Niższe rachunki za prąd dla gospodarstw domowych
Artykuł sponsorowany

Niższe rachunki za prąd dla gospodarstw domowych

Licznik prądu
Licznik prądu Źródło: Shutterstock / Sunshine Studio
Sprzedawcy energii elektrycznej dzięki wydanemu przez Ministra Klimatu i Środowiska Rozporządzeniu zmieniającemu rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną, przyznają gospodarstwom domowym jednorazowy upust. Oznacza to, że koszty za energię elektryczną w tym roku będą jeszcze niższe niż w ubiegłym.

Opublikowane 11 września 2023 roku przez rząd rozwiązanie, obniża kwotę należności za energię elektryczną gospodarstwom domowym o ponad 120 zł. Dzięki temu rachunki za energię elektryczną w bieżącym roku będą niższe niż w 2022 roku, a gospodarstwa domowe ze średnim zużyciem otrzymają nawet jeden „darmowy” miesiąc korzystania z prądu.

Obniżenie kwoty należności klientom z gospodarstw domowych to kolejna pomoc rządu dla polskich rodzin. Enea, jako firma odpowiedzialna społecznie, wdraża wszystkie rozwiązania prawne, które wspierają naszych Klientów, by w jak najmniejszym stopniu odczuli skutki kryzysu energetycznego. Enea wspiera rozwiązania stosowane w ramach Tarczy Solidarnościowej. Tylko w I półroczu tego roku rozpoznaliśmy blisko 1,6 mld zł z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, z którego finansowane jest zamrożenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Dodatkowo konsekwentnie realizujemy inwestycje w modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnej, która zapewnia bezpieczeństwo i pewność dostaw prądu do polskich domów – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Warunkiem skorzystania z obniżki będzie spełnienie jednego z określonych w rozporządzeniu warunków. Należą do nich wyrażenie zgody na komunikację drogą elektroniczną czy wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i świadczonych usług. Upust zostanie odliczony od wystawionej faktury za energię elektryczną, która obejmuje rozliczenie za rok 2023.

Proste czynności jak choćby przejście na fakturę elektroniczną, przełożą się dla naszych Klientów na wymierną korzyść finansową jaką jest upust w wysokości jednego, średniego miesięcznego rachunku. Chcemy by proces rozliczenia gospodarstw domowych przebiegał sprawnie i jak najszybciej. Od samego początku wspieramy działania rządu mające na celu minimalizowanie skutków wzrostu cen energii elektrycznej dla Polaków, tak będzie i tym razem – powiedział Jakub Kowaleczko, wiceprezes zarządu ds. handlowych Enea S.A.

Enea zachęca także do oszczędzania energii elektrycznej. Odbiorcy energii elektrycznej, którzy od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zużyją nie więcej niż 90 proc. prądu w stosunku do zużycia od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. mogą liczyć na kolejny upust. Enea w rozliczeniach z takim odbiorcą w 2024 r. w każdym przypadku zastosuje upust. Upust wyniesie 10 proc. łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej i (w przypadku umowy kompleksowej) usługi dystrybucji energii elektrycznej, poniesionej przez odbiorcę.