MEN idzie na rękę licealistom. "Pała? Zdałeś!

MEN idzie na rękę licealistom. "Pała? Zdałeś!

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. sxc.hu Źródło:FreeImages.com
W najnowszym rozporządzeniu ministra edukacji narodowej znalazł się zapis, zgodnie z którym uczeń liceum, który na świadectwie którego znajdzie się ocena niedostateczna będzie... promowany do następnej klasy. Zdać będzie można nawet z dwiema jedynkami. Nauczyciele są tymi propozycjami zszokowani.
Nauczyciele są przekonani, że taki przepis obniży wymagania w szkołach, a co za tym idzie - również poziom nauczania. Istnieje groźba, że uczniowie pozbawieni zagrożenia "repetowaniem" klasy, przestaną się w ogóle uczyć niektórych przedmiotów - np. fizyki, chemii czy matematyki. - Dzieciaki nie będą miały motywacji, aby się ich uczyć - ostrzega nauczycielka z warszawskiego liceum.

Ministerstwo tłumaczy jednak, że możliwość przechodzenia do następnej klasy - nawet po oblaniu egzaminu poprawkowego - istnieje już w szkołach podstawowych i gimnazjach, a resort chce po prostu doprowadzić do równego traktowania wszystkich uczniów. Projekt trafił właśnie do konsultacji społecznych.

arb, "Dziennik Gazeta Prawna"