E-learning w bankowości

E-learning w bankowości

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. stock.xchng 
Korzystanie z możliwości, jakie daje nauczanie przez Internet przestaje być domeną szkół językowych i uczelni wyższych. Dzięki swojej uniwersalności e-learning znajduje zastosowanie na wielu polach ludzkiej działalności. Ostatnimi czasy coraz chętniej wykorzystywany jest w bankowości.
Wprowadzanie rozwiązań z zakresu e-learningu jest bardzo pożyteczne dla sektora bankowego. Dzięki nauczaniu na odległość banki będą mogły niedużym nakładem środków finansowych przeprowadzać szkolenia dla swoich pracowników.

Do tej pory organizowanie takich sesji dokształcających było bardzo kosztowne i kłopotliwe, ponieważ wymagało zgromadzenia w jednym miejscu personelu, który na co dzień pracuje w różnych filiach i oddziałach bankowych, często oddalonych od siebie o setki kilometrów. Teraz, dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie daje nauka przez Internet, banki będą mogły rozsyłać jednolitą ofertę szkoleń do wszystkich swoich pracowników, niezależnie od szerokości geograficznej pod jaką pracują.

Takie rozwiązanie przyniesie korzyści także tym, do których adresowane są e-szkolenia, ponieważ będą oni mogli dostosować tempo nauki do własnych potrzeb, a ponadto ominie ich obowiązek  spędzania czasu na wielogodzinnych wykładach.

Co istotne, władze banków, dzięki unifikacji treści zamieszczanych w kursach internetowych oraz identycznemu dla wszystkich testowi podsumowującemu, będą mogły porównywać wyniki uzyskiwane przez swoich pracowników. Umożliwi to tworzenie rankingów i wyróżnianie najlepszych.

W wypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie szkolenia w trybie stacjonarnym, elementy e-learningu mogą być urozmaiceniem tego typu kursów. Mówi się wtedy o kursach półinternatowych których program zakłada wzbogacenie tradycyjnych metod przekazywania wiedzy o zdobycze nowoczesnych technologii

Katarzyna Kadzidło