Szczecin będzie kształcił artysów

Szczecin będzie kształcił artysów

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. stock.xchng
Akademia Sztuki będzie kształcić studentów w zakresie sztuk muzycznych, plastycznych i teatralnych oraz nauk humanistycznych. Ustawa o powołaniu nowej uczelni publicznej w Szczecinie trafi teraz do Senatu.
Nowa uczelnia powstanie z nowym rokiem akademickim 2010/2011 z połączenia szczecińskiej filii Akademii Muzycznej w Poznaniu - Wydziału Edukacji Muzycznej oraz Katedry Edukacji Artystycznej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Jednocześnie samorozwiązaniu ulegnie Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Obecnie na tych uczelniach kształci się 500 studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

W Akademii Sztuki mają być utworzone trzy wydziały: wydział sztuk wizualnych, wydział instrumentalny oraz wydział teorii, wokalistyki i edukacji artystycznej. Planuje się prowadzenie takich kierunków studiów jak: architektura wnętrz, grafika, nowe media, dyrygentura, instrumentalistyka (w tym specjalność muzyka jazzowa), wokalistyka (w tym wokalistyka jazzowa), kompozycja i teoria muzyki, wiedza o teatrze (specjalność animacja teatralna), edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Inicjatywa powstania nowej uczelni wyszła ze środowisk artystycznych i akademickich ziemi zachodniopomorskiej.

PAP, im