Nie uciekniemy przed demografią

Nie uciekniemy przed demografią

Polska gospodarka potrzebuje imigrantów – od dłuższego czasu środowisko przedsiębiorców, świadome rychłych skutków negatywnych zmian demograficznych (starzenie się społeczeństwa), apelowało o stworzenie długofalowej polityki imigracyjnej oraz znoszenia barier w zatrudnianiu cudzoziemców. Imigranci prawdopodobnie trafią do Polski dużo szybciej niż się spodziewaliśmy. Tyle, że nie wskutek przemyślanej polityki przyciągania np. cennych fachowców, ale narzuconych nam decyzji w ramach UE.
Pamiętając o zasadzie solidarności można jednak zapytać czy będą to ci, których potrzebuje polska gospodarka? Albo odwrotnie - czy osoby, które przyjadą do Polski będą potrzebować naszej gospodarki? Obawiam się, że duża część z nich nie będzie wiązać żadnych planów z naszym krajem – o co zresztą trudno mieć pretensje. Nie ma co oczekiwać, że spodziewana fala imigrantów przyczyni się do zniwelowania luki demograficznej. Problem więc pozostaje. Doskonale obrazują to wnioski z opublikowanego kilka miesięcy temu raportu Komisji Europejskiej na temat starzenia się społeczeństwa. Zmiany demograficzne spowodują, ze w Europie w 2060 roku na jednego emeryta przypadać będzie tylko dwóch pracujących (obecnie czterech). Jak to zniwelować? Rozsądna polityka prorodzinna to jedno. Ale trudno nam będzie zmierzyć się z problemami demograficznymi bez większego zaangażowania starszych Polaków na rynku pracy. Jak informuje PwC, Polska znajduje się na 30. miejscu wśród 34 krajów OECD w rankingu oceniającym poziom wykorzystania potencjału osób w wieku 55+ w pracy.

Trudno znaleźć w coraz bardziej oddalających się od rzeczywistości programach wyborczych odniesienie się do kwestii aktywności zawodowej starszych. Zamiast tego słyszymy o obniżaniu wieku emerytalnego, dodatkowych przywilejach. Czy doczekamy się, że nasi politycy odważnie i uczciwie zaczną mówić, że Polacy będą musieli pracować dłużej? Dodam, że odpowiedzialność spoczywa tu nie tylko na politykach. Jak wynika ze wspomnianego raportu PwC, firmy nie zawsze wykorzystują potencjał starszych: nie kształcą pracowników pod kątem przyszłościowych potrzeb, a jeśli już szkolą to nieefektywnie. O skali niewykorzystanego potencjału świadczą m.in. dane z programu Polska Cyfrowa Równych Szans, z których wynika, że około 9 mln dorosłych Polaków pozostaje poza cyfrowym światem tracąc szansę nie tylko na lepszą pracę, ale także aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Starsi Polacy muszą czuć się potrzebni i chcieć pracować, politycy powinny stwarzać odpowiednie warunki zachęcające Polaków do aktywności a przedsiębiorców (poprzez dobre przepisy) do ich zatrudniania. Firmy z kolei muszą zrozumieć, że warto inwestować w utrzymanie doświadczonych, starszych pracowników. Brak któregokolwiek z tych elementów powoduje, że szumne brzmiąca „aktywizacja osób starszych”, staje się tylko pustym hasłem.

Ostatnie wpisy

  • Nie z każdą sprawą trzeba biec do sądu 8 mar 2016 O jakości warunków prowadzenia działalności gospodarczej w danym kraju świadczy nie tylko np. łatwość zakładania biznesu, dostępność finansowania, czy też przyjazność systemy podatkowego. Spory w biznesie są nieuniknione, ale szybkość ich rozwiązywania, czytaj: wydajność sądów...
  • Inwestować z głową 8 gru 2015 Cieszymy się, gdy nasi informatycy zdobywają międzynarodowe trofea, naukowcy nagradzani są przez zagraniczne uczelnie, a młode firmy technologiczne zajmują wysokie miejsca w regionalnych rankingach. Nie ma jednak, co ukrywać, że jeśli nasza gospodarka ma wjechać na innowacyjne...
  • Mamy zmianę i co dalej? 12 lis 2015 Film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, potem zaś napięcie ma nieprzerwanie rosnąć – powiedział kiedyś mistrz Alfred Hitchcock. W Polsce, jak w dobrym filmie, polityczne trzęsienie ziemi mamy już za sobą a napięcie pozostaje na odpowiednim poziomie.
  • Petent zawsze na końcu 21 paź 2015 Niedawno resort finansów zaanonsował za pośrednictwem mediów nowy, pilotażowy projekt wydłużenia godzin pracy niektórych urzędów skarbowych. Pilotaż ma odpowiedzieć na pytanie, czy urzędy powinny pracować np. w sobotę.
  • Związkowe przywileje są nie fair 30 wrz 2015 Gdyby nie okoliczności, mocno przyklasnąłbym zapowiedzianej niedawno przez premier Ewę Kopacz likwidacji obowiązku finansowania przez pracodawców etatów związkowych. Jest to jednak posunięcie taktyczne wykonane ze świadomością, że związkowcy i ich sympatycy raczej nie zasilą...