PKN ORLEN inwestuje w niskoemisyjne źródła gazowe

PKN ORLEN inwestuje w niskoemisyjne źródła gazowe

PKN ORLEN – blok gazowo-parowy
PKN ORLEN – blok gazowo-parowy / Źródło: PKN Orlen
PKN ORLEN rozwija nowoczesną energetykę opartą na gazie - inwestycje w źródła nisko- i zeroemisyjne są filarem strategii biznesowej Koncernu związanej z dążeniem do neutralności emisyjnej. Możliwości inwestycyjne w obszarze energetyki gazowej to budowa bloków gazowo-parowych w Gdańsku, Ostrołęce i Grudziądzu. Koncern już kontraktuje moce z nowych inwestycji, zyskując wsparcie biznesowe dla ich rozwoju.
PKN ORLEN to nie tylko staje paliw i rafineria, ale również coraz silniejsze zaangażowanie w nisko- i zeroemisyjne źródła energii, w tym w energetykę gazową. Energetyka oparta głównie na odnawialnych źródłach energii i wspierana mocami gazowymi - zgodnie ze strategią ORLEN2030 – będzie kluczowym obszarem rozwoju Grupy w obecnym dziesięcioleciu. Nowe, niskoemisyjne, elastyczne źródła gazowe będą uzupełniały odnawialne źródła energii i pozwolą na ich dalszy dynamiczny rozwój. O tym, że to plany bardzo zaawansowane, świadczy fakt, że ORLEN już kontraktuje moc z nowych bloków gazowo-parowych na aukcjach przeprowadzanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Koncern potwierdza zaangażowanie w rozwój technologii gazowej w Gdańsku, gotowość dalszej współpracy przy budowie gazowej elektrowni w Ostrołęce i planuje inwestycję w Grudziądzu.

Obecnie Grupa ORLEN, uwzględniając aktywa Energi, ma ok. 3,4 GWe mocy zainstalowanej, z czego prawie 1,1 GWe to dwa nowoczesne bloki gazowo-parowe PKN ORLEN we Włocławku i Płocku.

Umowy mocowe dla inwestycji gazowych

Grupa ORLEN zakontraktowała co najmniej 2,17 GW na aukcji głównej na rok dostaw 2026, przeprowadzonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Przychody Grupy ORLEN z tytułu zawartych umów mocowych mogą wynieść łącznie przez 17 lat co najmniej 7,9 mld zł. Dwa planowane nowe bloki gazowo-parowe w Ostrołęce (obowiązek mocowy ok. 696 MW) i Grudziądzu (obowiązek mocowy ok. 518 MW) uzyskają kontrakty 17-letnie.

Dzięki udziałowi nowoczesnych bloków gazowych Grupy ORLEN w tegorocznej aukcji głównej rynku mocy kierunek ten zyska kolejne solidne podstawy biznesowe. Uzyskanie wieloletnich umów mocowych dla planowanych w Ostrołęce i Grudziądzu bloków gazowo-parowych jest też istotne z perspektywy zachowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Nowe, niskoemisyjne, elastyczne źródła gazowe pozwolą na bilansowanie OZE i umożliwią ich rozwój.

Poza blokami gazowo-parowymi w Ostołęce i Grudziądzu Grupa ORLEN zgłosiła do aukcji główne również blok gazowo-parowy we Włocławku, Elektrownię Szczytowo-Pompową Żydowo, małe elektrownie wodne, Elektrownia Wodną Włocławek czy Elektrownię Ostrołęka B (wykorzystanie biomasy) oraz kilkanaście jednostek redukcji popytu tzw. DSR.

Współpraca PKN ORLEN i PGNiG przy budowie elektrowni w Ostrołęce

PKN ORLEN i PGNiG kontynuują prace nad projektem dotyczącym budowy bloku gazowo-parowego w Ostrołęce. Spółki podpisały aneks do umowy - zgodnie z nim wypracują do końca 2022 roku optymalne warunki współpracy przy tej inwestycji, która ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Realizacja skomplikowanego przedsięwzięcia, jakim będzie budowa Ostrołęki C, wymaga od zaangażowanych podmiotów ścisłej współpracy na każdym etapie. Dlatego istotne jest, by jej forma i zasady były precyzyjnie określone.

Zaangażowanie PKN ORLEN w budowę elektrowni gazowej w Ostrołęce wpisuje się w plany rozwoju zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii, będące filarem strategii biznesowej Koncernu związanej z dążeniem do neutralności emisyjnej. Dlatego PKN ORLEN traktuje tę inwestycję priorytetowo.

Gazowo-parowy blok energetyczny Ostrołęka C ma być stabilnym, nowoczesnym źródłem energii elektrycznej pochodzącej z gazu ziemnego, nie tylko pozwalającym na uzupełnianie energii ze źródeł odnawialnych np. przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Ostrołęka C odegra również wielką rolę w kontekście transformacji energetycznej Polski - to projekt o dużym znaczeniu, który zabezpieczy dostępną moc w systemie dla zapewnienia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną. Tym samym stanie się wsparciem dla krajowego systemu elektroenergetycznego, a także przyczyni się do ustabilizowania cen energii na polskim rynku poprzez zwiększenie podaży mocy w systemie.

Sam gaz ziemny będzie miał ogromne znaczenie w transformacji energetycznej Polski. Może stać się paliwem przejściowym między węglem a OZE. Wspólny projekt PKN ORLEN i PGNiG jest jednym z przykładów działań na rzecz obniżenia emisyjności polskiej energetyki.

PKN ORLEN potwierdza zaangażowanie w rozwój technologii gazowej w Gdańsku

Koncern wspólnie z Energą i Grupą LOTOS pracuje również nad projektem związanym z budową elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku. Spółki podpisały aneks do listu intencyjnego, przedłużając jego obowiązywanie do końca 2022 roku. Zgodnie z nim będą kontynuowały analizy możliwości i warunków realizacji wspólnego projektu. Inwestycja, której moc elektryczna szacowana jest na ok. 450 MW, będzie kolejnym stabilnym źródłem energii cieplnej i elektrycznej pochodzącej z gazu ziemnego.

Podpisany przez PKN ORLEN, Energę i Grupę LOTOS aneks zakłada, że spółki do końca przyszłego roku ustalą m.in. warunki prawne i techniczne wspólnej realizacji projektu, zasady jego finansowania, a także opracują projekt umowy o wspólnym przedsięwzięciu (joint venture) regulującej współpracę stron w przypadku realizacji elektrowni gazowo-parowej.

Inwestycje PKN ORLEN mają wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Przypomnijmy: zgodnie z założeniami Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku tylko w tym dziesięcioleciu z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego zostanie wyłączone ponad 6 GW mocy, podczas gdy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną jest szacowany na 13 proc.

 0

Czytaj także