Śląskie uczelnie łączą siły w staraniach o zagranicznych studentów

Śląskie uczelnie łączą siły w staraniach o zagranicznych studentów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. J. Mehlich/Wikipedia 
Uczelnie zrzeszone w Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych postanowiły wspólnie zabiegać o pozyskanie większej liczby zagranicznych studentów. Chcą powołać wspólną agencję rekrutującą studentów i planują m.in. szkolenia dla pracowników administracji z języka angielskiego, z uwzględnieniem specyfiki kulturowej potencjalnych gości.
Prorektor przewodzącej Konsorcjum Politechniki Śląskiej prof. Jerzy Rutkowski podkreślał na konferencji prasowej w Katowicach, że „studenci zagraniczni to prestiż dla uczelni. Te, które ich nie mają, tracą".

Uczestnicy konferencji argumentowali, że studenci zagraniczni będą naturalnymi ambasadorami województwa śląskiego. To bowiem właśnie na studiach zawiązują się przyjaźnie i znajomości zawodowe, które procentują przez całe życie.

Władze śląskich uczelni wierzą, że oferują studentom atrakcyjne warunki studiowania - edukację na wysokim poziomie, konkurencyjne opłaty za studia i utrzymanie oraz opieka nad studentami z zagranicy w postaci m.in. nauki języka polskiego.

Największe doświadczenie w dziedzinie kształcenia studentów zagranicznych ma wśród członków konsorcjum Śląski Uniwersytet Medyczny. Prowadzi on studia dla obcokrajowców od 1996, ma już ponad 140 zagranicznych absolwentów, a w tej chwili kształci 400 takich studentów, którzy znajdują pracę przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych.

Obecnie w województwie studiuje ok. 2 tys. studentów z zagranicy. Jak podano na konferencji, na całym świecie poza swoim krajem studiuje ok. 2 mln osób, w Europie - ok. 50 tys.

Konsorcjum, które powstało 4 maja 2010 r., zrzesza dziewięć uczelni: Akademię Ekonomiczną im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, Akademięa Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Politechnikę Częstochowską, Politechnikęa Śląską w Gliwicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wspólnie kształcą ponad 110 tys. studentów.

em, PAP - Nauka w Polsce