Grupa ORLEN na czele Mazowieckiej Doliny Wodorowej

Grupa ORLEN na czele Mazowieckiej Doliny Wodorowej

Wodór
Wodór / Źródło: Shutterstock / petrmalinak
37 podmiotów z obszaru biznesu, nauki i finansów podpisało umowy o powołaniu Mazowieckiej Doliny Wodorowej, której liderem będzie PKN ORLEN. Współpraca obejmie tworzenie i wdrażanie nowych nisko- i zeroemisyjnych technologii opartych na wodorze. Zaangażowanie w rozwój paliw alternatywnych, w tym w technologie wodorowe, wpisuje się w dążenie PKN ORLEN do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Wśród sygnatariuszy umów o powołaniu MDW, oprócz samego PKN ORLEN, znaleźli się przedstawiciele m.in. Politechniki Warszawskiej i Politechniki Łódzkiej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, PERN i Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wsparcie dla projektu zadeklarował wiceminister środowiska Ireneusz Zyska.

Przyszłość należy do wodoru

Jak ocenił wiceminister klimatu i środowiska, „PKN ORLEN to wielki potencjał gospodarczy w wielu obszarach energetycznych, w wielu obszarach innowacyjnych, nowych technologii, to również ogromny potencjał rozwojowy w nowej dziedzinie, w nowej gałęzi gospodarki, jaką jest gospodarka wodorowa”.

- Chcemy wspierać rozwój tego sektora. Przygotowujemy w tej chwili w Ministerstwie Klimatu i Środowiska duży pakiet legislacyjny, który dumnie nazwaliśmy „Konstytucją dla wodoru”. To kilka ustaw i rozporządzeń wykonawczych, gdzie zaproponujemy system pomocy publicznej, wsparcia do produkcji wodoru nisko- i zeroemisyjnego, również z odnawialnych źródeł energii - podkreślił Zyska.

Nisko- i zeroemisyjne technologie wodorowe mają dla PKN ORLEN, jak również całej gospodarki w Polsce, szczególne znaczenie. Nie tylko pozwalają realizować cel neutralności emisyjnej, ale dają możliwość stopniowego zmniejszania zużycia paliw kopalnych. W ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej płocki koncern przewiduje intensywny rozwój inteligentnych specjalizacji, w tym kształcenie młodzieży i studentów, którzy będą w niedalekiej przyszłości stanowić fundament polskich innowacyjnych technologii wodorowych.

- Dostrzegamy wyzwania, jakie stawia przed nami transformacja energetyczna, dlatego rozwijamy odnawialne źródła energii. Stawiamy na wodór jako paliwo przyszłości. Działalność Mazowieckiej Doliny Wodorowej z pewnością przyczyni się do intensyfikacji naszych prac. A przedsięwzięcia podejmowane wspólnie z uznanymi partnerami tylko przyspieszą rozwój potrzebnych technologii - ocenił Józef Węgrecki, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Operacyjnych.

Zgodnie ze Strategią Wodorową Polski w naszym kraju powołanych zostanie co najmniej pięć dolin wodorowych, w których rozwijane będą technologie oparte na tym paliwie. Pod koniec stycznia powstała Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa, a już miesiąc później Dolnośląska Dolina Wodorowa pod auspicjami KGHM. 8 kwietnia taki klaster przemysłowy powołano na Mazowszu.

Każda z dolin stanie się centrum badań, rozwoju, doskonalenia i edukacji w zakresie wdrażania wodoru w gospodarce. Dla porównania - obecnie na świecie istnieje 36 dolin wodorowych zlokalizowanych w 20 krajach, z czego ponad 20 znajduje się w Europie.

Wszyscy są mile widziani

Mazowiecka Dolna Wodorowa została powołana na zasadach klastra, tak aby umożliwić jak najbardziej swobodny dobór form współpracy pomiędzy jej członkami. Na terenie klastrów mają powstawać też nowe inwestycje wodorowe. Prace nad jej utworzeniem trwały od 20 października 2021 roku i rozpoczęły się podpisaniem listu intencyjnego.

W ciągu ostatnich miesięcy trwały intensywne prace nad określeniem ram funkcjonowania MDW. Sygnatariusze zgłosili już ponad 100 projektów, na różnym poziomie zaawansowania. Konkretnymi inicjatywami, realizowanymi w ramach MDW będą m.in. projekty produkcji węglowodorów syntetycznych z wykorzystaniem nisko- i zeroemisyjnego wodoru, a także powołanie Akademii Wodoru i Nowoczesnych Technologii, która ma rozpocząć działalność w październiku. W najbliższym czasie powołana zostanie rada koordynacyjna MDW.

Józef Węgrecki zapowiedział, że MDW będzie działała w formule otwartej. - Wszyscy, którzy widzą przyszłość w wodorze, są mile widziani. Jeżeli ktoś widzi się w naszych szeregach, to będzie ustanowiona struktura, która pozwoli na przystąpienie - zapewnił.

Strategia Wodorowa Grupy ORLEN

Wcześniej PKN ORLEN informował, że zaangażowanie koncernu w rozwój paliw alternatywnych, w tym w technologie wodorowe, wpisuje się w jego dążenie do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r.

W czerwcu 2021 r. PKN ORLEN stworzył projekt Hydrogen Eagle, program inwestycyjny Grupy ORLEN zakładający budowę międzynarodowej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór.

W 2021 roku koncern uruchomił w Trzebini laboratorium analityczne badania wodoru, a do 2025 roku w Płocku ma powstać pracownia wodorowa. Hub w Trzebini produkuje już tzw. szary wodór (ten rodzaj paliwa powstaje przy reformingu parowym, gdy miesza się parę wodną z metanem), a docelowo ma wytwarzać niskoemisyjny wodór z odnawialnych źródeł.

Do 2030 roku koncern zamierza wydać 7,4 mld zł na inwestycje związane z wodorem. Ma powstać 10 hubów wodorowych i ponad 100 stacji tankowania tego paliwa. Dzięki temu PKN ORLEN będzie wytwarzać ok 50 tys. ton wodoru rocznie.

Czytaj też:
Strategia Wodorowa Grupy ORLEN

 0

Czytaj także