentów ropy i gazu na świecie. Polskim odpowiednikiem takiego gracza byłby koncern łączący w sobie ORLEN, LOTOS oraz ENERGĘ.

Połączony biznes będzie miał jeszcze większy potencjał inwestycyjny. Zgodnie z deklaracją w porozumieniu ze Skarbem Państwa, PKN ORLEN będzie kontynuował strategiczne projekty gdańskiej grupy, weryfikując jednak warunki ich kontynuacji. Jednocześnie Koncern planuje dalszy rozwój obszarów, w których ORLEN i ENERGA są już aktywne, np. elektromobilność, ale też zamierza wejść w nowe projekty, np. morskie farmy wiatrowe.

Sfinalizowanie transakcji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm. Grupa ENERGA posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30 proc. produkowanego przez Grupę ENERGA wolumenu energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł. To najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów. Dla PKN ORLEN to ciekawy portfel OZE, który bilansuje posiadane przez spółkę aktywa konwencjonalne, na przykład bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku.

Transakcja umożliwi również wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych PKN ORLEN przez Grupę ENERGA. Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z obrotem energią na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie mniejszych odbiorców.

Na przejęciu Grupy ENERGA przez PKN ORLEN skorzystają nie tylko obie firmy i polska gospodarka. Jednym z głównych beneficjentów przejęcia kapitałowego gdańskiej Grupy będzie Pomorze i jego mieszkańcy. Dzięki planowanym inwestycjom wzrośnie liczba i skala zamówień. Z podatkowego punktu widzenia, Grupa ENERGA zachowa pełną odrębność, co oznacza dalsze, większe wpływy do regionalnego budżetu, a tym samym większe możliwości rozwoju Pomorza.

Opracowała:
Źródło: PKN Orlen

Czytaj także