Prawosławni uczniowie będą mieli wolne w święta

Prawosławni uczniowie będą mieli wolne w święta

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Katarzyna Hall, fot. Wikipedia
Minister edukacji podpisała we wtorek nowelizację rozporządzenia o organizacji roku szkolnego - poinformowała Bożena Skomorowska z biura prasowego resortu. Dzięki tej nowelizacji uczniowie prawosławni będą mogli mieć wolne w czasie ich świąt.
W nowelizacji rozporządzenia zapisano też, że zajęcia w szkołach kończyć się będą w ostatni piątek czerwca. Dotąd kończyły się one w piątek po 18 czerwca. W roku szkolnym 2010/2011 zarówno ostatni piątek czerwca, jak i piątek po 18 czerwca przypadają na 24 czerwca. Dzień wcześniej jest jednak święto Bożego Ciała - dzień ustawowo wolny od pracy. Stąd w nowelizacji zapisano, że w roku szkolnym 2010/2011 zajęcia zakończą się 22 czerwca.

Nowelizacja rozporządzenia to oczekiwany dokument m.in. w środowiskach mniejszości białoruskiej w Podlaskiem. Oznacza bowiem, że szkoły, gdzie uczą się dzieci wyznania prawosławnego, nie będą musiały odpracowywać dni, w które wypadają obchodzone przez nich święta religijne. Będą o tym decydowały szkoły. Nowelizacja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia - poinformowała Skomorowska. Zaznaczyła, że w tym roku szkolnym dyrektorzy szkół mają teraz 30 dni - od wtorku - na zgłoszenie planu dodatkowych dni wolnych. Od przyszłego roku szkolnego taki plan będą musieli przedstawiać do końca września.

Podpisane rozporządzenie jest nowelizacją przepisów o organizacji roku szkolnego. Wprowadzane rozwiązanie w sprawie dni wolnych w święta religijne "jest odpowiedzią na postulaty składane między innymi przez środowiska obchodzące święta religijne według kalendarza juliańskiego" - czytamy w uzasadnieniu podpisanego rozporządzenia.

Nowe przepisy dają także dyrektorom szkoły "możliwość indywidualnego określania swoich potrzeb w zakresie liczby dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w czasie sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych". "W sposób bezpośredni będzie to miało wpływ na przebieg egzaminów pod kątem zapewnienia komfortu zdającym i egzaminującym. Jednocześnie zapewni nauczycielom możliwość planowania skutecznej organizacji procesu nauczania, bez konieczności stosowania doraźnych rozwiązań dotyczących organizacji pracy szkoły podczas trwania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych" - napisano w uzasadnieniu.

Społeczność prawosławna, której duże skupiska są w województwie podlaskim, od lat m.in. poprzez organizacje społeczne i przedstawicieli w samorządach oraz parlamentarzystów starała się doprowadzić do tego, by w czasie świąt religijnych uczniowie mieli wolne bez konieczności odpracowywania. Chodzi zwłaszcza o Boże Narodzenie, według kalendarza juliańskiego obchodzone 7-8 stycznia, czyli trzynaście dni po katolikach. Również Wielkanoc nie zawsze wypada w obrządku wschodnim w tym samym terminie co u katolików i drugi dzień tych świąt bywa dniem nauki w szkole dla uczniów prawosławnych. Próby uregulowania tej kwestii w rozporządzeniu o organizacji roku szkolnego miały miejsce w 2008 roku, ale nie powiodły się, choć były rozpatrywane przez wspólny zespół przedstawicieli rządu i soboru biskupów prawosławnych. Wcześniej resort edukacji podjął decyzję, że nie będzie w Podlaskiem łączenia dni wolnych na prawosławne Boże Narodzenie z feriami zimowymi w szkołach województwa, co było kolejną propozycją znalezienia kompromisu.

Prawosławni "zyskali" także dzień wolny 6 stycznia. To katolickie święto Trzech Króli, a prawosławna Wigilia świąt Bożego Narodzenia. Pod koniec września Sejm zdecydował, że 6 stycznia będzie dniem wolnym od pracy nowelizując Kodeks pracy i ustawę o dniach wolnych od pracy. Nowelą zajmie się jeszcze Senat.

zew, PAP

+
 1

Czytaj także