Studiuj za darmo w Uczelni Łazarskiego

Studiuj za darmo w Uczelni Łazarskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 5
Uczelnia Łazarskiego już po raz drugi ogłosiła konkurs na „Granty Łazarskiego”, który umożliwia podjęcie darmowych studiów na dowolnie wybranym kierunku. Granty są przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, społecznej, kulturalnej czy sportowej. Osoby starające się o grant powinny przesłać swoje zgłoszenia do  31 sierpnia.
W poprzedniej edycji konkursu na „Granty Łazarskiego" zwyciężyła Halina Anna Długosz, która podjęła studia na Wydziale Prawa i Administracji. Kapituła doceniła jej wyjątkowe zaangażowanie w działalność społeczną i kulturalną połączoną ze świetnymi wynikami w nauce. - Główną ideą grantów jest wspieranie rozwoju utalentowanej i ambitnej młodzieży. Chcemy umożliwić najwybitniejszym kandydatom realizację swoich planów i marzeń, nagradzając ich dotychczasowe wysiłki bezpłatnymi studiami na prestiżowej uczelni. Tym samym zapewniamy wszystkim uzdolnionym maturzystom równy dostęp do naszej oferty edukacyjnej, bez względu na sytuację materialną - tłumaczy Agata Jankowska, koordynator projektów marketingowych Uczelni Łazarskiego.

O grant mogą starać się tegoroczni maturzyści, którzy są laureatami olimpiad, albo mogą się poszczycić wyjątkowymi osiągnięciami w nauce lub sporcie. Grant może otrzymać również osoba działająca jako wolontariusz, angażująca się w akcje charytatywne lub ekologiczne. Kapituła zwraca również uwagę na osiągnięcia w animowaniu wydarzeń kulturalnych lub artystycznych.

Laureatom grantów uczelnia oferuje zwolnienie z opłat za pierwszy rok studiów na wszystkich kierunkach i specjalnościach. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję ds. Grantów przed końcem września, na podstawie szczegółowej oceny dokumentacji osiągnięć. Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.lazarski.pl lub uzyskać je w Dziale Rekrutacji Uczelni Łazarskiego.

Oprócz grantów Uczelnia Łazarskiego oferuje też zniżki, promocje, a także stypendia dla swoich studentów. Kandydaci na studentów, którzy legitymują się najlepszymi wynikami z egzaminu maturalnego mogą liczyć nawet na 50-procentową obniżkę czesnego. Z kolei absolwenci Uczelni Łazarskiego, decydujący się na studia magisterskie w swojej Alma Mater mogą liczyć na upust w wysokości 10 procent czesnego za pierwszy rok studiów, lub 20 procent w przypadku uzyskania dyplomu rektorskiego za studia I stopnia.

Red
 5

Czytaj także