Rusza Ogólnopolski Tydzień Kariery 2009

Rusza Ogólnopolski Tydzień Kariery 2009

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. stock.xchng 
W całym kraju odbędzie się kilka tysięcy imprez, wydarzeń i spotkań, promujących działania na rzecz rozwoju kariery i poradnictwa zawodowego. Patronat nad przedsięwzięciem objęły Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Akcja potrwa do 11 października.
Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Przeznaczona jest dla tych wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Jej adresatami są zarówno uczniowie, studenci, jak i osoby dorosłe.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbędą się konferencje, seminaria, internetowe webinaria i wykłady, a także targi i konkursy. Organizatorzy obiecują również spotkania z doradcami zawodowymi i pracodawcami. Odbędą się prezentacje filmów i materiałów dydaktycznych, treningi, warsztaty, festyny kariery, dni otwarte w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, akademickich biurach karier oraz w publicznych i niepublicznych instytucjach rynku pracy.

Szczegóły akcji na stronie internetowej OTK: www.tydzienkariery.pl