Sezon bezpłatnych kursów na płatnej uczelni

Sezon bezpłatnych kursów na płatnej uczelni

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. stock.xchng 
Styczeń to początek kolejnego sezonu bezpłatnych kursów i szkoleń, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i prowadzonych przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie. Oferta jest szczególnie skierowana do osób niepełnosprawnych, jednak może z niej skorzystać każdy, kto chce nabyć nowe kwalifikacje i umiejętności.
2010r. to kolejny rok kiedy można starać się o przyjęcie na bezpłatne kursy, szkolenia i treningi współfinansowane z Unii Europejskiej. Olbrzymie zainteresowanie tą ofertą powoduje, że warto już na początku roku dowiadywać się o wolne miejsca i rezerwować swój udział w zajęciach.

Warto się pospieszyć z wysyłaniem zgłoszeń

- Osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnych kursach często zgłaszają chęć uczestnictwa nawet rok przed rozpoczęciem zajęć – mówi Anna Mazur, specjalistka ds. monitoringu i ewaluacji projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia" realizowanego przez WSP TWP w Warszawie. – W przypadku naszego projektu zgłoszenia takie traktujemy priorytetowo, dlatego osoby te jako pierwsze otrzymują od nas informacje o uruchamianych naborach.

Niepełnosprawni szczególnie mile widziani

Oprócz osób, które wcześniej deklarują chęć uczestnictwa w bezpłatnych kursach, szkoleniach i treningach na szczególne traktowanie mogą liczyć osoby niepełnosprawne.

- Zawsze staramy się aby wśród uczestników bezpłatnych zajęć, współfinansowanych z środków UE, realizowanych przez naszą uczelnię, minimum 10 proc. uczestników stanowiły osoby niepełnosprawne – mówi Edyta Siuda, koordynatorka projektu „Kreatywny Humanista". – Realizowane przez nas projekty mają za zadanie m.in. wsparcie niepełnosprawnych, dlatego szczególnie zachęcamy właśnie tę grupę do uczestnictwa w zajęciach.

Chcąc poznać ofertę bezpłatnych kursów, szkoleń czy treningów najlepiej posłużyć  się Internetem. Najszerszą ofertę bezpłatnych zajęć prezentuje strona www.inwestycjawkadry.info.pl. Warto również odwiedzać strony internetowe Projektów, o których wiadomo że mają w swojej ofercie bezpłatne szkolenia czyli m.in.  strony www.kreatywni.wsptwp.euwww.pu.wsptwp.eu.

Tegoroczna oferta

W 2010r. w ramach projektów „Przedsiębiorcza Uczelnia" i  „Kreatywny Humanista” oferują bezpłatne:

- Kursy Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) podstawowe i zaawansowane

- Kursy pomagające nabyć nowe kwalifikacje „Matematyka w naukach społecznych", „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna”, „Zostań także inżynierem”.

- Treningi radzenia sobie ze stresem, asertywności, efektywnego zarządzania czasem, negocjacji, kreatywności, rozwiązywania konfliktów, autoprezentacji.

- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, tworzenia biznesplanów, tworzenia podmiotów ekonomi społecznej, zarządzania podmiotami ekonomi społecznej, tworzenia biznesplanów, zakładania własnej firmy, podstawy rachunkowości, podstawy marketingu i PR.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.wsptwp.eu.